Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł charakteryzuje nowy standard - Otwarte Formaty Dokumentów (ODF), które zdobywają coraz większą popularność, a ostatnio zostały uznane ofi cjalnie w Polsce jako format do wymiany danych w administracji publicznej. Omówione zostały najważniejsze cechy tych formatów i porównano je z dotychczas używanymi formatami zamkniętymi. Ponieważ ODF jest ściśle związany z językiem XML, przedstawiono jego możliwości, także w odniesieniu do przekazywania informacji, nie tylko w oparciu o aplikacje biurowe.
EN
This article provides a description of Open Document Format (ODF) - a new standard which is constantly gaining in popularity. It has been offi cially recognised in Poland as a data exchange format in Civil Service. The author describes the most important ODF characteristics and compares Open Document Format with the already existing and widely applied closed format. Due to the fact that ODF is closely connected with XML language, the article also presents its applications beyond offi ce environment.
2
Content available remote Obniżanie palności pianek poliuretanowych
63%
PL
Na rynku dodatków obniżających palność tworzyw sztucznych zachodzi obecnie stopniowe odwrócenie trendów. Konieczność eliminacji związków halogenowych, wynikająca z wprowadzanych zarówno w Europie, jak i poza nią, nowych ustaw, wymusiła na producentach polimerów poszukiwanie nowych alternatywnych związków przyjaznych środowisku. Jednymi z najbardziej perspektywicznych retardantów palenia są obecnie związki fosforoorganiczne, tworzące na powierzchni płonącego materiału zwęgloną warstwę, ograniczającą w ten sposób dostęp tlenu oraz dymienie. Przedstawiono metody podwyższania odporności na palenie pianek poliuretanowych ze szczególnym uwzględnieniem związków fosforu oraz metod ich otrzymywania.
EN
A review, with 49 refs., of methods for increasing the fire retardancy of polyurethane foams with special emphasis on P compds. and methods for their synthesis.
PL
Przeprowadzono porównawczą ocenę jakości suszy (chipsów) jabłkowych. Materiał badawczy stanowiły: I - produkt handlowy zakupiony w sieci handlowej - Crispy jabłkowe, polskiej firmy Paula oraz II - Susze jabłkowe wytworzone w warunkach laboratoryjnych za pomocą suszarki domowej. Izotermy sorpcji wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową, w zakresie aktywności wody aw = 0,069÷0,932. Czas ustalenia równowagi układu wynosił 21 dni. Susze jabłkowe otrzymane w warunkach laboratoryjnych charakteryzowały się wyższą pojemnością warstwy monomolekularnej, jak również wyższą po wierzchnią właściwą sorpcji. Susze jabłkowe wytworzone w warunkach laboratoryjnych charakteryzowały się wyższą stabilnością przechowalniczą, a tym samym wyższą jakością, w porównaniu z ocenianym produktem handlowym.
EN
A comparative evaluation of dried apple quality was performed. Crispy apple by Polish company Paula, (I) - a commercial product purchased in the trade network, and apple chips (II) - produced in laboratory conditions using a home dryer were selected as tested material. The sorption isotherms were measured using the staticdesiccator method in a range of water activity equal to aw = 0.069÷0..932. The equilibration period was equal to 21 days. Drought apple obtained in laboratory conditions were characterized by higher monolayer capacity and higher specific surface adsorption. Apple chips produced in laboratory conditions were characterized by higher storage stability and therefore higher quality, compared with the assessed commercial product.
5
Content available remote Plastyfikatory w polimerach : trendy, zdrowie i ekologia
63%
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju i charakterystykę plastyfikatorów stanowiących alternatywę dla zmiękczaczy ftalanowych. Na rynku tworzyw sztucznych zauważalne jest pojawianie się nowej gamy zmiękczaczy charakteryzujących się niską toksycznością. Technologie oparte na nowych plastyfikatorach są bezpieczne dla zdrowia, zapewniając jednocześnie optymalne parametry techniczne, bezpieczeństwo, komfort w użyciu i wydajność.
EN
A review, with 8 refs., new of plasticizers recommended for replacing the toxic phthalate plasticizers.
6
Content available remote Poliwęglany (PC) - rozwój technologii
51%
PL
Omówiono metody otrzymywania poliwęglanów (PC): metodę fosgenową oraz metody bez użycia fosgenu - transestryfikację węglanu difenylu (DPC) i dimetylu (DMC) bisfenolem A (BPA) oraz utleniającego karbonylowania BPA. Oceniono możliwości zastąpienia stosowanej przez większość producentów PC technologii fosgenowej metodami tańszymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska. Z alternatywnych metod syntezy stopniowo wprowadzana jest technologia stopowa - transestryfikacji węglanu difenylu bisfenolem A. Dużą szansę na zastosowanie w skali przemysłowej ma metoda transestryfikacji węglanu dimetylu bisfenolem A, natomiast otrzymywanie poliwęglanów w reakcji utleniającego karbonylowania BPA wymaga dalszych prac badawczych.
EN
Methods for synthesis of polycarbonate (PC) were presented: phosgene technology and methods without using phosgene - transesterification of diphenyl carbonate (DPC) and dimethyl carbonate (DMC) with bisphenol A (BPA) and oxidative carbonylation of BPA. Possibility of replacement of phosgene technology by cheaper and more environmentally friendly methods was discussed. An alternative melt method - transesterification of diphenyl carbonate with bisphenol A is gradually introduced. The transesterification of dimethyl carbonate can be used in the industrial scale soon. The oxidative carbonylation in the present time required intensive research work.
PL
Przedstawiono zalety katalizatorów jonitowych w procesach chemicznych. Omówiono, opracowane w ICSO, jonitowe technologie otrzymywania bisfenolu A i alkilofenoli pod względem uciążliwości dla środowiska naturalnego. Przedstawiono przyczyny dezaktywacji jonitów i tendencje rozwojowe w dziedzinie katalizatorów polimerowych.
EN
The advantages of ion-exchanger catalysts were presented in chemical processes. The ion-exchanger-based processes for the production of bisphenol A and alkylphenols were discussed which were developed at ICSO. The discussion covers the environmental impact of these processes. The reasons were provided for deactivation of ion-exchangers as well as future trends in the development of polymeric catalysts were also presented.
16
Content available remote Synthesis of polyarylocarbonates from dimethyl carbonate and bisphenol A
38%
EN
Polycarbonates were obtained in the conventional two-stage reaction. In the first stage low molecular weight prepolymer was synthesised and then the prepolymer was condensed to polycarbonate. Transesterification and condensation of the prepolymer was carried out with potassium borohydride as a catalyst. The synthesis of polycarbonate from dimethyl carbonate and bisphenol A with the addition of 0.05-0.20 mol/molBPA diphenyl carbonate was carried under the same conditions. Polycarbonate was obtained with the addition of diphenyl carbonate characterised by molecular weight (Mw) which is 2-3 times higher than the polymer, which was obtained only from dimethyl carbonate and bisphenol A. On the grounds of this study we came to the conclusion, that the addition of diphenyl carbonate to the reaction mixture in stage I helps condensation of the low molecular weight oligomers in stage II.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.