Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2492

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia srodowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
EN
In the United States, systematic efforts towards environmental protection have been undertaken relatively recently. The U.S. Environmental Protection Agency was established in 1970, and the basic law, the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), has been in force since 1976. All environmental legal acts combine environmental protection, work safety and health issues. That is why the term SHE (safety, health, environment) is commonly used, and these issues are dealt with as a whole. The article presents U.S. environmental protection principles and practices. A number of them are ready models which can be used in Poland.
PL
Systematyczne działania dla ochrony środowiska podjęto w USA stosunkowo niedawno. Amerykańska Federalna Agencja Ochrony Środowiska (USEPA) powstała w roku 1970, a podstawowy akt prawny, Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) obowiązuje od 1976 r. Wszystkie akty prawne obowiązujące w tej dziedzinie wiążą w całość zagadnienia ochrony środowiska, bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia. Dlatego w powszechnym użyciu jest termin SHE (safety, health, environment) i całościowe traktowanie tych zagadnień. Artykuł omawia amerykańskie zasady i sposoby działania w zakresie ochrony środowiska. Wiele z nich stanowi gotowe wzorce, które możnawykorzystać w praktyce w naszym kraju.
Aura
|
2003
|
nr 11
12-14
EN
Dangerous waste, a cause of permanent environmental pollution, includes substances and chemicals that disturb the biological cycles in the environment and bring about its degradation. These have adverse effects on living organisms, leading to extensive developmental disturbances. The author lists groups of such waste and refers to legislation on pollutants. He discusses the applied methods of elimination of persistent organic pollutants from the environment and proposes a remediation program.
PL
Odpady niebezpieczne, będące trwałym zanieczyszczeniem środowiska, to substancje i związki chemiczne, które zakłócają biologiczne funkcjonowanie środowiska naturalnego, powodując jego degradację. Mają niekorzystny wpływ na organizmy żywe, u których wywołują silne zaburzenia rozwojowe. Autor wylicza grupy tych odpadów i wymienia akty prawne dotyczące substancji zanieczyszczających. Omawia stosowane metody eliminacji trwałych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska i proponuje program przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Aura
|
2004
|
nr 07
4-5
EN
Natural environment, all elements surrounding us, are an integral entity where energy flow and matter circulation adhere to the principles of nature in the state of environmental balance. However, industrial development has disturbed this equilibrium. Heavy toxic emissions to the environment result in its rapid degradation. The author discusses this problem in terms of pollution spreading.
PL
Środowisko naturalne, wszystkie otaczające nas elementy, stanowią integralną całość, gdzie przepływ energii oraz obieg materii funkcjonują zgodnie z prawami natury, w stanie równowagi środowiskowej. Jednakże rozwój przemysłu spowodował zachwianie tej równowagi. Nadmierna emisja toksyn do środowiska powoduje jego szybko postępującą degradację. Autor omawia problem w aspekcie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
first rewind previous Strona / 125 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.