Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrane technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With regard to the estimated 2.4 billion people (WHO) in Asia, Africa, South America but also Europe who are not having access to orderly sanitation facilities, the question arises whether the conventional centralized way of wastewater treatment with long sewer systems is the appropriate and useful method or whether there could be found intelligent, reasonable and modern alternative concepts which do not require expensive sewer systems.
PL
Przedstawiono przegląd literatury na temat możliwości wykorzystania technik membranowych do demineralizacji wody dodatkowej do obiegów: kotłowego, ciepłowniczego i chłodzącego. Przedstawiono kilka rozwiązań układów hybrydowych odwróconej osmozy/elektrodializy - wymiany jonowej, kilkustopniowe układy odwróconej osmozy oraz mikrofiltrację i ultrafiltrację jako procesy wspomagające demineralizację wody.
EN
The paper presents a review of literature dealing with the application ot membrane techniques for the demineralisation of additional water feeding the boiler, thermodynamic and refrigerating cycle. Several solutions of hybrid systems of reversed osmosis/electrodialysis have been discussed, as well as multi stage systems of reversed osmosis and micro- and ultrafiltration as processes aiding the demineralisation of water.
PL
Jakość produktów technicznych i prawidłowe działanie procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu takich jak: przemysł energetyczny, elektroniczny, chemiczny, farmaceutyczny i ciepłownictwo zależy od jakości wody procesowej. Trudno zatem w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie obszar działania, w którym woda nie byłaby ważna. Jeszcze do niedawna najpopularniejszą z metod oczyszczania wody była wymiana jonowa na jonitach. Jednak metoda ta nie jest pozbawiona wad. Należy do nich zaliczyć szybkie zanieczyszczanie się jonitów i wytwarzanie ścieków poregeneracyjnych, co przy stale wzrastających wymaganiach związanych z ochroną środowiska, stanowi poważny problem techniczny i ekonomiczny. W ciągu ostatniego dziesięciolecia można zauważyć wprowadzanie do systemów demineralizacyjnych technik membranowych, zwanych technikami bezreagentowymi. Metody te działają na zasadzie filtracji i nie wymagają żadnych dodatkowych środków chemicznych. Metody membranowe można łączyć w układy z innymi metodami oczyszczania wody. Przykładem takiego połączenia jest metoda elektrodejonizacji (ciągłej demineralizacji), która łączy konwencjonalną metodę wymiany jonowej i elektrodializy. Coraz większe wymagania dotyczące jakości uzdatnianej wody powodują, że konwencjonalne sposoby uzdatniania wody nie zawsze potrafią im sprostać. Z tego względu coraz częściej stosuje się bardziej skomplikowane, ale też bardziej wydajne, a przy tym ekologiczne procesy technologiczne, do których należą procesy membranowe. Elektrodejonizacja, powstała po połączeniu konwencjonalnej metody, opartej na wymianie jonowej, z technikami membranowymi, umożliwia produkcję ultraczystej, zdejonizowanej wody. Tak otrzymaną wodę można wykorzystać w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle energetycznym (do kotłów parowych) i do produkcji półprzewodników.
EN
The quality of products and a regular work of technological processes in a different range of industry e.g. power industry, electronic, chemical, pharmaceutical industry and heat engineering depends on quality of operating water. Nowadays for this reason it is very difficult to find a range of industry, where water does not play an important role. Since the 90th the most famous method using to purify water was ion- exchange. But this method is involved with some defects. One of these disadvantages is very fast intake of resins and production sewage what is a very serious economical and technological problem with requirements increasing. From the last 10 years it is possible to find that the membrane techniques are present among demineralization systems. Those methods based on the filtration and does not require any chemical compounds. Also they could be coupled in units with another water treatment methods. An example of those connection is electrodeionization, which contains one conventional method (ion- exchange) and other one (electrodialysis). Due to a fact, that there are more requirements of quality of water it causes that conventional methods not always are good enough. For this reason the complex of units are used repeatedly often, which are more effective and ecological. The most important are membrane techniques. Electrodeionization consist of two methods: ion- exchange and electrodialysis. Water produced on the way of electrodeionization could be used in power industry and in semiconductors production.
