Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diabetes type 1
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
According to the Physiotherapist Act, physioprophylaxis is an important component of physiotherapy and of the physiotherapist’s professional activities. Physioprophylaxis can be oriented towards practicing healthy lifestyle behaviours, minimizing disease risk factors, or attenuating the consequences of the disease, surgery, and/or disability. Type 1 diabetes is a chronic metabolic disease characterized by hyperglycaemia, i.e. high blood glucose levels. It is caused by the dysfunction or destruction of β cells of pancreatic islets of Langerhans, which are responsible for the production and secretion of insulin. Type 1 diabetes is most common in children and adolescents. According to the 2018 report, 6,400 children aged 0-14 years and about 180,000 people over 14 years old suffer from type 1 diabetes in Poland alone. Physical activity is an important stimulus for optimal physiological development of children and adolescents, and is an important factor in reducing the risk of cardiovascular diseases, cancer, and mortality. Physical exercise reduces the need for insulin and increases the sensitivity of cells to insulin, so that the daily dose of insulin can be reduced. The Polish Diabetes Association recommends that children with type 1 diabetes should exercise for more than one hour a day in order to reduce the risk of vascular complications associated with the disease. The aim of this paper is to examine the effects of type 1 diabetes physioprophylaxis in children in the form of physical exercise, based on previous literature. The majority of research indicates physical activity has a positive effect on physiological function in children with type 1 diabetes, specifically reducing the risk of hypoglycaemia, high blood glucose level, insulin demand, and premature death.
PL
Fizjoprofilaktyka, zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, jest składową fizjoterapii i czynnością zawodową fizjoterapeuty. Może być ukierunkowana na praktykowanie zachowań zdrowotnych, zapobieganie czynnikom ryzyka choroby lub zapobieganie konsekwencjom choroby (operacji) i niepełnosprawności. Cukrzyca typu 1 to przewlekła choroba metaboliczna cechująca się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonego poziomu glukozy w osoczu krwi. Jej przyczyną jest zaburzenie funkcji lub zniszczenie komórek β wysp Langerhansa trzustki. Cukrzyca typu 1 występuje najczęściej u dzieci i młodzieży. Według raportu z 2018 roku w Polsce na cukrzycę typu 1 choruje 6 400 dzieci w wieku 0-14 lat oraz ok. 180 000 osób powyżej 14 roku życia. Aktywność fizyczna jest ważnym stymulatorem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w ujęciu holistycznym, a także istotnym czynnikiem zmniejszania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów oraz śmiertelności. Wysiłek fizyczny powoduje zmniejszone zapotrzebowanie na insulinę oraz zwiększanie wrażliwości komórek na insulinę, dzięki czemu dawka dobowa insuliny może być zmniejszona. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca podejmowanie wysiłku fizycznego przez dzieci chorujące na cukrzycę typu 1 w wymiarze powyżej jednej godziny dziennie celem redukcji ryzyka powikłań naczyniowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników fizjoprofilaktyki cukrzycy typu 1 u dzieci w formie aktywności fizycznej na podstawie literatury. Większość badań wskazuje pozytywne działanie aktywności fizycznej na stan funkcjonowania dziecka z cukrzycą typu 1 zmniejszając: ryzyko hipoglikemii, stężenie glukozy we krwi, zapotrzebowanie na insulinę i ryzyko śmierci.
EN
There is a 10–30% prevalence of HP infection in the general pediatric population in Poland. This study aimed to determine its prevalence in T1DM children in Upper Silesia, Poland and estimate its influence on metabolic control of patients. We studied 149(82♀) children with T1DM (duration > 12 months, mean HbA1c) and 298(164♀) age-matched controls. In all cases height and weight z-scores and Cole’s index were assessed. In T1DM patients additionally glycated hemoglobin A1c and T1DM duration were analyzed. Presence of HP infection was determined using 13C-isotope-labeled urea breath test (UBT) (fasting and 30min after ingestion 75 mg of 13C urea). HP infection was present in 17 (11.4%) T1DM patients and in 49 (16.4%) controls (p > 0.05). T1DM patients presented higher values of anthropometric parameters than healthy controls (weight SDS 0.25[–0.46÷0.84] vs. –0.25[–1.06÷0.26], height SDS 0.09[–0.60÷0.69] vs. –0.31[–1.17÷0.48]and Cole’s index 103%[93÷111%] vs. 97%[86÷106%]; for all p < 0001). Within both groups – T1DM children and controls – no differences regarding sex, age and any of the anthropometric parameters were determined. T1DM duration and HbA1c showed no relationto prevalence of HP infection. Prevalence of HP infection in pediatric T1DM patients is similar to that of healthy peers and shows no relation to glycemic control.
EN
The incidence of diabetes type 1, a chronic autoimmune disease, may reach the status of an epidemic in the 21st century. The highest incidence of diabetes in the world is observed in Finland. However, in the last 8 years a dynamic rise has been observed in Poland, moving the country toward an intermediate level incidence classification. Environmental factors seem to play a part in the observed increase in diabetes incidence both in Poland and in the world since, by acting on genetically predisposed ground prompt to auto-aggression, they may provoke disease occurrence. The study was carried out on a group of 511 children aged 0-15 years (255 girls and 256 boys). During the period of analysis (1998-2005) almost a two-fold increase in the diabetes incidence rate was observed (1998-10.4 vs 2005-20.4). The identification of all the factors increasing the risk of diabetes mellitus type 1 shall allow for understanding of diabetes ethiopathogenesis, and thus might create a chance for development of new prevention strategies.
