Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-replication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Self-replications of Informatic Systems
100%
EN
The analysis of possibilities of self-replication of informatic programs and self-replication of the objects with their internal software has been derived. Based on nanotechnologies [2] and nanosystems [3] of informatics with the self-replication properties, the two conceptions -- self-replication of a program through generation of its own copy and passing over to copy activation; double recording of a program code and starts its division -- have been shown.
PL
Rozróżnia się dwa przypadki wzrostu liczby obiektów w danym środowisku. Pierwszy to wzrost tej liczby oparty na zjawisku reprodukcji obiektów, a drugi to wzrost tej liczby oparty na zjawisku multiplikacji obiektów. Przeprowadza się analizę i przedstawia modele dla tych dwóch przypadków. Oba można brać pod uwagę przygotowując podstawy molekularnych procesów wytwarzania.
EN
There exist two cases of objects development at a given environment. The first one based on objects reproduction phenomena and the second is based on multiplication phenomena. In the article the analysis and models of the cases are presented. The both cases may be considered as the basis of molecular manufacturing processes.
EN
The paper describes a self-replicating system realized in the artificial world model, DigiHive. The model is a two dimensional space in which there are stacks of hexagonal tiles which are moving, colliding, and making bonds between them. On the higher level of organization a structure of tiles specifies some function whose execution affects other tiles in its neighborhood.
EN
In the paper the problem of technical nanosystems of informatics able to creating compound structures, with the use of selforganization phenomena is considered. The problem of selforganization in the informatics systems is presented. Then the specificity of nanotechnology is taken under consideration. The results of simple simulations with the use of the nano-processes simulation nSIM are also presented.
PL
In the paper the problem of technical nanosystems of informatics able to creating compound structures, with the use of selforganization phenomena is considered. The problem of selforganization in the informatics systems is presented. Then the specificity of nanotechnology is taken under consideration. The results of simple simulations with the use of the nano-processes simulation nSIM are also presented. W artykule rozważa się problem technicznych nanosystemów Informatyki, których zadaniem byłoby wytwarzanie zaplanowanych struktur, wykorzystując ideę samoorganizacji. Przedstawiono problem samoorganizacji w systemach informatycznych, z uwzględnieniem specyfiki nanotechnologii oraz pokazano przykładowe, proste symulacje procesów samoorganizacji wykorzystując w tym celu opracowane środowisko do symulacji procesów nano, nSIM. W symulacjach próbowano uzyskać określone struktury poprzez swobodne łączenie się w przestrzeni 2D. Ich wzajemne oddziaływanie (procesy łączenia) sterowane lokalnym programem działania (decyzje o przyłączaniu się) prowadziły do powstawania rosnących fragmentów pożądanej struktury (samoorganizasja). Rezultaty pokazują rysunki 3 i 4, przykładowy rozkład obiektów w systemie (Rys. 5). Przeprowadzone badania prowadzą do wniosków, mogących mieć pewne znaczenie przy projektowaniu przyszłych systemów sammorganizujących, w szczególności nanosystemów wytwarzających. Pozwalają też lepiej zrozumieć zjawisko samoorganizacji. Pierwszym wnioskiem jest konieczność ukierunkowania ruchu w ramach przestrzeni systemu, aby zwiększyć możliwość interakcji pomiędzy obiektami w porównaniu z losowymi "drganiami" browna, w celu zapewnienia efektywności dla procesów samoorganizacji. Kolejny wniosek, to konieczność zapewnienia jak największej liczby połączeń między obiektami, zwiększająca możliwość wzajemnych interakcji oraz dowolnego kształtowania przyszłej struktury wyjściowej. Większa liczba połączeń zwiększa jednak liczbę możliwych konfliktów, uniemożliwiających powstawanie pożądanych fragmentów struktur wyjściowych. O ile próby tworzenia prostych struktur na zasadnie łączenia się elementów "pamiętających" swoje miejsce w ramach struktury kończyły się sukcesem, to próby zastosowania tej koncepcji w większym systemie nie prowadzą do zadowalających rezultatów. Należy rozważyć inne możliwości, np. zwiększając uniwersalność pojedynczych elementów, aby jego miejsce w strukturze określone było w momencie łączenia z kolejnymi elementami. Opracowanie takiego systemu oraz uwzględnienie zjawiska samoreplikacji obiektów będzie przedmiotem przyszłych badań. Problemem dla przyszłych badań jest zagadnienie samoorganizujących się systemów wówczas charakterze hierarchicznym. Korzystając wówczas z idei samoorganizacji, konieczne jest takie zaprogramowanie elementów, aby procesy samoorganizacji zachodziły zgodnie z zaplanowaną hierarchią, podobnie jak procesy budowy w komórkach żywych (przetwarzanie materii, od prostych związków chemicznych do złożonych organizmów).
