Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smak
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Wzmacniaczami lub potencjatorami smaku nazywane są substancje, które same nie mają wyraźnego smaku, ale mają zdolność intensyfikowania smaku żywności, do której zostały dodane. Większość z nich jest nośnikami smaku umami. W artykule omówiono wybrane wzmacniacze smaku: glutaminian sodu i 5'-nukleotydy oraz taumatynę. Przedstawiono ich właściwości i możliwości zastosowania. Omówiono synergizm występujący pomiędzy MSG i 5'-nukleotydami. Przedyskutowano problem bezpieczeństwa stosowania wzmacniaczy smaku.
EN
Taste enhancers or taste potentiators are substances that are frequently defined to have no taste of their own at the normal usage level, but yet intensify the taste of food. These substances increase taste and palatability of food. The majority of them have an umami taste. In this paper same of taste enhancers such as monosodium glutamate (MSG), 5'-nucleotides and thaumatin art discussed. The taste enhancer properties and possibility of application art shown. The taste synergism between MSG and the nucleotides are discussed. The data on the safety of glutamates and the nucleotides are also presented.
2
Content available remote Usidlić smak słowami – o spisku kucharzy
80%
EN
A kitchen and a pure process of cooking is used as the ground for developing an analogy between the way in which we consume dishes and in which we become consumers of selected pictures. The criterion which allows the author to put together those two orders, is the taste understood as the fact or condition of liking or preferring something determined by the subjective pleasure that one takes from it. As it is said, in the matter of taste there is no discussion. It is difficult to find criteria which everyone would accept. Immanuel Kant already noticed the mysteriousness of this term and the difficulty to explain its meaniang. He thought that aesthetic judgments can be both subjective and universal. The article tries to define taste in the negative way – through things which we don’t want to look at, which we avoid in creating representations in public space - and connect it with the structure of our cognition.
3
Content available Szósty smak – skrobiowy?
80%
EN
Scientists from Oregon State University, USA, came up with the newest theory of the sixth taste – starch taste that might soon join the basic five tastes. This argument is supported by studies done on both animals and humans, the results of which seem to indicate the existence of separate receptors for starch taste, others than for sweet taste. Starch is a glucose homopolymer that forms an α-glucoside chain called glucosan or glucan. This polysaccharide constitutes the most important source of carbohydrates in food. It can be found in groats, potatoes, legumes, grains, manioc and corn. Apart from its presence in food, starch is also used in textile, pharmaceutical, cosmetic and stationery industries as well as in glue production. This polysaccharide is made of an unbranched helical structure – amylose (15–20%), and a structure that forms branched chains – amylopectin (80–85%). The starch structure, degree of its crystallisation or hydration as well as its availability determine the speed of food-contained starch hydrolysis by amylase. So far, starch has been considered tasteless, but the newest report shows that for people of different origins it is associated with various aliments specific for each culture. Apart from a number of scientific experiments using sweet taste inhibitors, the existence of the sixth taste is also confirmed by molecular studies. However, in order to officially include starch taste to the basic human tastes, it must fulfil certain criteria. The aim of the study is to present contemporary views on starch.
PL
Najnowsza teoria naukowców z Uniwersytetu Stanu Oregon w USA głosi, że do pięciu podstawowych smaków może dołączyć smak skrobiowy. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach i ludziach zdają się jasno wskazywać na istnienie odrębnych receptorów dla smaku skrobiowego, innych niż dla smaku słodkiego. Skrobia jest homopolimerem glukozowym, tworzącym α-glukozydowy łańcuch zwany glukozanem lub glukanem. To polisacharyd, który stanowi najważniejsze źródło węglowodanów w pożywieniu – znajduje się w kaszach, ziemniakach, roślinach strączkowych, ziarnach zbóż, manioku oraz w kukurydzy. Oprócz spożywczego przeznaczenia skrobię wykorzystuje się również w przemyśle włókienniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz do produkcji klejów. Ten wielocukier zbudowany jest z nierozgałęzionej struktury helikoidalnej – amylozy (15–20%) – oraz tworzącej łańcuchy rozgałęzione amylopektyny (80–85%). Struktura skrobi, stopień jej krystalizacji bądź hydratacji, jak również jej dostępność warunkują szybkość, z jaką amylaza hydrolizuje skrobię zawartą w pokarmie. Dotychczas uważano skrobię za pozbawioną smaku, jednak najnowsze doniesienia pokazują, że jej smak jest przypisywany do różnych potraw charakterystycznych dla danej kultury. Istnienie szóstego smaku, oprócz wielu doświadczeń naukowych z wykorzystaniem inhibitorów smaku słodkiego, potwierdzają badania molekularne. Jednak aby na stałe włączyć smak skrobiowy do palety smaków podstawowych, musi on spełnić konkretne kryteria. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych poglądów na temat skrobi.
