Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OpenGIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy określane mianem Geograficznych Systemów Informacyjnych (ang. Geogmphic Information Systems) pozwalają przechowywać, przetwarzać, analizować, modelować oraz prezentować dane geograficzne. Dane geograficzne zawierają dwa typy informacji: informację przestrzenną (lokalizującą obiekty geograficzne na powierzchni ziemi) i towarzyszące jej dane opisowe. Systemy GIS wykorzystują systemy zarządzania bazami danych (SZBD) do przechowywania danych przestrzennych wraz z ich opisami. Przechowywanie danych przestrzennych wymaga dużych zasobów systemowych w związku z tym istotną cechą systemów GIS jest zapewnienie możliwości współdzielenia danych. Współdzielenie danych geograficznych wymaga zapewnienia możliwości współdziałania oprogramowania różnych dostawców. Oprogramowanie GIS, aby spełnić te wymagania, powinno być projektowane i budowane w oparciu o powszechnie zaakceptowane standardy. W ostatnich latach powstały powszechnie zaakceptowane międzynarodowe normy (ISO) i specyfikacje (OpenGIS) dotyczące systemów GIS. Normy ISO (grupa ISO 19100) opracowano zachowując wysoki stopień ogólności. Ich praktyczne zastosowanie wymaga wielu prac adaptacyjnych. Niezależnie własne prace standaryzacyjne prowadzi konsorcjum OGC (ang. Open Geospatial Consortium), które opracowało własne specyfikacje o nazwie OpenGis. Wynikiem porozumienia obu organizacji (ISO i OGC) jest stan aktualny, w którym specyfikacje OpenGis pełnią rolę specyfikacji implementacyjnych uwzględniających specyficzne wymagania konkretnego środowiska narzędzi programistycznych.
EN
OpenGIS specifications propose methods for storing geospatial data in relational database systems. This paper provides a brief description of those methods.
PL
Dzięki szybkiemu rozwojowi Internetu mamy łatwy dostęp do różnych informacji i usług. Niestety, brak opracowanych standardów w zakresie informacji geoprzestrzennej spowodował niemożliwość współpracy oprogramowania różnych producentów i swobodnego dostępu do danych przestrzennych różnych formatów. Właśnie dlatego organizacja OGC rozpoczęła pracę nad specyfikacjami OpenGIS. Jedną z nich jest specyfikacja Sieciowego Serwera MAP (WMS), szerzej opisana w tym artykule. Przedstawiono również internetową aplikację Mapnik, która między innymi umożliwia przeglądanie map zbudowanych z warstw odczytanych z plików programu MapInfo, plików rastra oraz pobranych z serwerów WMS.
EN
As a result of very fast expansion of the Internet we have easy access to different information and services. Unfortunately the lack of geo-spatial information standardization cause that programs and online mapping services from different vendors cannot interoperate. This is way organization OGC has started working on OpenGIS Specifications. One of them is the Web MAP Specification (WMS), describerd in this article. Presented internet application Mapnik is Web map browser where maps can be combination of MapInfo layers, raster and layers obtained from map servers(WMS).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.