Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system hydrofitowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Hydrologiczne warunki pracy systemów hydrofitowych, oczyszczających ścieki determinują efektywność procesów usuwania zanieczyszczeń. Przewymiarowanie systemów hydrofitowych, przy jednoczesnej wysokiej ewapotranspiracji powodować może okresowe lub stale wstrzymanie odpływu ścieków z systemu. Oczyszczalni ścieków zlokalizowana na pojezierzu Kaszubskim w Krzesznej-Wieżycy jest nowym typem oczyszczalni hydrofitowej, której funkcjonowanie oparte jest na akumulacji zanieczyszczeń oraz ewapotranspiracji. Obliczenia bilansu wodnego oraz obserwacje eksploatacyjne wykazały, że od roku 1995 do chwili obecnej z oczyszczalni tej brak jest odpływu ścieków, dzięki czemu nie występuje oddziaływanie na odbiornik założony w projekcie. Ze względu na kłopoty klasyfikacyjne tego typu oczyszczalni oraz brak możliwości prawnych określenia ich warunków korzystania z wód proponuje się aby jako odbiornik tego typu oczyszczalni uznać sam system hydrofitowy. W obiektach gdzie zastosowano jedynie naturalne uszczelnienie mineralne, w celu ochrony wód gruntowych proponuje się wprowadzenia monitoringu wód podziemnych w oparciu o obowiązujące przepisy.
PL
Jedną z technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie, określone w załączniku 6 do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251) jako proces D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne. Z technologicznego punktu widzenia jest to deponowanie w celu ograniczenia oddziaływania odpadów na środowisko naturalne i człowieka.
PL
Azot należy do ważnych elementów cykli biogeochemicznych systemów hydrofitowych oczyszczających ścieki. Występuje w nich w różnej formie: azot organiczny i jony: NH4+, NO3-, NO2-. Usuwanie azotu ze ścieków w systemach hydrofitowych zachodzi w wyniku usuwania biologicznego (nitryfikacji i denitryfikacji), asymilacji przez rośliny i mikroorganizmy oraz procesów fizycznych i chemicznych (uwalniania amoniaku do atmosfery, filtracji, sedymentacji, adsorpcji i asymilacji przez mikroorganizmy).
EN
In the paper the quality fluctuations of leachate from municipal landfill in Gdansk (Poland) over the last 5 years and evaluation of a wetland system designed for treatment of the leachate are discussed. The research has been conducted during the 5 years period. The constructed wetland for leachate treatment, consisting of 2 horizontal subsurface flow reed beds, working in parallel was built in 2001. In the period 2005-06 it underwent modernization due to unsatisfactory treatment results caused by clogging of the beds. The treatment effectiveness after modernization is satisfactory. The effluent from bed I met Polish outflow standards, while in the effluent from bed II COD, total N and TSS exceeded the required concentrations. In spite of this, pre-treatment of leachate (iron removal) should be quickly introduced to protect the system against the repetition of clogging problems.
PL
Opisane w artykule badania prowadzono w okresie pięciu lat. System hydrofitowy zbudowany w 2001 roku do oczyszczania odcieków ze składowiska składa się z dwóch poziomych złóż o przepływie podpowierzchniowym, w układzie równoległym. W 2005-2006 roku wykonano modernizację układu ze względu na problem z zatykaniem się złóż. Efektywność oczyszczania po modernizacji jest zadowalająca, odpływ ze złoża I spełnia polskie normy, natomiast w przypadku złoża II zaobserwowano przekroczenia ChZT i zawiesiny ogólnej. W celu uniknięcia zatykania się złóż należy zastosować wstępne oczyszczanie odcieków.
EN
Researches the role and potential use of natural bio systems have been a subject of great interest for many years. Constructed wetlands, reflected the natural swamp ecosystem conditions', are dynamic structures in which purification tasks of different water origin are effectively realised. This objects are multifunctional what results from pollutant removal efficiency and prospects for flexible landscape fill in as well. This article presents results of research to effectiveness of water suspensions removal in sedimentation tank Kamieri from coal mine Betchatow surface and underground drainage systems.
8
75%
PL
Badania pięciu lokalnych Hybrydowych Systemów Hydrofitowych (HSH) ścieków bytowych dla małej liczby mieszkańców. Wyniki badań usuwania substancji organicznej w HSH.
EN
Investigations in five Hybrid Hydrophite Systems of wastewater treatment plants for small number of residents. The results of the investigations on a disposal of organic substances from HSH.
9
63%
EN
Technological wastewater and stormwater coming from bases of liquid fuels are characterized by considerable content of organics, suspended solids and oils. Location of such objects in protected areas requires reliable and high-effective treatment systems to remain the local environment in invariable sate. It can be reached by applying constructed wetland as a last step of wastewater treatment system. Ivestigations of wastewater quality at the following stages of treatment system located at the Fuels Base in Koluszki, showed essential role of reed beds in reduction of BOD5, CODCr solids and total phosphorus.
EN
In the article the examples of successful application of CW systems for treatment of aerial runoff at the Threecity agglomeration have been presented. The CW system at the ZOO in Oliwa was particularly effective in nitrogen removal. The CW system at Swelina Stream contributed to the significant improvement of the stream waters quality, resulting in the improvement of the quality of the bathing place located near its outflow to the Gulf of Gdańsk.
PL
W artykule przywołano przykłady udanych wdrożeń obiektów hydrofitowych oczyszczania spływów obszarowych na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Zespół obiektów hydrofitowych wybudowany w ZOO w Oliwie wykazał szczególnie wysoką skuteczność usuwania związków azotu. Obiekt hydrofitowy na Potoku Swelina spowodował znaczną poprawę jakości wód Potoku, a co za tym idzie i czystości kąpieliska w rejonie Kamiennego Potoku w Sopocie. Podjęte działania przyczyniły się do znacznej poprawy jakości wód Zatoki Gdańskiej w rejonach kąpielisk w Jelitkowie i Kamiennym Potoku.
EN
The paper presents the analyses of the effectiveness of the process of pollutant removal on the experimental plants of the hydrophilic extra-purifying system. We are presenting the results of scientific research from 2002 and 2003 concerning pollution concentration , also the effectiveness of water extra-purifying process and finally - the comparison of the results within last two years.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.