7
70%
PL
W serii artykułów o kosmetyce staropolskiej, dbaniu o zdrowie i urodę, autorka zajmuje się opisem wody, jako podstawy dla kosmetyków i środków pielęgnacyjnych. Wykorzystuje staropolskie poradniki medyczne i zielniki, w których zawarte są porady dotyczące odpowiedniego doboru wody. Receptury wybitnych lekarzy i botaników, do których zaliczają się Stefan Falimirz, Michał z Urzędowa, Szymon Syreński, to skarbnica porad, dzięki którym odkrywane są sposoby, jakimi szlachcianki dbały o zdrowie i urodę.
EN
In the series of articles on cosmetology in former Poland and on taking care of health and beauty the author describes water as the basis for cosmetics and components for beauty treatments. Old Polish guides and herbals with advice on the selection of appropriate water are described. Recipes written by eminent doctors and botanists such as Stefan Falimirz, Michal of Urzędów, Szymon Syreński are true treasuries of advice used by noblewomen for taking care of health and beauty.
Aura
|
2003
|
nr 02
32-33
EN
Synsepal (Synsepalum dulciticum) is a mall tree which grows 4,5 m tall and is found in Nigeria and Ghana. Its fruit has a round stone which is surrounded by succulent sweet-and-sour flesh. Eating the fruit changes the taste of other foods, or the reaction of our taste buds which lasts for 3-5 hours. Things that normally taste too sour, bitter or bland, after eating synsepal fruit appear very tasty. This effect is caused by the complex glycoprotein called miraculin. The attempts to extract if from cultivated fruit turned out to be too expensive and the research into synthetic miraculin is being conducted. Miraculin could be beneficial for diabetics and people suffering from digestion diseases.
PL
Synsepal (Synsepalum dulciticum) to niewielkie drzewo, dorastające do 4,5 m wysokości w tropikalnych lasach Nigerii i Ghany. Owoce te po zjedzeniu mają właściwość zmiany smaku innych owoców, napojów i potraw, a raczej zmiany reakcji węzłów smakowych na 3-5 godzin. Co jest zbyt kwaśne, gorzkie, bez smaku, po jednoczesnym zjedzeniu owocu synsepalu staje się smaczne. Powoduje to zawarta w owocu glukoproteina o skomplikowanym wzorze chemicznym, mirakulina. Jej produkcja z owoców pochodzących z plantacji okazała się zbyt kosztowna, prowadzi się badania nad wytwarzaniem mirakuliny syntetycznej. Miałoby to znaczenie w odżywianiu cukrzyków i ludzi z chorobami przewodu pokarmowego.
PL
Najlepiej zestawione, składniki pożywienia, uwzględniające najnowsze wskazania naukowe nie dadzą właściwego efektu, jeżeli żywność nie będzie miała specyficznego, określonego smaku oraz zapachu. Dodatek substancji smakowo-zapachowych, stosowany w przemyśle żywnościowym, należy do najważniejszych jednocześnie jednak, wzbudza największe obok barwników zastrzeżenia. Aromaty i substancje aromatyczne naturalne jak i identyczne 2 naturalnymi stosowane do produkcji środków spożywczych i używek nie wymagają deklarowania na opakowaniu jednostkowym (bezpośrednim) ich składników z wyjątkiem substancji posiadających numery 'E' - I.N.S. (International Numbering System) a nie będących substancjami aromatycznymi. Natomiast substancje, które posiadają właściwości wzmacniania lub przedłużania czasu trwania wrażeń smakowych zwane wzmacniaczami - synergentami - potencjatorami smaku zalicza się do dodatków, dla których stosuje się kod identyfikacyjny wg INS w granicach podziału E - 620 do 641, przy czym w grupie tej nie znajdują się substancje słodzące. Szukając sposobów obiektywnej oceny wrażeń zmysłowych, badacze stworzyli metodę tzw. analizy sensorycznej, która daje możliwość uniezależnienia się od subiektywnej oceny na podstawie własnych zmysłów, popartej badaniami instrumentalnymi.
