Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rosliny straczkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Praca zawiera ocenę tworzenia i introdukcji postępu biologicznego w roślinach strączkowych w zakresie hodowli, nasiennictwa i produkcji w latach 1991 - 1996. W tym okresie w hodowli nastąpił znaczny postęp genetyczny. Wyhodowano 39 nowych odmian, a ogólny ich stan w rejestrze wzrósł z 60 do 80. Większość z nich dobrze plonuje, a część (w bobiku i łubinie) jest odmianami samokończącymi. Natomiast w nasiennictwie nastąpił głęboki regres, a powierzchnia reprodukcji zmalała ośmiokrotnie do ok. 12 tys. ha. W dodatku reprodukowano w większości odmiany stare. Regres nastąpił także w produkcji wskutek spadku pogłowia inwentarza i importu pasz. Areał uprawy strączkowych spadł o 50 % do około 230 tys. ha. W tych warunkach powstała olbrzymia dysproporcja między tworzeniem, a introdukcją postępu biologicznego.
EN
Paper contains the estimation of creation and introduction of biological progress in leguminous crops for breeding, seeds production and production within 1991 - 1996. Considerable progress in breeding occurred during this period. Then, 39 new cultivars were bred and the total number of cultivars in register increased from 60 to 80. Most of them give high yields and part of them (faba bean and lupins) are self-completing. There was a great regress in seed reproduction and reproduction area decreased eight times, to about 12 thousand ha. Additionally, the reproduction was conducted mostly on old cultivars. Because of the drop of population at increasing feed import there was great regress in production too. The area of leguminous crops cultivation decreased by 50 % to 230 thousand ha. In such conditions great disproportion between creation and implementation of biological progress took place.
PL
Polska gospodarka paszowa zależy od importu sol Interesującą alternatywą dla soi mogą stać się rośliny strączkowe hodowane na terenie Europy, takie jak łubin, zarówno ze względu na łatwość uprawy, jak i jego wartości odżywcze. Nasiona łubinu są bogate w cenne białka. Wskaźnik aminokwasów egzogennych jest oszacowany na ok. 70%, a zawartość białka w przypadku niektórych odmian przewyższa nawet 40%. W przypadku żywienia człowieka istotna jest także mała ilość skrobi, skład lipidów, zawartość przeciwutlenlaczy i błonnika pokarmowego. Nasiona łubinu wykorzystywane są w piekarnictwie i cukiernictwie, a także jako zastępniki mleka i produktów mięsnych. Wykorzystywane są zwłaszcza do produkcji żywności dla sportowców, osób na diecie bezglutenowej, wegan i wegetarian. Zawartość interesujących składników pokarmowych sugeruje jednak możliwe wykorzystanie nasion łubinu w produkcji żywności prozdrowotnej, przeznaczonej nie tylko dla osób nietolerujących glutenu, ale także cierpiących na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia a nawet nowotwory. Zainteresowanie polskiego przemysłu spożywczego łubinem jest jednak nadal małe.
EN
Polish feed economy is strongly dependent on soya bean imports. Native European legumes, such as lupine, can become an interesting alternative for soy, both due to ease of its cultivation as well as its nutritional value. Lupine seeds are rich in valuable protein.The essential amino acid index is evaluated on the level -70% and the content of protein in case of some varieties is even higher than 40%. However, also the small quantity of starch, composition of lipids, the content of antioxidants and dietary fiber are significant In human nutrition. Lupine seeds are used in bakery, confectionary and as substitutes of milk and meat products. They may be found especially in the composition of the food for sportsmen, celiac persons, vegans and vegetarians. However, the content of interesting nutrients suggests the possible application of lupine seeds in the production of health-promoting food, not only for the gluten-not-tolerating people, but also for the people suffering from obesity, diabetes, cardiovascular disease and even cancer. Unfortunately, there Is a small interest of the Polish food industry in lupine.
9
Content available Konferencyjny lubin
80%
10
80%
EN
Most of the legume seeds are subjected to imbibitional moistening chilling stress after sowing to cool and wet soil. Its practical effect usually consists in the lower than planned plant density after emergence. Because mostly overdried legume seeds are subjected to that stress, some methods of increasing presowing seed moisture content were developed. Hydroconditioning of seeds in saturated water vapour, osmo- and matriconditioning belong to them. Theoretical consideration on seed conditioning and its practical effect under field conditions are discussed.
EN
The influence of exudates released by seeds of leguminous crops: pea, vetch, yellow lupine and blue lupine and by cereal grains (spring barley, oat, wheat and triticale) that remained in close vicinity was investigated. The effect of cereal grain exudates in the substrate on leguminous crops seeds and the response of cereal grains to the exudates left in the substrate by germinating leguminous seeds were also evaluated. The experiments were done in a laboratory. The impact of exudates released by the seeds of leguminous crops and by cereal grains that remained in close vicinity was stronger than that of exudates left in the substrate. When the seeds of leguminous crops and the cereal grains were placed in the immediate vicinity their exudates were found to have a significant mutual effect. The exudates either stimulated or suppressed germination in those species, coleoptyle development in cereals and root development in cereals and leguminous crops. The response of imbibed and germinating seeds of leguminous crops to cereal grain exudates in the substrate was weaker that that of cereal grains to the exudates left in the substrate by germinating leguminous seeds.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.