Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domy jednorodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę strat ciepła i kosztów związanych z eksploatacją instalacji ciepłej wody użytkowej dla różnych rozwiązań instalacji w domach jednorodzinnych. Analizę przeprowadzono dla dwóch domów opartych na projektach zaczerpniętych z katalogu wydawnictwa „Murator” z 1998 roku. Rozważono instalacje z cyrkulacją i bez wykonaną z trzech rodzajów rur: stalowych, miedzianych i polipropylenowych w wersji z izolacją i bez. Ze względu na liczbę pionów rozprowadzających przeanalizowano instalację składającą się z jednego i z dwóch pionów. Przyjęto że woda podgrzewana jest w urządzeniach zasilanych gazem ziemnym. W analizie układu z cyrkulacją uwzględniono koszt ciepła traconego w obiegu cyrkulacji dla dwóch wariantów działania instalacji: z przerwą nocną i bez przerwy oraz koszt energii elektrycznej potrzebnej do napędu pompy cyrkulacyjnej. W układzie bez cyrkulacji uwzględniono koszt wody spuszczanej z instalacji w oczekiwaniu na wodę o normatywnej temperaturze. Koszty wody i prądu elektrycznego określono na podstawie ich cen w Szczecinie.
PL
Wraz z nadejściem 2016 r. spodziewaliśmy się istotnej poprawy jakości programów dla domów jednorodzinnych oferowanych przez NFOŚiGW. Jak jest w połowie 2016 r? Trudno to dziś do końca ocenić (co już samo w sobie jest wymowne), ale o euforii z pewnością trzeba zapomnieć, żeby nie powiedzieć - coś się kończy. Zresztą, przyjrzyjmy się szczegółom.
PL
Ogrzewanie powietrzne lub ogrzewanie powietrzem jest najstarszym systemem ogrzewania, którego dalszy i ciągły rozwój umożliwia i ułatwia jego stosowanie. Wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego nagrzewania pomieszczeń, gdzie ogrzewanie ma charakter okresowy i zmienny, gdzie połączenie funkcji ogrzewania i wentylacji a nawet klimatyzacji jest celowe oraz w przypadkach, w których przerwy w ogrzewaniu mogłyby powodować zamrażanie instalacji wodnych, c.o., ogrzewanie powietrzne znajduje swoje zastosowanie.
PL
W sierpniu na polski rynek trafiła nowa seria pomp ciepła Panasonic Aquarea T-CAP, przeznaczona dla domów jednorodzinnych. Serię T-CAP charakteryzuje zachowanie stałej wydajności grzewczej nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej, sięgającej -15° C.
PL
Niniejszy referat dotyczy konwersji energii promieniowania słonecznego wykorzystywanej do podgrzewania wody uzytkowej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie koncepcji budowy instalacji kolektorów slonecznych w domu jednorodzinnym. Dokładniej zostały omówione takie zagadnienia jak: celowośc budowy instalacji uwzględniającej zasoby helioenergetyczne miejsca, w którym realizowany jest projekt jak i krótki opis działajacego systemu ogrzewania c.w.u. Szerzej opisano kryteria doboru materiałów użytych do budowy kolektora jak i całej instalacji. Opisano pracę instalacji korzystając z zapisów rejestratora temperatury. Na zakończenie osacowano czas zwrotu nakładów inwestycyjnych instalacji.
EN
This paper presents idea of domestic solar heating system that applies photo thermal conversion of solar radiation. Main aim of the paper is to present the concept of construction of the solar heating system for single family house. The paper presents also the main reasons to design and construct such system, including solar energy potential and technical state of previous heating system (before modernization). The construction of the system, including selection of elements and their materials, is also described. The operation of the system is analysed on the base of measurements of temperaturę of the working fluid and some monitored data arę shown. Finally the pay back time of the system under consideration is calculated and discussed briefly.
