Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 736

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono analizę wymiany masy i ciepła w procesie wentylacji hali maszyny papierniczej. Przedstawiono układ wentylacji hali oraz organizację wymiany powietrza.
EN
The study analyses pulp and heat exchanging in paper-processing machine paper room ventilation. The hall ventilation system and air exchanging are also described.
PL
Wdrożenie modelu Paperless GS1 we Fresh Logistics skróciło obsługę dostaw o 44 procent i obniżyło jej koszty po stronie odbiorcy o 38 procent.
PL
Omówiono znormalizowane metody oceny białości stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym. Przedstawiono wyniki oznaczeń właściwości optycznych papierów zawierających rozjaśniacze optyczne i barwniki niuansujące, dostępnych w handlu. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów wyprowadzono równania matematyczne pozwalające na obliczenie maksymalnej białości papieru, możliwej do osiągnięcia za pomocą dodatku rozjaśniacza optycznego i barwnika niuansującego, w zależności od jego wyjściowych właściwości optycznych.
EN
The paper discusses standardised methods of evaluation of whiteness that are being applied in the pulp and paper industry. The results of determinations optical properties of papers, containing fluorescent whitening agents and tinting dyes, that are available on market have been presented. Mathematical equations, allowing the calculation of the maximal whiteness of paper that is possible to achieve according to its initial optical properties with adding of fluorescent whitening agent and tinting dye, have been derived from the results of the measurements.
9
Content available remote Wpływ grubości powłoki na migrację hydrofilowych środków wiążących
100%
PL
Stwierdzono, że tworzeniu struktury towarzyszą zjawiska migracji składników mieszanki powlekającej, gdyż dla danego składu substancji stałej właściwości papierów powlekanych zależą od grubości powłoki. Określono wpływ kierunku i intensywności migracji środków wiążących, podczas konsolidacji powłok pigmentowych o różnej grubości, na podstawowe właściwości drukowe papierów powlekanych. Stwierdzono, że nie zawsze zwiększenie ilości środków wiążących jest równoznaczne ze wzrostem wytrzymałości powłoki. Istotne znaczenie odgrywa tu również rozkład środków wiążących, zarówno na grubości jak i na powierzchni powłoki.
EN
Aq. 70% (by weight) precipitated CaCO3 dispersion containing 0.3 pph BASF’s Polysalz S dispersant, a butadienestyrene latex (BSL), and an aq. 10% poly(vinyl alcohol) (PVA), was diluted with H2O to yield aq. 30% (by volume) mixtures M1(and M2): CaCO3 + 5 pph BSL + 4 (or 2) pph PVA. Paper wet-coated 24 (P3), 50 (P5) or 100 (P8) mm thick with Mayer’s bar No. 3, 5, or 8, IR-dried, calendered (3.14 MPa), and stored at 65±2% r.h., yielded M1 and M2 coatings 7.8–47.8 and 4.2–42.0 mm thick. Coatings P8 resisted most to penetration of H2O and showed the highest dry pick resistance. Migration of hydrophilic binders through a wet consolidating coatings, which controls paper printing properties, was most effective in the thickest coat and the distribution of the binders in the dry coatings was uniform.
10
Content available remote Makulatura – cenny surowiec
100%
PL
W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest pobudzanie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego.
EN
In December 2015 the European Commission adopted an ambitious package relating to a closed circuit economy, the aim of which is to promote competitiveness thus creating jobs and promoting sustainable economic growth.
12
Content available remote Historia jednego surowca…papier
100%
PL
Papier – materiał znany i ceniony od setek lat. Wykorzystywany właściwie w każdej dziedzinie życia. Produkt, bez którego nasza cywilizacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Surowiec niemalże doskonały. Używając go codziennie, nie zastanawiamy się jednak ani nad jego pochodzeniem, ani nad nazwą. Po prostu jest.
EN
Paper – a material known and highly regarded for hundreds of years, used in virtually every area of life – is a product, without which our civilisation would look completely different. This material is almost perfect. Using it every day we think neither of its origins, nor its name. It just exists.
13
Content available remote Metody drukowania papierów do druku sublimacyjnego
100%
PL
W procesie druku sublimacyjnego najważniejszym etapem jest przygotowanie nośnika, na którym umieszczony jest barwny wzór. Dla potrzeb przemysłu tekstylnego jako nośnik najczęściej stosowany jest papier. W artykule omówiono stosowane obecnie metody drukowania papierów do druku sublimacyjnego, przedstawiono wielkość ich zużycia i największych producentów na świecie.
EN
Most important stage of sublimation transfer process is preparation of substratum with coloured design, in textile practice the paper as substratum is widely used. In article, present-day methods of paper print for sublimation transfer has been characterised, and volume of production in different countries of world has been presented.
14
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zaklejania powierzchniowego papieru niskolepkimi roztworami skrobi anionowej i kationowej. Stwierdzono, że przy podobnej lepkości roztworów skrobiowych większy wpływ na dynamikę wnikania wody, chłonność i odporność powierzchni na zrywanie papieru zaklejanego powierzchniowo ma stężenie roztworu zaklejającego niż ładunek elektrostatyczny skrobi.
EN
Base paper was surface-sized with aq. ~25 and 30 mPa·s solns. of anionic and cationic starches on a lab. size press, IR-dried, calendered, and stored at 23±1°C and 50±2% RH. The concn. of the starch solns. of similar viscosity affected the water penetration dynamics, absorbptivity, and dry pick resistance of surface-sized paper more strongly than did the starch electrostatic charge.
