Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Herba Polonica
|
1993
|
tom 39
|
nr 4
187-196
EN
The influence of shading on the growth of bearberry (A. uva-ursi) and the arbutin content in the leaves was examined. The experimental materials were clones, prepared by propagation of 5 plants from Tucholskie Forests by cuttings. One half of plants in the experiment were growing in the conditions of normal illumination, while the second half under a shading net diminishing the illumination to 50%. The shaded plants looked well and no dying out was noticed. The shading diminished neither the total mass of plants nor the mass of dry leaves. The sum of shoot length was greater but the number of shoots decreased. The leaf-blade area increased. The ratio of length to width of leaf-blade decreased significantly. However, the existence of a simple relationship between the shape of leaves and the arbutin content was not confirmed. The changes of arbutin content due to shading were different in the plants growing originally on the semi-shaded natural stands comparing to those growing originally on the completely illuminated stands.
PL
Przeprowadzono badania wpływu cieniowania na wzrost mącznicy lekarskiej A. uva-ursi oraz zawartość arbutyny w liściach. Materiałem doświadczalnym były klony, przygotowane przez rozmnożenie 5 roślin przez sadzonki pędowe z terenu Borów Tucholskich. W doświadczeniu połowa roślin rosła w warunkach pełnego oświetlenia, a druga połowa pod siatką cieniującą zmniejszającą oświetlenie o 50%. Cieniowane rośliny wyglądały zdrowo i nie wypadały. Cieniowanie nie powodowało zmniejszenia ogólnej masy roślin, jak również masy suchych liści. Suma długości wszystkich pędów była większa, jednak liczba pędów uległa zmniejszeniu. Powiększyła się powierzchnia blaszki liściowej. Istotnie zmniejszył się stosunek długości do szerokości liści. Nie zostało jednak potwierdzone istnienie prostego związku pomiędzy kształtem blaszki liściowej, a zawartością arbutyny. Zmiana procentowej zawartości arbutyny była inna u roślin pochodzących ze stanowisk częściowo zacienionych od roślin rosnących wcześniej na stanowiskach w pełni oświetlonych.
Herba Polonica
|
1993
|
tom 39
|
nr 3
121-129
EN
In the years 1988 — 1989 experiment on fertilization of 5 selected clones of bearberry Arctostaphylos uva-ursi was performed. Investigations were carried out in the conditions of container planting using as the substrate weakly loamy sand, collected in a pine forest from the surface layer covered with Calluna vulgaris. Beneficial influence of the applied fertilization on the growth of plants was stated. The sum of shoot length of all clones growing in the fertilized substrate comparing with those unfertilized was in the first year of planting 1,7 times greater, and in the second year 3,6 times greater. The total mass of leaves increased due to increased number of leaves and due to the increase of weight of single leaves. The contents of arbutin in the leaves of fertilized plants increased of 1,3% in the mean.
PL
W latach 1988 — 1989 przeprowadzono doświadczenie nad nawożeniem 5 wyselekcjonowanych klonów mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi. Badania prowadzono w uprawie pojemnikowej, stosując jako podłoże piasek słabo gliniasty, zebrany w borze sosnowym z warstwy powierzchniowej porośniętej Calluna vulgaris. Stwierdzono korzystny wpływ zastosowanego nawożenia na wzrost roślin. Suma długości pędów wszystkich klonów rosnących w nawożonym podłożu, względem nienawożonego, była w pierwszym roku uprawy 1,7, a w drugim 3,6 razy większa. Ogólna masa liści wzrastała dzięki zwiększaniu się ich liczby i masy poszczególnych liści. Zawartość arbutyny w liściach roślin nawożonych zwiększyła się średnio o 1,3%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.