Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika handlu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autor przeanalizował bilans w polskim handlu zagranicznym warzywami i ich przetworami. Przedstawił w tabelarycznej formie dynamikę eksportu i importu świętych, warzyw i ich przetworów w latach 1990-1998, uwzględniając wymianę handlową z UE i Rosją. Generalnie saldo handlu zagranicznego jest malejące, choć wciąż dodatnie. Jest duża przewaga eksportu nad importem przetworów warzywnych (w 1998 r. +124,5 tys. t), natomiast saldo dotyczące świeżych warzyw jest ujemne (w 1998 r. - 7,5 tys. t). Około 75% eksportu stanowią mrożonki, a ze świeżych warzyw eksportowana jest głównie cebula. Zmniejsza się eksport świeżych warzyw do UE, a zwiększa do Rosji. W imporcie przetworów przeważa koncentrat pomidorowy i mrożonki, a w imporcie świeżych warzyw dominują: cebula, pomidory, papryka i marchew.
EN
Author analysed the balance in Polish foreign trade of vegetables and their preserves. He presented in tabular form the dynamics of exportation and importation of fresh vegetables and their preserves in the years 1990-1998, including the trade conversion with EU and Russia. Generally the balance is diminishing but still active. There is big superiority of exportation over importation of vegetable preserves (in 1998 + 124,500 t), but there is adverse balance of fresh vegetables (in 1998 - 7,500 t). About 75% of exportation are chilled vegetables and the fresh onion is mostly exported. Exportation of fresh vegetables to EU is diminishing and to Russia is increasing. Concentrated tomato juice is dominating in importation and also fresh vegetables: onion, tomato, paprika and carrot.
PL
Prawie 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej korzystnie wpłynęło na rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego. W całym okresie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzyipółkrotnie, natomiast saldo obrotów wzrosło aż siedmiokrotnie. Tak dynamiczny wzrost wymiany handlowej żywnością świadczy o wysokiej konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Żywność w ostatnich latach stała się motorem polskiego eksportu. Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i poprawy naszej konkurencyjności.
EN
Almost 10 years of functioning of Poland in the frameworks of the European Union has positively affected the development of the trade exchange of agro-food products. Very good results of the foreign trade are the evidence of this fact. During the entire period of the membership of Poland in the European Community, the value of export of agro-food products Increased fourfold, and that of import three-and-half times, however the balance of turnovers increased as high as seven times. Such dynamic growth of the trade exchange of food is an evidence of the high competitiveness of Polish food producers on foreign markets. The food in final years has become a driving force of the Polish export. The nearest years should be a period of the subseguent development of the Polish food industry and the improvement of our competitiveness.
PL
Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę handlu między państwami regionów Wspólnoty Niepodległych Państw a państwami Ameryki Łacińskiej i jego wpływ na wzmocnienie pozycji geopolitycznych obu regionów. Analiza danych pozwala stwierdzić, iż w latach 2001-2012 zauważalne są wyraźne tendencje wzrostowe w handlu między państwami Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainą, Białorusią i Rosją.
EN
The main goal of the research is the analysis of trade and economic relations between CIS and Latin American countries. The author studied trade activities of Ukraine, Russia, and Belarus in the markets of Latin American countries, concluding that in the first decade of the 21st century there was an obvious tendency of increase in trade between Latin American and aforementioned CIS countries. The development of economic cooperation of the USSR with Latin America was unstable and insignificant in scale. The collapse of the Soviet Union and aggravation of economic situation on its territories weakened the established trade ties between the post-soviet countries and LA even further. However, due to transformation processes in the economic and political spheres, new opportunities of deeper cooperation emerged. Thus, Belarus, Ukraine and Russia intensified their trade and economic contacts with Latin American countries relatively late – only at the beginning of the 21st century, making economic cooperation with them an important dimension of their foreign policy.
Facta Simonidis
|
2015
|
tom 8
|
nr 1
173-186
EN
The main goal of the research is the analysis of trade and economic relations between CIS and Latin American countries. The author studied trade activities of Ukraine, Russia, and Belarus in the markets of Latin American countries, concluding that in the first decade of the 21st century there was an obvious tendency of increase in trade between Latin American and aforementioned CIS countries. The development of economic cooperation of the USSR with Latin America was unstable and insignificant in scale. The collapse of the Soviet Union and aggravation of economic situation on its territories weakened the established trade ties between the post-soviet countries and LA even further. However, due to transformation processes in the economic and political spheres, new opportunities of deeper cooperation emerged. Thus, Belarus, Ukraine and Russia intensified their trade and economic contacts with Latin American countries relatively late – only at the beginning of the 21st century, making economic cooperation with them an important dimension of their foreign policy.
PL
Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę handlu między państwami regionów Wspólnoty Niepodległych Państw a państwami Ameryki Łacińskiej i jego wpływ na wzmocnienie pozycji geopolitycznych obu regionów. Analiza danych pozwala stwierdzić, iż w latach 2001-2012 zauważalne są wyraźne tendencje wzrostowe w handlu między państwami Ameryki Łacińskiej oraz Ukrainą, Białorusią i Rosją.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.