Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 815

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dotacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
Redystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji wokół problemów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, a także w obszarze racjonalności i efektywności finansów publicznych. W związku ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju terytorialnym i w konsekwencji z narastającymi nierównościami w poziomie dochodów podatkowych budżetów samorządów województw ważne funkcje mają pełnić wydatkowe instrumenty redystrybucji pionowej, do których zaliczyć należy dotacje przekazywane do budżetu samorządu województwa. Funkcje te mają w założeniach wynikać w dużym stopniu z zakresu działania samorządu województwa, który – w odróżnieniu od samorządu gminnego i samorządu powiatowego – został utworzony nie tyle w celu wykonywania bieżących zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, ile przede wszystkim w celu prowadzenia polityki intraregionalnej. Celem opracowania jest ustalenie zakresu i przesłanek zastosowania w zasilaniu finansowym samorządu województwa dotacji jako wydatkowych instrumentów redystrybucji pionowej oraz wykazanie w przekroju województw skutków tej formy redystrybucyjnej aktywności centralnych władz publicznych.
Aura
|
1994
|
nr 09
8-9
EN
An increase in prices of public transport fees in Poland outpaces the inflation rate considerably. That is why the number of train and bus passengers dwindles, while more cars ply on the roads. It is commonly believed that subsidies for public transport are high and they will have to increase. The author argues that subsidies for individual motor transport are actually higher than those for public transport. Thus, in his opinion, dwelling on public transport costs only should stop and instead an evaluation should be made of costs involved in individual motor transport.
PL
Wzrost cen biletów komunikacji zbiorowej w Polsce przekracza znacznie poziom inflacji. Z tego powodu ubywa pasażerów w pociągach i autobusach, przybywa za to samochodów na drogach. Utrzymuje się przekonanie, że dotacje do komunikacji zbiorowej są wysokie i że to dofinansowanie musi wzrastać. Autor udowadnia, że znacznie wyższe dotacje otrzymuje masowa motoryzacja. Należy, zdaniem autora, przestać liczyć koszty wyłącznie komunikacji masowej, a policzyć, ile nas wszystkich kosztuje masowa motoryzacja.
17
Content available remote Samorządowe wsparcie powstawania dachów zielonych
80%
PL
W jaki sposób samorządy w Polsce wspierają powstawanie dachów zielonych jako sposobu na oczyszczanie powietrza, mitygację i adaptację do zmian klimatycznych?
PL
Rolnictwo ekologiczne nabiera coraz większego znaczenia, gdyż dzięki tego typu metodzie gospodarowania rolnicy zapewniają wysokiej jakości żywność, dobrostan zwierząt, ochronę śro- dowiska oraz, co również jest istotne uzyskują, z tego tytułu dochód umożliwiający właściwe gospodarowanie. Dużym wsparciem dla rolników są dopłaty do rolnictwa ekologicznego. W Polsce niewielkie dopłaty pojawiły się w 1998 roku, pokrywając 1/3 kosztów kontroli. Jednak w następnych latach wprowadzono dopłaty do powierzchni wybranych rodzajów upraw i użytków zielonych. Po przy- stąpieniu do Unii Europejskiej wielkość dotacji dla rolników ekologicznych wzrosła dość znaczą- co, dzięki czemu poprawiła się również efektywność ekonomiczna gospodarstw. Stawki dotacji przed przystąpieniem do UE uzależnione były od powierzchni gospodarstwa. Najwyższe dotacje uzyskiwali rolnicy, którzy posiadali powyżej 100 ha gospodarstwo, najmniejsze zaś o powierzchni do 5 ha. Stawki dotacji w 1998 roku wynosiły od 75-300 zł na gospodarstwo i co roku były wyższe, tak że w 2003 roku wynosiły 400-800 zł na gospodarstwo. Po akcesji do UE dotacje dla gospodarstw wyraźnie wzrosły, gdyż oprócz dotacji krajowych producenci otrzymują dotacje z UE i dzięki temu np. w 2007 roku dochód rolniczy netto z 1 ha użytków rolnych (UR) wynosił od 140 do 1346 zł.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.