Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby ciezkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
100%
RU
На тяжелой почве (48-63% илистых частиц) сравнивали 4 системы обработки: А - традиционную плужную обработку - исключительно пассивные орудия; Б - комбинированную обработку - использование пассивных орудий и активных машин; В - обработку исключительно активными машинами; Г - упрощенную обработку - до посева однократно шарнирная борона, а затем традиционные системы пожнивной и предпосевной обработки. Самая высокая влажность почвы была на объектах с упрощенной обработкой, а самое сильное переосушение почвы было после активных машин. Обратно представлялись объемный вес и связность почвы: самые высокие значения получали после упрощенной обработки, а самые низкие - на объектах с активными машинами. Урожаи растений разнились в небольшой степени (межобвектные отклонения недоказаны статистически). Однако самые высокие урожаи давали сахарная свекла, яровая пшеница и конские бобы на упрощенной обработке.
EN
Four tillage systems: A - traditional ploughing - exclusively passive tools, В - combined tillage - passive tools and active machines, С - tillage with active machines only, D - simplified tillage - before sowing once travel of pendulum harrow, after harvest and before winter - traditional tillage systems. The highest soil moisture occurred in the treatments of simplified tillage and its lowest value - after application of active machines. The yields of crops differentiated to an insignificant degree (not proved statistically intertreatment deviations). However, the highest yields of sugar beets, summer wheat and field beans were on the simplified tillage.
PL
Scharakteryzowano gleby ciężkie ora/ przedstawiono rodzaje filtrów drenarskich. Omówiono również podstawowe zadania filtrów drenarskich jak i rodzaje badań materiałów filtracyjnych. Podano lak/c wnioski w tym zakresie.
EN
Heavy soils are characterized and drain filter kinds are presented. Basic tasks of drain filters and filtrating material kinds are discussed. Also suitable conclusions are drawn.
RU
Характеризуются тяжелые почвы и рассматриваются виды дрехажных филтров. Обсуждаются также основные задачи этих филтров и рассматриваются виды испытаний фильтпационных материалов. Приводятся также соответствующие заключения.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.