Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obserwacje terenowe prowadzono w 2008 roku w Wałbrzychu i Walimiu. Celem badań była chęć stwierdzenia, czy ogrodowe oczka wodne mogą być miejscem rozrodu traszki górskiej. Łącznie wytypowano 40 oczek wodnych – 34 w Wałbrzychu, 6 w Walimiu. Kontrole stanowisk przeprowadzano od marca do maja, od 2–3 razy w tygodniu w Wałbrzychu, w Walimiu łącznie 4 razy. Wykazano obecność traszki górskiej w 6 oczkach wodnych zlokalizowanych w przydomowych ogrodach i na terenie ogródków działkowych. W Wałbrzychu 4 z 34 zbadanych pod kątem obecności płazów oczek wodnych były zasiedlone przez traszkę górską (c = 12,9%), a w Walimiu – 2 oczka, z łącznej puli 6 (c = 33,3%). W poszczególnych oczkach wodnych rejestrowano od 2–7 osobników, lecz tylko w dwóch stwierdzono larwy traszki górskiej. Gatunkami współwystępującymi z traszką górską były: żaba trawna Rana temporaria – na dwóch stanowiskach, ropucha szara Bufo bufo – na dwóch stanowiskach, traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris na jednym stanowisku. Cechą wspólną oczek wodnych, w których odnotowano obecność traszki górskiej jest brak lub niewielka liczebność ryb, łagodnie opadający brzeg, brak lub skąpa roślinność wodna
EN
From march to may 2008 a survey of alpine newt was conducted in Wałbrzch and in Walim (Góry Sowie Mts.). In Wałbrzych a total of 34 small garden water bodies were found, in Walim only 6. The alpine newt occurred in 6 garden water bodies – 4 in Wałbrzych (12,9% of all sites), 2 in Walim (33,3% of all sites). In garden water bodies from 2 to 7 individuals were found. In two water bodies newt tadpoles were found. The alpine newt occurred together with common frog Rana temporaria – in two water bodies, with common toad Bufo bufo – in two water bodies, with smooth newt Lissotriton vulgaris in one water body. Garden water bodies, where alpine newt was found, have similar features, like: lack of fish, or not much fish, gentle slopes and lack or not much aquatic plants
EN
In the city of Wałbrzych 67 water bodies (about 95% of all Wałbrzych ponds) were investigated. Among them, 58 water bodies (86.57%) are of anthropogenic origin. In the studied area 9 amphibian species were recorded: Rana temporaria (present in 44.78% of studied water bodies), Bufo bufo (44.78%), Triturus vulgaris (17.91 %), Trirutus alpestris (16.62%), water frogs of the Rana esculenta complex (Rana les-sonae and Rana kl. esculenta, 10.45% altogether), Bufo viridis (10.45%), Bufo calamita (4.48%) and Triturus cristatus (4.48%). Amphibians were present in 48 ponds (71.64% of studied water bodies). Maximum number of species (six) was recorded in only 1 water body; minimum number of species (1) was recorded in 19 ponds. Surprisingly, the maximum number of species occurred in the pond located within dense urban area. One bank of this pond was a vertical brick wall and there is not much vegetation in the pond. In industrial areas of Wałbrzych presence of only 5 amphibian species was noted, however on 7 sites there were no amphibians at all. Similar low number of amphibian species (five) was also noted in mini-ponds in the allotments.
PL
Na terenie miasta Wałbrzych zbadano 67 zbiorników wodnych, stanowiących około 95 % wszystkich akwenów. Większość z nich, 58 (86,57% wszystkich zbadanych) jest pochodzenia antropogenicznego. W mieście Wałbrzych stwierdzono występowanie 9 gatunków płazów: żaba trawna Rana temporaria, która występowała w 44,78% badanych zbiorników, ropucha szara Bufo bufo (44,78%), ropucha paskówka Bufo calamita 4,48%), ropucha zielona Bufo viridis (10,45%), traszka zwyczajna Triturus vulgaris (17,91%), traszka grzebieniasta Triturus cristatus (4,48%), traszka górska Triturus al-pestris (16,62%), oraz grupa żab zielonych Rana esculenta complex, których łączna frekwencja wyniosła 10,45% (wiadomo jednak, że występowały dwa taksony - Rana esculenta i Rana lessonae). Obecność płazów odnotowano w 48 zbiornikach wodnych, (71,64% wszystkich badanych). Największą liczbę gatunków - 6 stwierdzono tylko w jednym zbiorniku, najmniejszą - 1 gatunek w 19 stanowiskach. Nieoczekiwanym wynikiem jest stwierdzenie największej liczby gatunków, sześciu, w zbiorniku położonym na terenie gęstej zabudowy, jednym z brzegów utworzonych z pionowej, ceglastej ściany i niewielkiej ilości roślinności wodnej. Płazów w zbiornikach nie stwierdzano najczęściej na terenach przemysłowych (w siedmiu akwenach). Łącznie jednak na terenie przemysłowym stwierdzono obecność 5 gatunków płazów. Niewielką różnorodność gatunkową (pięć gatunków) odnotowano również w oczkach wodnych na terenie ogrodów działkowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.