EN
Background. Diabetes, due to its prevalence and the rapid increase in the number of new incidences, has been recognized as an epidemic of the 21st century. It is estimated that over 3 million people in Poland currently suffer from this disease. According to the Ministry of Health, the knowledge of the society about diabetes is too little and insufficient. The aim of the study was to investigate and present general and expert knowledge of nursing students about type 1 diabetes, taking into account the needs of a child and the specialist skills required to care for diabetic children. Material and methods. The study was conducted among the students of nursing at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. A questionnaire designed by the author was used in this study. Results. The respondents reported that they possess basic knowledge about type 1 diabetes and at the same time are willing to learn more. They recognize that a child with type 1 diabetes requires special support, therefore medical personnel, educators and physical education teachers should have relevant knowledge and skills about care for type 1 diabetic children. Conclusions. The majority of the students surveyed had a basic knowledge and skills enabling them to provide assistance to children with type 1 diabetes and are familiar with their needs. The significance of physical activity in the life of a child with type 1 diabetes was known to a lesser extent. The students surveyed are willing to broaden their knowledge about type 1 diabetes.
PL
Wprowadzenie. Cukrzyca z racji częstości występowania i szybkiego wzrostu liczby nowych zachorowań została uznana za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że aktualnie w Polsce choruje ponad 3 mln ludzi. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wiedza społeczeństwa na temat cukrzycy jest zbyt mała i niewystarczająca. Celem pracy było zbadanie i przedstawienie wiedzy ogólnej i specjalnej studentów pielęgniarstwa na temat cukrzycy typu 1 z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz umiejętności umożliwiających pomoc choremu dziecku. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Badani ocenili, iż posiadają podstawową wiedzę na temat cukrzycy typu 1, a jednocześnie są chętni ją pogłębić. Przyznają, że dziecko z cukrzycą typu 1 wymaga szczególnego wsparcia, dlatego personel medyczny, pedagodzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu cukrzycy typu 1. Wnioski. Badani studenci w zdecydowanej większości posiadają podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające pomoc dziecku z cukrzycą typu 1 oraz znają potrzeby chorego dziecka. Zdrowotne znaczenie aktywności fizycznej w życiu dziecka z cukrzycą typu 1 jest znane badanym w mniejszym zakresie. Badani studenci zgłaszają chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat cukrzycy typu 1.
EN
Introduction. Diabetes as a non-infectious chronic metabolic disease is a problem of the contemporary world, including Poland. Behaviour therapy plays an important role in its treatment, i.e. proper diet and regular physical activity. Patient’s knowledge of nutrition principles is also an essential complement to the treatment, reducing the risk of late complications of diabetes. Objective. Assessment of the nutrition knowledge of patients with type 1 and type 2 diabetes. Materials and method. The study involved 300 randomly selected patients from Rzeszów and the surrounding area (135 patients with type 1 diabetes and 165 patients with type 2 diabetes) aged 8–78.The analysis was made using a survey questionnaire prepared by the authors of the study, conducted in the period July – December 2011. Results. The survey revealed that patients with type 1 diabetes have greater nutrition knowledge and knowledge about diabetes than patients with type 2 diabetes. On the other hand, they are less likely to comply with the recommendations of the diet prescribed by a doctor or a dietician. Conclusions. Patients with diabetes, regardless of age, type of diabetes, gender, or disease duration require continuous broadening of diabetes knowledge. Systematic training will teach patients proper eating habits related to their diet and lifestyle.
18
Content available remote Renal hyaluronan content during experimental uncontrolled diabetes in rats
84%
EN
With diabetes mellitus, the ability of the kidneys to maintain fluid balance is affected. Hyperglycaemia increases production of hyaluronan in cultured kidney cells implying that diabetes promotes induction of hyaluronan in the kidney. The aim of the present study was to determine if the interstitial matrix component hyaluronan is differently distributed within the kidney in diabetic rats compared to non-diabetic rats. Furthermore, to test if diabetic rats are able to respond with diuresis upon a hypotonic fluid load. The normal heterogeneous intrarenal distribution of hyaluronan was confirmed in non-diabetic control rats, with 60-fold more in the papilla than in the cortex. In diabetic animals, the cortical hyaluronan was unaffected but the papillary hyaluronan content was 3-fold higher than in non-diabetic rats. This increase correlated with a more than three-fold induction of the papillary hyaluronan-synthase 2 mRNA expression. In non-diabetic animals, 2 h water loading increased papillary hyaluronan (+93%) and diuresis (17-fold). In diabetic animals, baseline diuresis was 8-fold higher than in non-diabetic animals, which correlated with hyperglycaemia, glucosuria and proteinuria. Water loading in diabetic animals did not further increase papillary hyaluronan or diuresis: the urine flow rate decreased. To conclude, papillary hyaluronan is elevated in diabetic rats, which coincides with induction of hyaluronan-synthase 2 mRNA, hyperglycaemia, glucosuria, proteinuria and overt diuresis. The inability to respond to a water load with further diuresis may be related to the already elevated papillary hyaluronan and the inability to change hyaluronan during water loading.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.