Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wystawy przyrodnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
100%
PL
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN w Warszawie poza warsztatami, szkoleniami czy kursami organizuje także co roku od 6 do 10 wystaw. Staramy się, by co najmniej jedna lub dwie z nich były adresowane do jak najszerszej publiczności. Konstrukcja takich prezentacji oparta jest na kilku podstawowych założeniach wynikających z wiedzy o ich odbiorze, zbieranych i weryfikowanych na przestrzeni wielu lat. Najważniejsze z nich to: ilość informacji towarzyszącej obiektom nie powinna przekraczać 20% zawartości całej wystawy; wystawa nie może być jednorodna co oznacza, że jeśli przykładowo eksponujemy fotografie, to towarzyszą im inne obiekty (np. żywe rośliny, minerały itd.) wzbogacające wątki, które chcemy dla zaciekawienia publiczności wyodrębnić; w części opisowej (plakaty informacyjne, podpisy wybranych zdjęć itd.) nie przepisujemy książek czy podręczników (choćby najlepszych), a temat wystawy staramy się połączyć z elementami życia codziennego i (lub) powszechnie znanymi faktami.
EN
The Natural and Ecological Education Center in the Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw, apart from workshops, trainings and courses, organizes also 6 to 10 exhibitions a year. We try to address at least one or two of them to the widest audience possible. The construction of such presentations is based on a few main presumptions, coming from the information about the perception of these exhibitions, which has been gathered and verified for many years. The most important theses are: the amount of accompanying information should not exceed 20% of the whole exhibition content; the exhibition should not be “homogenous”, this means, that, for instance, photography exposed should be accompanied with other objects (such as living plants, minerals, etc.), enriching the topics, which we want to highlight in order to raise the curiosity of the audience; in the descriptive part (information posters, some of the captions) we should not copy books or manuals (no matter how good they are) and we should try to correlate the topic of the exhibition with practical aspects of everyday life and (or) the widely known facts.
PL
Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne zastosowanie np. w kilku parkach narodowych. Izby edukacji leśnej w nadleśnictwach mogą być także miejscem, gdzie w sposób profesjonalny prezentuje się całe zbiorowiska roślin leśnych. Umiejętność wykonywania przez dzieci modeli kwiatów może być przy okazji ciekawą formą edukacji przyrodniczo-leśnej.
EN
Botanical models establishing for nature exhibitions has found particular uses e.g. in a few national parks. Forest educational rooms in forest inspectorates can also be places for a whole forest plants communities professional presentation. The skills of making flowers models by children can be an interesting form of natureforest education.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.