5
Content available remote Informatic processes of selfreplication and selforganization, avalanche processes
51%
EN
Following the biological example of the embryonic cycle, this paper presents an analysis of the notions of the linear and avalanche selfreplication processes, which can be taken into account when attempting to create the processes of direct manufacturing of same materials and products in the technical systems of informatics. Analysis of the selforganization processes, inspired by the shape of their constitutive elements, is presented as well.
PL
W oparciu o przykład cyklu embrionalnego przeprowadza się analizę liniowych i lawinowych procesów samoreplikacji pod kątem możliwości uzyskania technologii bezpośredniego otrzymywania materiałów i produktów w technicznych systemach informatyki.
6
Content available remote Self-replication processes in nanosystems of informatics
51%
EN
Recent research on the nanotechnological processes of molecular products and object synthesis as well as research on the nanosystems of informatics, stimulates the development of technical systems of informatics. Until now, they have been used mainly for computational tasks when, similarly to biological organisms, they allowed the development of self-replicating products and complete objects. One can focus here on the model of a circulation of materials, information and energy in a biological cell, and a model of the self-replication phenomenon. In the model of materials, information and energy circulation, we can distinguish a multi-phase process of creating products which are later used for object construction. The first phase is a translation process based on information from mRNA, while the next one consists of post-translational modifications based on environmental interactions. The self-replication model presented in this paper refers to a self-replication of a material object together with its internal software, which had determined the object creation. The presented models of materials, information and energy circulation in a biological cell together with models of the self-replication phenomenon can be a basis for the design and development of technical systems of informatics capable of creating self-replicating products and objects.
7
Content available remote Systems of Informatics of the Direct Materials Production
38%
EN
The results of researches in the area of nanosystems of informatics, self-replication and self-organization processes are presented. Developing and joining together the gotten results into the integral whole permits in these three mentioned scopes to elaborate the scientific bases for the construction of structure of the algorithms and organization of nanosystems of informatics for the direct material production and object fabrication, and the inspiration of processes of the self-organization of objects.
PL
Przedstawia się rezultaty badań uzyskane w zakresie nanosystemów informatyki, samoreplikacji i samoorganizacji. Rozwinięcie i połączenie w spójną całość rezultatów uzyskanych w tych trzech wymienionych zakresach pozwala na opracowanie podstaw naukowych struktury algorytmów i organizacji systemów informatyki bezpośredniego wytwarzania materiałów i inspiracji procesów samoorganizacji obiektów.
8
Content available remote Self-Replication Processes in Nanosystems of Informatics
38%
EN
Recent research on the nanotechnological processes of molecular products and object synthesis as well as research on the nanosystems of informatics, stimulates the development of technical systems of informatics. Until now, they have been used mainly for computational tasks when, similarly to biological organisms, they allowed the development of self-replicating products and complete objects. One can focus here on the model of a circulation of materials, information and energy in a biological cell, and a model of the self-replication phenomenon. In the model of materials, information and energy circulation, we can distinguish a multi-phase process of creating products which are later used for object construction. The first phase is a translation process based on information from mRNA, while the next one consists of post-translational modifications based on environmental interactions. The self-replication model presented in this paper refers to a self-replication of a material object together with its internal software, which had determined the object creation. The presented models of materials, information and energy circulation in a biological cell together with models of the self-replication phenomenon can be a basis for the design and development of technical systems of informatics capable of creating self-replicating products and objects.
EN
Systems of technical informatics are being used for the realization of computational processes performed on the indicated data in a form of numbers. Computations are not performed in biological systems of informatics but the sets of technological operations which material products are coming into existence for living organism construction. It is possible to create technical systems of informatics which such goals will be realizing like in the case of biological systems and so will be taken to manufacruring objects and products on the basis of the molecular nanotechnology. It leads to three problems connected with the realization of creating technical systems of informatics and it concerns: the nanosystems of informatics, the self-replication, and the self-organization processes. In the paper, a problem of transient states of the process occurred for the self-organization of the object with properties of basie elements constituting this object determined, have been presented.
PL
Systemy informatyki technicznej wykorzystywane są do realizacji procesów obliczeniowych przez odpowiednie operacje na liczbach. W biologicznych systemach informatyki nie są realizowane obliczenia lecz operacje, w których powstają produkty materialne potrzebne do budowy organizmu. Można zbudować systemy techniczne informatyki, które realizować będą takie cele jak w przypadku systemów biologicznych a więc będą stosowane do wytwarzania produktów i obiektów na bazie nanotechnologii molekularnej. Prowadzi to do trzech problemów związanych z realizacją systemów technicznych wykorzystujących informatyczną technologię wytwarzania i dotyczy nanosystemów informatyki, samoreplikacji oraz samoorganizacji. W pracy przedstawiono zagadnienie stanów nieustalonych procesu samoorganizacji determinowanego właściwościami elementów podstawowych, z których zbudowany jest obiekt powstający w tym procesie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.