Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4222

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 212 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 212 next fast forward last
PL
Ukarzą czy nie ukarzą? Zapłacimy czy nie zapłacimy? Pomogą czy pozostawią nas samych? - oto pytania stawiane przez wiele osób, które na co dzień zajmują się odpadami. Pytania, które na dobrą sprawę w ogóle nie powinny paść.
PL
Dzisiaj wiemy dobrze, że rozwiązanie problemu właściwego gospodarowania odpadami to zadanie nieporównywalnie bardziej złożone niż np. rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę czy gospodarowania ściekami. W przypadku odpadów za równoważne należy uznać rozwiązywanie spraw technologiczno-technicznych i legislacyjno-organizacyjnych.
PL
Poezja albo, jak kto woli, liryka to w głównej mierze przedstawianie przeżyć wewnętrznych, a więc, siłą rzeczy, odznaczających się subiektywizmem. Poezja nie uznaje rygorów, sztywności, podporządkowania zasadom. To intuicja, wizja, najczęściej jeszcze niespełniona. To pierwszy krok w stronę postępu.
PL
Od pewnego czasu ścierają się różne poglądy na model gospodarki odpadami w gminie. Niestety, wybór najkorzystniejszego wariantu zależy w głównej mierze od "punktu siedzenia". Wybór systemu gospodarki odpadami stał się swoistym "przeciąganiem liny" firm przygminnych i przedsiębiorców.
PL
W gospodarce odpadami stosuje się do dziś określanie ilości odpadów gromadzonych np. na składowisku czy zbieranych w gminie w metrach sześciennych. Najnowsze standardy także i Unii Europejskiej zalecają podawanie ilości odpadów w kilogramach (tonach). W związku z tym proszę o podanie zasad i ilościowych parametrów przeliczenia wagi odpadów komunalno-bytowych z metrów sześciennych na tony. Jak te przeliczenia wyglądają w różnych grupach odpadów, czy są np. jakieś wartości średnie dla odpadów zmieszanych.
PL
Czytając ustawę o odpadach oraz jej nowelizację (Ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 28, poz. 145), można odnieść wrażenie, że wymagają one poprawy i doprecyzowania. Oczywiście, wprowadzenie zmiany w danym zakresie ma nieść za sobą eliminację błędów w ustawach obowiązujących. I rzeczywiście tak jest.
PL
Rozpoczęła się VI kadencja Sejmu. Co przyniosą kolejne dni nowych rządów - czas pokaże. Nastała pora podsumowań i rozliczeń, a przede wszystkim wytyczania kierunków działań na przyszłość. Na co szefowie poszczególnych ministerstw, szczególnie rozwoju regionalnego i środowiska, powinni zwrócić uwagę? W którą stronę zdążać, by Polska ustawicznie rozwijała się, ale w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku?
PL
W pierwszej części tego komentarza (patrz PK 01/2004) przedstawiłem tło historyczne obydwu omawianych spraw oraz przytoczyłem - za uzasadnieniami do wyroków - kryteria sformułowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), jakie powinny być brane pod uwagę przy rozgraniczaniu "termicznego wykorzystania" od "termicznego unieszkodliwiania" odpadów.
PL
W ramach spojrzenia do tyłu chciałbym skorygować fragment swojego komentarza do "pewnego rozporządzenia". Chodzi o komentarz, który przedstawiłem w PK 12/2003 na temat Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, a zwłaszcza o fragment dotyczący tzw. reguły mieszania i istoty korygowania dopuszczalnych stężeń emisji do atmosfery przy współspalaniu odpadów innych niż niebezpieczne (por. wykres na rys. 3, na str. 53).
PL
Opracowanie efektywnej strategii działań komunikacyjnych jest istotnym elementem realizacji lokalnych programów gospodarki odpadami komunalnymi. Wiedza i postawy obywateli dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, ich recyklingu oraz bezpiecznego składowania zależą od sposobów informowania i wymiany opinii ze społeczeństwem.
12
Content available remote Zasady gospodarowania odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych
63%
Chemik
|
2001
|
tom Nr 12
357-363
13
Content available remote Gospodarka odpadami : istniejący system uregulowań prawnych
63%
PL
Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/76 o spalaniu odpadów, a w ślad za nią polskie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji wprowadzają jednorodne wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza - m.in. ze wszelkich instalacji spalania odpadów.
PL
Rok 2007 to rok przygotowania sprawozdań z realizacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, a także krajowego planu gospodarki odpadami.
PL
Ostatnie działania rządu RP w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazują na pilną konieczność rozwiązania nabrzmiałych problemów gospodarki odpadami.
PL
Wielość rozmaitych rozstrzygnięć administracyjnych (nie tylko decyzji) wymaganych od posiadacza odpadów może przyprawić o zawrót głowy. Okazuje się przy tym, że niektóre decyzje dotyczące gospodarowania odpadami nieoczekiwanie wyróżniają się pewną cechą wspólną - paradoksalnie w lepszej sytuacji prawnej jest podmiot, który w ogóle ich nie posiada niż podmiot naruszający ich postanowienia.
PL
Większość dotychczasowych dyskusji w sprawie właściwego zorganizowania gospodarki odpadami komunalnymi nosi przeklęte piętno nieuświadomionego przeświadczenia, że jest to strefa gry o sumie co najwyżej zerowej.
first rewind previous Strona / 212 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.