15
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku kleju ASA do masy papierniczej na właściwości optyczne papieru barwionego „w masie” anionowym barwnikiem bezpośrednim. Zbadano wpływ na zdolność do pochłaniania i odbijania światła, białość ISO, białość CIE, nieprzezroczystość i barwę w systemie CIE L*a*b* Stwierdzono, że proces zaklejania klejem ASA nie wpływa w sposób znaczący na właściwości optyczne badanego papieru. Fakt ten predestynuje klej ASA do produkcji papierów barwionych „w masie” wszędzie tam, gdzie istotne jest uzyskanie papierów o ściśle określonej barwie.
EN
An alkenyl succinic anhydride (ASA) used to size paper stock dyed in mass affected only insignificantly the light absorption, reflecting power, ISO brightness, CIE brightness opacity, and color in the CIE L*a*b system. ASA is advisable for papers whose well-defined color is important.
16
Content available remote Wpływ składu chemicznego masy włóknistej na starzenie papieru
100%
PL
Istotną właściwością użytkową wytworów papierniczych, wpływającą na ocenę i jakość wytworu jest jego trwałość, zwana odpornością na starzenie. W pracy omówiono badania wpływu stosowania wybranych mas włóknistych na starzenie papieru. Starzenie polegało na traktowaniu próbek wilgotną obróbką termiczną w temp. 80°C przy wilgotności względnej 65%. Opisano wyniki własności wytrzymałościowych i optycznych pięciu mas poddanych sztucznemu przyspieszonemu starzeniu. Stwierdzono, iż proces przyspieszonego starzenia negatywnie wpłynął na własności wytrzymałościowe oraz na białość badanych papierów.
EN
Sheets of 75-g/m2 paper prepd. from softwood bleached sulfate pulp, chemi-thermomechanical pulp (CTMP), deinked waste paper pulp, ground wood pulp and waste paper pulp (newspaper) were aged 72 hrs. at 80°C and 65% relative humidity, and for comparison, for 288 hrs. Breaking length, elongation, bursting strength, tear resistance were reduced. Tear resistance was most reduced in the bleached sulfate pulp paper. Whiteness was much impaired (yellowing), except for CTMP.
17
Content available remote Modyfikacja roślinnych półproduktów papierniczych celulozą bakteryjną
100%
PL
Wykonano badania nad otrzymywaniem kompozytów bielonych mas celulozowych siarczanowych brzozowej i sosnowej z celulozą bakteryjną. W trakcie hodowli bakterii Acetobacter xylinum, prowadzonych w obecności włókien tych mas, można otrzymać specyficzne kompozyty o zmodyfikowanych właściwościach strukturalnych i wytrzymałościowych. Jako źródło węgla w biosyntezie celulozy bakteryjnej zastosowano cukry proste, przede wszystkim glukozę, a także galaktozę, mannozę, ksylozę i arabinozę (cukry wchodzące w skład polisacharydów roślinnych). Uzyskane kompozyty wykazują lepsze właściwości wytrzymałościowe w porównaniu z niemielonymi masami celulozowymi. Kompozyt masy celulozowej siarczanowej brzozowej z celulozą bakteryjną, otrzymany z zastosowaniem jako źródła węgla glukozy, wykazuje ok. trzykrotnie wyższy wskaźnik oporu przedarcia i ok. dwukrotnie wyższą samozerwalność, natomiast kompozyt masy celulozowej siarczanowej sosnowej o 70% wzgl. wyższy wskaźnik oporu przedarcia i o ok. 80% wzgl. wyższą samozerwalność. Samozerwalność kompozytu masy celulozowej siarczanowej brzozowej z celulozą bakteryjną, wytworzonego z użyciem jako źródła węgla ksylozy, jest jeszcze wyższa niż kompozytu tej masy, wytworzonego z zastosowaniem jako źródła węgla glukozy. Uzyskane w procesie syntezy celulozy bakteryjnej kompozyty charakteryzują się mniejszą o kilka procent objętością właściwą i większą gęstością pozorną w porównaniu z odpowiednimi masami celulozowymi.
EN
Birch and pine wood unbeaten kraft pulp-bacterial cellulose composites were prepd. on culturing of Acetobacter xylinum in the fibers of the pulps. The C sources were simple saccharides (glucose, galactose, mannose, xylose, and arabinose). The breaking length and the tear index of the birch composite (glucose as C source) were resp. twice and thrice as high, and those of the pine composite were resp. by 80 and 70% higher than those of the unbeaten pulps. With xylose, the composites were even slightly better. The apparent d. of the composites was higher by a few per cent.
18
Content available remote Rozmieszczenie wody w papierniczych masach włóknistych
100%
PL
W literaturze stosowanych jest wiele systemów klasyfikacji wody zawartej w materiałach włóknistych i funkcjonuje kilkadziesiąt (przedstawiono ponad 20) kategorii wody. Niektóre terminy, stosowane w poszczególnych systemach klasyfikacji mają różne znaczenia, a wiele tych terminów można traktować jako synonimy. Stosując kryterium energii związania wody, podjęto próbę opracowania kompleksowego systemu klasyfikacji wody, zawartej w papierniczych materiałach włóknistych. W systemie tym wyróżniono wodę sklarowaną, wodę sedymentacyjną, wodę wolną, (swobodną), wodę zatrzymaną, wodę pseudozwiązaną i wodę związaną. Przedstawiono definicje oraz sposoby ilościowego określenia poszczególnych kategorii wody, zawartej w roślinnych materiałach włóknistych.
EN
Basic information is given on the classification of water types in the water-pulp or water-paper systems, and unification of Polish terms is attempted.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.