EN
Even the best composition of foodstuffs, taking into consideration the most updated scientific achievements, will not reach the expected effect without specific and detrmined taste and flavour. Taste and flavour improving food additives used in the food industry are the most important, however together with dyes they cause the highest number of reservations. There is no obligation to inform on fragrances and aromatic substances of natural origin as well as identical with natural compounds used in foodstuffs on the single product label. The only exception is the products abbreviated with the E - INS (International Numbering System) of non-aromatic properties. The substances magnifying or extending the time of taste effects called taste amplifiers, synergents and/or potentiators are qualified as additives with the INS code numbers between E620 and E641. No sweeteners are included in this group. Looking for an objective evaluation of sensorial effects the researchers created so called sensorial analysis that makes the evaluation based on own senses supported by instrumental analysis free from subjective impressions.
PL
Firma National Starch pomaga w wyborze najlepszych krochmali, daje rekomendacje metodyczne do wykorzystania ich w produkcji nabiału i znacznie skraca drogę produktu od laboratorium do konsumenta.
EN
The company National Starch helps not only in a choice of the best starch for your product, but also gives the recommendation of its application during preparation which time of product passage from a laboratory up to a supermarket essentially reduces.
EN
The subject matter presented in the article has not yet been the subject of description in the field of speech therapy, and the sense of taste itself is often underestimated in scientific considerations. The aim of the article is to describe the sense of taste (anatomy, physiology, functions, etiology, classification of taste disorders, consequences of taste disorders, diagnosis of taste disorders), and above all to present this sense in the context of speech therapy theory and practice. The text contains proposals for therapeutic strategies and exercises stimulating the sense of taste, which can be used by a speech therapist during the therapy of a patient with dysgeusia.
PL
Tematyka przedstawiona w artykule nie była dotychczas przedmiotem opisu na gruncie logopedii, a sam zmysł smaku jest często niedoceniany w rozważaniach naukowych. Celem artykułu jest opisanie zmysłu smaku (anatomia, fizjologia, funkcje, etiologia, klasyf ikacja zaburzeń smaku, konsekwencje zaburzeń smaku, diagnostyka zaburzeń smaku), a przede wszystkim zaprezentowanie tego zmysłu w kontekście teorii i praktyki logopedycznej. W tekście zamieszczono propozycje strategii terapeutycznych i ćwiczeń stymulujących zmysł smaku, które może wykorzystać logopeda w trakcie terapii pacjenta z dysgeuzją.
EN
The sense of taste itself is often underestimated in scientific considerations. The aim of the article is to describe the sense of taste (anatomy, physiology, functions, etiology, classification of taste disorders, consequences of taste disorders, diagnosis of taste disorders), and above all to present this sense in the context of speech therapy theory and practice (on the example of a speech therapist working with a children). The text contains proposals for therapeutic strategies and exercises stimulating the sense of taste, which can be used by a speech therapist during the therapy of a child with dysgeusia.
PL
Zmysł smaku jest często niedoceniany w rozważaniach naukowych. Celem artykułu jest opisanie tego zmysłu (jego anatomii, fizjologii, funkcji, etiologii, klasyfikacji zaburzeń smaku, konsekwencji zaburzeń smaku, diagnostyki zaburzeń smaku), a przede wszystkim zaprezentowanie go w kontekście teorii i praktyki logopedycznej (na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi). W tekście zamieszczono propozycje strategii terapeutycznych i ćwiczeń stymulujących zmysł smaku, które może wykorzystać logopeda w trakcie terapii dziecka z dysgeuzją.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę substancji aromatycznych, cele ich stosowania oraz funkcje, jakie spełniają w produktach spożywczych. Biorąc pod uwagę fakt, iż substancje aromatyczne są przebadane pod względem toksykologicznym w stosunkowo małym zakresie, celowe jest monitorowanie ich spożycia z żywnością. Omówiono dwie metody wykorzystywane obecnie w różnych krajach europejskich i w USA do oszacowania pobrania substancji aromatycznych z żywnością.
EN
The paper gives overall characteristics of flavouring substances, the purpose of their use and their functions in food. As there is still not enough data on potentially adverse toxicological effects of many flavouring substances, it is important to estimate the levels of these additives to which consumers are exposed as a result of consuming flavour-containing products. Two methods intended for estimating flavouring substances intake in various European countries and in USA are discussed.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.