Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3956

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 198 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania naukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 198 next fast forward last
EN
Research and development studies carried out in a high-tech company VIGO-System Ltd are described. This company produces infrared detectors as well as various electronic and optical systems, based on the own original design and innovative technical solutions. An attempt is undertaken to enumerate those actions of management, which could make possible to adapt such a company to demands and needs of the international market.
EN
The influence of the electric and mechanical electron gun parameters on the properties of the LAE 10 accelerator, has been investigated. Aim of this research was accelerator with three electrode gun without mesh grid. The relation between the pedestal charge to the total charge of the accelerator current pulse ratio and gun accelerating voltage amplitude, has been obtained.
EN
The paper describes a vacuum equipment and testing methodes for of the thermionic emission from cathodes in the environment similar to the working conditions m real TWT's. The cathode under test is mounted in a vacuum container and the emission is measured in diode circuit. There are possibilities for the measurements of gas presure inside the container, pirometric temperature measurements as well as the I/T characteristic (Miram curves). The max DC current, limited by anode admission, is 80 mA. To estimate the emission properties of the tested cathodes the Bodmer, Cattelino and Miram test methodes were adapted. Using the described test methodes the thermionic emission of sintered oxide cathodes and impregnated dispenser cathodes of type B and M was investigated.
11
Content available remote Ulgi finansowe przy inwestowaniu w badania naukowe
63%
PL
Sprawozdanie ze spotkania Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet.
PL
Zawarty w referacie materiał opracowano opierając się na informacjach zdobytych w czasie bezpośredniego udziału autora w konferencjach naukowych i spotkaniach, przeglądzie literatury, w tym programach licznych konferencji i kongresów, (EUROMAT, E-MRS, MRS), analizach programów badawczych Unii Europejskiej, MNiSZW oraz wybranych uniwersytetów francuskich i amerykańskich. Omówiono aktualne kierunki badawcze w zakresie inżynierii materiałowej oraz rozwój aparatury naukowo-badawczej wytwarzanej na potrzeby analiz nowych materiałów, szczególnie w nanoskali. Przedstawiono również niektóre kierunki rozwoju technik badawczych stosowane w inżynierii materiałowej.
EN
The paper has been written on the basis of author's knowledge taken during personal participation in scientific conferences and symposia, review of selected publications, congress and conference proceedings (EUROMAT, E-MRS, MRS), as well as analysis of UE, Polish Ministry for Science and High Education and chosen French and US University research programmes. Current research directions, subjects and programmes in material science and development of analytical instruments applied in materials characterization, specially in nanoscale is presented. Paper describes also development of certain analytical techniques that was observed during last few years.
PL
Omówiono mechanizm powstawania szronu w polu elektrycznym. W takich warunkach na powierzchni parownika powstaje "nitkowy" szron, który może być z niej usunięty bez znacznych strat energii.
EN
The mechanism of the frost formation in the electrostatic field has been described in the paper. In the presence of the electrostatic field there are the thread-like frost creates. The low energy loses are characteristic of the defrosting process for the frost of this kind.
15
Content available remote Metoda określania cech geometrycznych noży stożkowych
63%
PL
W artykule opisano zastosowania noży stożkowych i ich formy zużycia ze szczególnym uwzględnieniem zużycia ściernego. Wyróżniono cechy geometryczne ostrzy noży stożkowych i przedstawiono metodę ich pomiaru za pomocą skanera płytowego
EN
Applications of the cone cutting tools (bits) and their forms of wear taking into special consideration abrasive wear are described. The geometric features of the cone cutting tools have been discriminated and methods of their measuring by means of the plate scanner presented.
EN
The contents of chapters from the PhD Thesis is shortly described here. The main problem discussed in the framework of the Thesis was ivestigation of thermionic emission by pulsed heating of filament and related physical phenomena.
17
Content available remote O nauce - perspektywy przełomu tysiącleci
63%
PL
Wiekszośc współczesnych uczonych uważa, że nauka w swym najwęższym zakresie - podstawowych praw przyrody - dobiega kresu.Prawie wszystko zostało odkryte - jesteśmy zatem blisko uzyskania ostecznego obrazu świata.Artykuł przedstawia historię odkryć naukowych od starożytności do współczesności.
18
Content available remote Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych : działalność badawcza
63%
PL
W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne badania naukowe z zakresu korozji, ochrony przed korozją, inżynierii materiałowej i elektrochemii. Rozwijane są cyfrowe pomiary impedancyjne procesów elektrodowych, pomiary składowych harmonicznych oraz szumu elektrochemicznego. Rozwijane są metody badań impedancyjnych prowadzone w warunkach nieustalonych. W tym celu stosowane są metody łączne czasowo-częstotliwościowej analizy. Poza metodami elektrochemicznymi rozwijana jest technika nanowagi piezoelektrochemicznej, elipsometrii i emisji akustycznej. W katedrze projektuje się i bada nowe materiały elektrodowe oraz powłoki kompozytowe.
EN
In the department there are carried out different scientific researches in the field of corrosion, anticorrosion protection, materials engineering and electrochemistry. Digital measurements of electrode processes impedance, harmonic components and electrochemical noise are developed. These investigations are conducted in non-stationary conditions. For this purpose join time-frequency analysis methods are applied. Parallel to electrochemical methods the techniques of piezoelectrochemical nanobalance, elipsommetry and acoustic emission are developed too. New electrode materials and composite coatings are designed and examined in the department.
first rewind previous Strona / 198 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.