Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hosta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Recently, the importance of silicon (Si) has been demonstrated for many plant physiological processes. The recognized function of Si is to help plants to overcome multiple biotic and abiotic stresses, e.g. disease or pests, low temperature, water deficit, salinity or heavy metals. Silicon advantageously impact on plant development and may improve the quality of ornamental plants. Hosta is an ornamental perennial, that flowers can serve as a source of nectar and pollen for floral visitors. The effect of artificial silicon (Si) supply on flowering, nectar production and pollen traits in Hosta Tratt. ‘Krossa Regal’ was studied. A foliar spraying of 0, 120, 180 and 240 mg Si·dm–3 was applied with water solutions of Actisil Hydro Plus, containing silicon in the form of H4SiO4. Silicon supply in concentration of 180 and 240 mg Si·dm-3 affected the morphometric traits of the flower (perianth width and floral tube length), but not the number of flowers produced per inflorescence. The silicon supply in concentration of 180 and 240 mg Si·dm-3 resulted in the increase of nectar production and in sugars excess in floral nectar. Treatments in concentration of 180 and 240 mg Si·dm-3 positively influence both pollen production and pollen viability. Presumably, most of these results can be explained through the effect of the Si on metabolism enhancement, e.g. by water balance regulation and increase in photosynthetic efficiency.
PL
Krzem (Si) odgrywa ważną rolę w przebiegu wielu fizjologicznych procesów w roślinie. Zwiększa odporność roślin na liczne biotyczne i abiotyczne stresy, np. spowodowane atakiem patogenów lub szkodników, niską temperaturą, deficytem wody, nadmiernym zasoleniem lub metalami ciężkimi. Krzem pozytywnie wpływa na rozwój i jakość roślin ozdobnych. Funkia jest jedną z ozdobnych bylin ogrodowych, której kwiaty mogą być źródłem pożytku dla zapylaczy. W doświadczeniu badano wpływ krzemu na kwitnienie, produkcję nektaru oraz cechy ilościowe i jakościowe pyłku produkowanego w kwiatach funkii (Hosta Tratt.) ‘Krossa Regal’. Rośliny opryskiwano preparatem Actisil Hydro Plus, zawierającym krzem w postaci kwasu ortokrzemowego (H4SiO4). Preparat zastosowano w stężeniach odpowiadających 0, 120, 180 i 240 mg Si·dm-3 roztworu aplikowanego sześciokrotnie. Krzem w ilości 180 i 240 mg Si·dm-3 wpłynął na morfometryczne cechy kwiatów (powodując zwiększenie szerokości okwiatu i długości rurki kwiatowej), ale nie miał wpływu na liczbę kwiatów w kwiatostanie. Nawożenie krzemem w ilości 180 i 240 mg Si·dm-3 spowodowało zwiększenie produkcji nektaru i wzrost masy cukru w nektarze. Traktowanie roślin krzemem w ilości 180 i 240 mg Si·dm-3 korzystnie wpłynęło na masę produkowanego pyłku oraz jego żywotność. Rezultaty te mogą być tłumaczone dodatnim wpływem krzemu na intensywność metabolizmu, np. poprzez regulację bilansu wodnego i zwiększenie wydajności fotosyntezy.
PL
W doświadczeniach sprawdzono wpływ benzyloadeniny, kwasu giberelinowego oraz 8HQC i 8HQC z dodatkiem 2% sacharozy (pożywka stosowana standardowo do przedłużania trwałości kwiatów ciętych) na pozbiorczą trwałość liści czterech odmian funkii: ‘Golden Tiara’, ‘Minima Glauca’, ‘Crispula’ i ‘Undulata Mediovariegata’. Regulatory wzrostu podawano w formie 24 godz. kondycjonowania, po czym liście przekładano do wody destylowanej. W roztworze 8HQC i 8HQC z dodatkiem 2% S liście umieszczano na stałe. Wykazano, iż 8HQC nie wpłynął na pozbiorczą trwałość liści wszystkich badanych odmian funkii, a dodatek 2% sacharozy spowodował wręcz obniżenie trwałości w porównaniu z kontrolą. Skuteczność regulatorów wzrostu uzależniona była od odmiany. Zastosowanie GA₃ mimo iż przedłużyło trwałość ciętych liści odmiany ‘Golden Tiara’ i ‘Minima Glauca’ średnio 1,7-raza, okazało się mniej skuteczne niż kondycjonowanie BA, które przedłużyło trwałość badanych odmian odpowiednio: 2 i 3-krotnie, w stosunku do kontroli. W przypadku odmian ‘Crispula’ i ‘Undulata Mediovariegata’, oba badane regulatory wzrostu okazały się jednakowo skuteczne, przedłużając trwałość ich liści średnio 1,4 i 2,1-raza.
EN
The effect of growth regulators benzyladenine and gibberellic acid as well as two bactericides 8-HQC and 8-HQS supplemented with 2% sucrose (solutions used routinely to prolong vase life of cut flowers) was tested on the postharvest longevity of cut leaves of four hosta cultivars: ‘Golden Tiara’, ’Minima Glauca’, ‘Crispula’ i ‘Undulata Mediovariegata’. Growth regulators were applied as 24 h puls conditioning after which leaves were transferred into vases with water. Both preservatives were used as vase solutions into which leaves were put immediately after harvest and kept until they lost their decorative value. Neither 8HQC nor 8HQS improved the postharvest longevity of leaves and the presence of sucrose in a vase solution shortened leaf life as compared to the control treatment. The efficiency of growth regulators depended on a cultivar. GA₃ prolonged the vase life of ‘Golden Tiara’ and ‘Minima Glauca’ 1.7 times on the average while conditioning leaves of respective cultivars with BA prolonged the longevity 2 and 3 times as compared to the to control. In cultivars ‘Crispula’ and ’Undulata Mediovariegata’ both growth regulators were similarly effective prolonging the longevity of leaves 1.4 and 2.1 times, respectively.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.