EN
The effectiveness of antibacterial action of lysozyme modified by the membrane technique (ultrafiltration and reverse osmosis) against selected strains of bacteria was determined. Its bacteriostatic activity was dependent on modification conditions. Among lysozyme preparations modified by ultrafiltration the highest bacteriostatic activity against selected strains of Proteus mirabilis, Pseudomonas fluorescens and Staphylococcus epidermidis bacteria was noted in the preparation containing 53.3% polymeric forms. The modification procedure facilitates the extension of antibacterial spectrum of lysozyme, particularly against Pseudomonas fluorescens and Proteus mirabilis Gram (-) bacteria.
EN
Enzymatic hydrolysis of potato starch into maltose syrup in a tubular membrane reactor was studied. Hydrolysis and ultrafiltration conditions were determined in order to estimate the permeate flux and maltose concentration suitable for industrial production of maltose syrup. Experiments were made with different parameters such as: substrate: enzyme ratio, membrane porosity, transmembrane pressure. In a membrane bioreactor fungal α-amylase was able to produce maltose syrup with maltose and maltotriose content of 55-65% and 16-23%, respectively.
PL
Enzymatyczną hydrolizę skrobi ziemniaczanej prowadzono w reaktorze membranowym o konfiguracji rurowej (rys. 1, rys. 2). Określano parametry hydrolizy i ultrafiltracji celem wytypowania najkorzystniejszych dla produkcji przemysłowej warunków wypływu permeatu o określonym stężeniu maltozy (rys. 4). Doświadczenia prowadzono stosując następujące różne parametry procesu: stosunek substratu do enzymu (rys. 5), zdolność rozdzielczą membran (rys. 3), ciśnienie trans- membranowe (rys. 6). Hydroliza skrobi w reaktorze membranowym przy zastosowaniu grzybowej a amylazy pozwoliła na uzyskanie hydrolizatu maltozowego o zawartości 55-65% maltozy i 16-23% maltotriozy (rys. 7, rys. 8).
EN
The rapeseed protein preparations were obtained by isolation of proteins from the extracted, non-toasted meal by means of the fractionation and enzymatic modification of proteins with utilisation of membrane techniques. Enzymatic hydrolysis of proteins was performed during extraction by means of Alcalase 2.5L in the portion of 9 AU/kg of the substrate protein. To recover and purify the non-precipitating in coagulation regime protein fractions, the membrane techniques were used. The ultrafiltration and diafiltration were performed in the unit for cross-flow ultrafiltration with hollow-fibre membrane cartridges with a nominal molecular weight cut-off range of 20, 70 and 100 kDa, respectively. The influence of the molecular weight cut-off, yield of filtration, concentration factor during ultrafiltration and diafiltration step on the foaming and emulsifying properties of the rapeseed protein preparations was investigated. It has been shown that the application of the membrane cartridges with molecular weight cut-off range of 20 kDa gives relatively the highest recovery of rapeseed "albumin" fraction and by the way it allows obtaining of preparations with better foaming and emulsifying properties. The improvement of properties mentioned above was dependent, to a greater extent, on the diafiltration step than on the concentration factor.
PL
Alternatywą dla tradycyjnych technologii uzdatniania wody są ciśnieniowe techniki membranowe, spośród których szerokie zastosowanie praktyczne znalazła dotychczas ultrafiltracja. Praca zawiera przegląd literatury dotyczącej hybrydowego układu: adsorpcja na pylistym węglu aktywnym – ultrafiltracja. Przedstawiono charakterystykę procesu, przykłady jego zastosowania, wady i zalety oraz koszty.
EN
A review with 42 refs. covering advantages and cost of purification of river water with powd. activated C and by ultrafiltration and plants using this technique.
8
Content available remote Wodór w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
58%
PL
Opisano warianty stosowanej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA technologii katalitycznego półspalania metanu. Przedstawiono sposoby konwersji gazu syntezowego do wodoru. Opisano też techniki doczyszczania gazu wodorowego, stosowanego do otrzymywania alkoholi oxo poprzez uwodornienie aldehydów.
EN
Natural gas, ~40,000 m3 (S.T.P.)/hr. is converted into syngas contg. H2 66.9%, CO 18.8%, CO2 12.0%, CH4 0.6%, N2 1.7 mol%, which is used to make 1150 ton NH3/24 hrs. This is achieved in catalytic partial oxidation reactor working at 3.6 MPa with pure O2 and steam as reagents to CH4 and contg. about 30 ton of Ni-on-Al2O3 catalyst. The flameless catalytic partial oxidation with CO2 added yields a (1:1) H2:CO syngas, suitable for ox syntheses. Pressure swing adsorption on zeolites and membrane techniques repurify the partial oxidn. H2 to become 99–100% and 99.3–99.4% resp.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.