PL
W artykule podjęto próbę wskazania rozwiązań umożliwiających spełnienie minimalnych wymagań prawnych obowiązujących w latach 2017–2021 na podstawie projektu typowego o powierzchni użytkowej 126,86 m2.
PL
Wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych rośnie znaczenie stosowanych w nich systemów wentylacji. W ciągu ostatnich lat standardem w tych budynkach, obok efektywnych energetycznie systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u., stała się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i chłodu z powietrza wywiewanego.
PL
Podziemne przewody powietrzne wykorzystywane są do energetycznego uzdatniania powietrza, które przepływając przez te przewody ulega schłodzeniu latem oraz podgrzaniu zimą. W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonej w raporcie [1] oceny działania podziemnych przewodów powietrznych zastosowanych w domkach jednorodzinnych do ogrzewania powietrza wentylacyjnego.
PL
W artykule przedstawiono analizę strat ciepła i kosztów związanych z eksploatacją instalacji ciepłej wody użytkowej dla różnych rozwiązań instalacji w domach jednorodzinnych. Analizę przeprowadzono dla dwóch domów opartych na projektach zaczerpniętych z katalogu wydawnictwa „Murator” z 1998 roku. Rozważono instalację z cyrkulacją i bez, wykonaną z trzech rodzajów rur stalowych, miedzianych i polipropylenowych w wersji z izolacją i bez. Ze względu na liczbę pionów rozprowadzających przeanalizowano instalację składającą się z jednego i z dwóch pionów. Przyjęto że woda podgrzewana jest w urządzeniach zasilanych gazem ziemnym. W analizie układu z cyrkulacją uwzględniono koszt ciepła traconego w obiegu cyrkulacji dla dwóch wariantów działania instalacji: z przerwą nocna, i bez przerwy oraz koszt energii elektrycznej potrzebnej do napędu pompy cyrkulacyjnej. W układzie bez cyrkulacji uwzględniono koszt wody spuszczanej z instalacji w oczekiwaniu na wodę o normatywnej temperaturze. Koszty wody i prądu elektrycznego określono na podstawie ich cen w Szczecinie.
PL
Domy samowystarczalne energetycznie - ten kierunek w budownictwie wiąże się nie tylko z dążeniem do obniżania kosztów eksploatacyjnych, ale też korzystaniem z odnawialnych źródeł energii oraz wkładem w zrównoważony rozwój. Inwestycje takie podejmują osoby, dla których ważne są zarówno niskie koszty ogrzewania, jak i troska o środowisko. Wysoki poziom samowystarczalności energetycznej i komfortu oraz niskie koszty eksploatacji najłatwiej obecnie osiągnąć, budując w standardzie pasywnym oraz korzystając z instalacji fotowoltaicznej, wentylacji z odzyskiem ciepła i pompy ciepła. Istotne znaczenie ma także świadome, przemyślane użytkowanie budynków.
PL
Narastająca na wsi dysproporcja w budowie kanalizacji zbiorczych w stosunku do wodociągów zbiorowych często powoduje, że powstające ścieki są odprowadzane do środowiska gruntowo-wodnego bez należytego unieszkodliwiania. Wywołuje to negatywne skutki w jakości tego środowiska, a pośrednio przyczynia się do pogorszenia warunków sanitarnych w rejonie zagród, wsi, gmin na terenach wiejskich. Potwierdzeniem tej oceny jest pogarszający się stan jakości wód gruntowych, podziemnych, będących podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców wsi i rolnictwa w wodę.
PL
Nowo budowane domy jednorodzinne są coraz chętniej wyposażane w układy automatyki. Nie jest to już przejaw luksusu, lecz naturalny proces podnoszenia standardu technicznego. Nikogo nie dziwią elektrycznie sterowane brama wjazdowa czy rolety okienne albo kocioł grzewczy z systemem automatyki. Wszystkie tego typu systemy znakomicie upraszczają życie użytkownikom, ale też stanowią układy wrażliwe na zanik zasilania.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.