Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 410

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kuchnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
6
70%
EN
Culinary aspects are one of the most important elements of tourism, both from the demand and the supply side. Thanks to properly presented cuisine heritage tourists are able to explore new cultures and traditions of the places, regions and countries they visit. Developing culinary tourism will certainly not be similar in each case. The effect of culinary tourism with regard to a particular place or region is the possibility of perceiving this vicinity as an attractive culinary destination. It is a result of not only cuisine diversity, originality and adherence to traditional recipes, but also of the development of tourism and transport accessibility. If this more and more popular form of tourism develops mainly in the countries already well known for their culinary traditions (for example France, China or Italy), does it have a chance to develop in totally new places and regions? This article answers this question by taking the example of Montenegro, a new country on the political map of Europe, characterised by a dynamic development of the tourism sector. The main goal of this paper is to determine the potential of Montenegrin cuisine in the context of culinary tourism opportunities. The author tries to answer the question of whether culinary tourism can become one of the driving forces of local tourism in Montenegro. The paper is divided into several parts: in the first part attention is paid to the concept of culinary tourism and factors affecting the perception of a region or a place as an attractive culinary destination. Next, these assumptions are referred to Montenegro and the reasons why a wider view of the possibilities of culinary tourism development is considered. The abundance of Montenegrin cuisine was presented by the characteristics of specific products and activities. The author's analysis and conclusions are based primarily on his own research and experiences both from individual and group (as a tour guide) trips and also on data collected from the census in Montenegro.
PL
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania bioluminescencyjnego pomiaru ATP do sprawdzenia poziomu higieny w gospodarstwach domowych i analiza uzyskanych wyników w zależności od rodzaju badanej powierzchni oraz lokalizacji gospodarstwa domowego. Badano 5 powierzchni kuchennych (blat stołu, zlew, deska do krojenia, ściana lodówki oraz jej uchwyt), łącznie w 100 domach, w mieście i na wsi, zlokalizowanych w województwie mazowieckim i podkarpackim. Średnie wartości poziomu ATP na badanych powierzchniach kuchennych znacznie przekraczały akceptowane poziomy referencyjne, a także poziomy możliwe do przyjęcia (strefa ryzyka). To wskazuje na brak właściwych praktyk higienicznych podczas postępowania z żywnością w badanych gospodarstwach domowych. Najniższy poziom higieny stwierdzono w kuchniach miejskich gospodarstw województwa mazowieckiego oraz w kuchniach wiejskich województwa podkarpackiego. Metoda ATP może być przydatnym narzędziem oceny stanu higieny powierzchni w kuchniach.
EN
Aim of the study was assessment of ATP bioluminescence measurement results for hygiene level evaluation at homes. Analysis of obtained results was performed depending on kind of evaluated surface and location of housekeeping. Five kitchen surfaces (sink, board, wall and handle of refrigerator) at 100 homes in town and village localized in mazowieckie and podkarpackie region were evaluated. Mean values of ATP levels on evaluated kitchen surfaces considerably surpassed accept reference level as well as zone risk. It indicates lack of proper hygiene procedures during food preparation at evaluated homes. Lowest level of hygiene was obtained in town kitchens of mazowieckie region and in village kitchens of podkarpackie region. ATP method can be useful tool for surface hygiene estimation at homes.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.