Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 852

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programy komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
1
Content available remote Wonderware InTouch 10 w systemie automatyki rewolucja czy ewolucja?
100%
PL
Na tytułowe pytanie - rewolucja czy ewolucja, związane z wprowadzeniem Wonderware InTouch 10 do własnego systemu automatyki - powinien sobie odpowiedzieć każdy użytkownik. Firma Wonderware, światowy lider informatycznych rozwiązań dla przemysłu, dostarcza narzędzie do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych z rewolucyjnymi zmianami technologicznymi. Jednak to, jak zostaną one wykorzystane, zależy już tylko od użytkowników. W artykule zamieszczono kilka wskazówek, jak można wprowadzić ewolucyjnie najnowszą technologię InTouch 10 do istniejących aplikacji.
PL
W artykule zaprezentowano program komputerowy SIEC_PX umożliwiający obliczenia hydrauliczne i cieplne rurociągów pary wodnej w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych. Można go stosować do obliczeń szerokiego zakresu ciśnienia i temperatury.
EN
The new computer program for calculation conductance of composite vacuum system is presented. The uncertainty of the results can be below l O-5. It has been obtained using a random number generator with better properties for longer Monte Carlo simulations. The principles of program have been presented with comparison of the results obtained for two different random number generators. The values of Clausing factors for elementary shapes are also presented for comparison.
4
Content available remote Człowiek a system komputerowy
100%
EN
In the article attention was drawn to the problems of communication between th( man end the computer. Issues connected with the change in perception of the relationship between the man and the computer were discussed. While so far the dominant point of view was the taking over some features of computer hardware, currently more and more often it is the computer system that is imitating the man. This trend has led to the search of human features within the limits of computer system, such as individual workplaces with a computer, systems based on network solutions as well as the global network.
PL
W artykule zaprezentowano proste narzędzie do wymiarowania układów kompensacji wydłużenia cieplnego rurociągów preizolowanych ułożonych w gruncie w I technice układania (zwykły montaż). Arkusz kalkulacyjny pozwala na szybkie obliczenia układów geometrycznych, w szczególności układów kompensacji, w przypadku zagłębienia rurociągu innego niż podano w tablicach pomocy do projektowania.
PL
Program do określania wybranych charakterystyk podstawowych elementów półprzewodnikowych umożliwia badanie następujących elementów półprzewodnikowych: ramki NAND, bramki OPEN COLLECTOR, diody prostowniczej, Zenera, tranzystorów bipolarnych, polowych. Charakterstyki rejestrowane są za pomocą dwóch mierników typu METEX połączonych z komputerem poprzez porty szeregowe. Rejestracja odbywa się metodą statyczną, to jest tzw. metodą punk po punkcie. Program jest rozbudowanym narzędziem do rejestracji i graficznego przedstawiania danych pomiarowych. Zawarte w nim funkcje pozwalają sporządzać wykresy, zapisywać je w postaci wydruków lub zbiorów dyskowych.
PL
Autor zwraca uwagę na fakt, że systemy geoinformacyjne stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia i przetwarzania informacji przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. Pisze on dalej, że w ogólnym rozumieniu GIS (Geographic Information System) jest systemem służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych. Wskazuje na kilka kategorii znaczeniowych dla hasła GIS. Najczęściej jest ono rozumiane jako rodzaj oprogramowania spełniającego określone funkcje (programy GIS), które stanowią narzędzie mające na celu realizację działań na atrybutach elementów przestrzeni. W innym ujęciu, GIS jest sposobem cyfrowej prezentacji komponentów środowiska naturalnego (dane GIS), czyli odnosi się głównie do cyfrowych map tematycznych, które mogą być w dowolny sposób przetwarzane i upubliczniane. Pojęcie GIS może być w końcu odniesione do użytkowników oprogramowania – jako społeczności GIS.
PL
W pierwszej części artykułu (RI 11/06, s. 105.) zaprezentowano programy oparte na arkuszach kalkulacyjnych oraz moduły obliczeniowe w programach użytkowych. Obecnie zostanie omówiony zintegrowany system dla projektantów instalacji oraz niezależne programy obliczeniowe, a także programy symulacyjne (CFD).
EN
The following tasks can be cariied out with the help of the worked out computer programme: testing students’ knowledge, analysis of the exam results, their graphical presentation, and the search for most often incorrectly answered questions. The programme consists of the three independent modules that can be used when wanted.
PL
Wielu producentów otulin termoizolacyjnych, wykonywanych ze spienionych tworzyw sztucznych, wśród licznych materiałów informacyjnych i reklamowych oferuje także przeróżne programy komputerowe, służące do obliczania grubości i strat cieplnych na rurociągu zabezpieczonym produkowaną przez siebie otuliną. Do napisania tego artykułu skłoniły mnie próby obliczeń, jakie przeprowadziłem na kilkunastu programach komputerowych, pochodzących od różnych producentów, a w szczególności ich porównanie z obliczeniami wykonanymi ręcznie (z pomocą kalkulatora) na podstawie obowiązujących w tym zakresie norm.
PL
Wykazano, że w przypadku magnesu trwałego o kształcie cylindrycznym, usytuowanego w wolnej przestrzeni dwie fikcyjne wielkości brzegowe: gęstość powierzchniowa ładunku magnetycznego, któą można przyporządkować powierzchniom biegunowym i okład prądu magnetyzacji wyobrażalny na powierzchni bocznej wytwarzają identyczną energię magnetyczną. Podano dokładne wyrażenia do obliczania energii magnetycznej. Przedstawiono również wyniki obliczeń wykonanych za pomocą specjalnego testowego programu komputerowego opracowanego przez autora.
EN
It is proved that for permanent magnets of cylindrical shape set in free space two virtual boundary quantities: surface density of magnetic charge that is attributed to a polar surface, and magnetizing current sheet imagined on a lateral surface produce both the identical magnetic energy. The exact formulae to compute the magnetic energy are given. Results of test calculations performed by the use of author's test software are presented.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.