Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ateismus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bayle a Mandeville. Dvě rané konceptualizace společnosti ateistů
100%
EN
A society composed of atheists was thought impossible in early modern Europe. An atheist, it was believed, will not keep a promise since he or she does not fear divine retribution. Thus, atheists cannot cooperate in a long-term enterprise and form a viable society. Pierre Bayle was the first thinker to challenge this common assumption, though some fifty years later his follower Bernard Mandeville rejected his arguments. But the sincerity of such arguments is always questionable in the early modern period, it being illegal and punishable to publicly advocate atheism. Some atheists, as was demonstrated to be the case with Anthony Collins, wrote from contrived theistic positions, actually trying to undermine Christianity with purposefully weak arguments for the existence of God. But the atheism of such authors cannot be deduced from their published writings, only from other of their documents and from their contemporaries’ memoirs. Applying this methodological insight to Bayle and Mandeville will enable us to see their arguments for and against an atheistic society in a new light.
CS
Společnost složená z ateistů byla v raném novověku považována za nemožnou, neboť panovalo všeobecné přesvědčení, že na slovo ateisty se nedá spolehnout, protože se nebojí posmrtného trestu. Ateisté nemohou tedy dlouhodobě spolupracovat a vytvořit společnost. Jako první polemizoval s tímto přístupem Pierre Bayle, jeho žák Bernard Mandeville však o padesát let později jeho stanovisko odmítl. O upřímnosti argumentů vznášených v souvislosti s otázkou ateismu koncem sedmnáctého a počátkem osmnáctého století je však možné vždy pochybovat, protože ateismus byl v té době trestný postoj a nikdo se k němu veřejně nehlásil. Proto někteří ateisté psali z předstíraně teistických pozic a svými záměrně slabými argumenty, jimiž podporovali Boží existenci, víru naopak podrývali, jak ukazuje případ Anthonyho Collinse. Ovšem ateismus takových autorů není možné prokázat z jejich publikovaných textů, ale jedině z jiných dokumentů a vzpomínek jejich současníků. Právě takový metodologický přístup nám při analýze koncepcí Pierra Bayla a Bernarda Mandevilla umožní dospět k novým závěrům ohledně jejich představ o fungování náboženství ve společnosti.
2
Content available remote Church names in the urban toponymy (on Russian materials)
80%
EN
The article deals with Russian urbanonyms, street and square names, derived from the names of churches. It is noted that the emergence and especially the changing of these names have been brought about by the general change of the state policy in the religious sphere. In the first half of the 20th century, in Russia, as part of the Soviet Union, the atheistic ideology was adopted at the state level, which led to a widespread changing of “religious” names of urban objects, but in the post-Soviet time the withdrawal of the state atheistic ideology has not led to an automatic return to the original urban toponyms. The authors raise the question of how “church” urbanonyms reflect the religious preferences of the society.
CS
Text pojednává o ruských urbanonymech, jménech ulic a náměstí, odvozených ze jmen kostelů. Vznik a především změny těchto jmen jsou dány obecnými proměnami státní politiky v náboženské oblasti. V 1. polovině 20. století v Rusku jako součásti Sovětského svazu byl jako součást státní ideologie přijat ateismus. To vedlo k rozsáhlým změnám „náboženských“ pojmenování městských objektů, ale v postsovětském období ústup této ideologie neznamenal automatický návrat původních urbanonym. Autoři si kladou otázku, jak „kostelní“ urbanonyma reflektují náboženské preference společnosti.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.