Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fusarium culmorum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
In the process of biological control of plants pathogens, special biological preparations containing cells of microorganisms or their metabolites are applied. The aim of conducted research was to assess the effect of Bacillus subtilis culture or its supernatant on the mycelial growth of Fusarium culmorum. The antagonistic properties of B. subtilis were assessed with the culture-plate method. The research was conducted on two different media, containing glucose or sucrose, in order to consider the effect of the source of carbon on the inhibitory process. The culturing process was conducted at 25±2ºC for 7 days and every 2-3 days the diameter of the mycelium was measured while the fungistatic activity of B. subtilis was determined against the mycelial growth rate index. The obtained results showed that the measured values of the growth rate index in the control trials were similar regardless of the carbon source in the medium. In tested trials no significant inhibition of the mycelial growth have been noted in the presence of glucose. Measured values of the growth rate index in tested trials were lower of 0.2-1.7 units compared with the control trials. The growth inhibition in the cultures on the medium with sucrose obtained 20% with an addition of the supernatant and 40% with an addition of B. subtilis culture.
PL
W metodach biologicznej walki z fitopatogenami roślin stosuje się między innymi biopreparaty, które jako substancję czynną zawierają żywe komórki mikroorganizmów lub ich metabolity. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływ hodowli bakteryjnej Bacillus subtilis oraz jego supernatantu na wzrost grzybni Fusarium culmorum. Ocenę właściwości antagonistycznych B. subtilis przeprowadzono metodą hodowlano-płytkową. Badania przeprowadzono na dwóch różnych podłożach, zawierających glukozę lub sacharozę, uwzględniając w ten sposób wpływ źródła węgla na proces inhibicji. Hodowle prowadzono w temperaturze 25±2ºC przez 7 dni, dokonując co 2-3 dni pomiaru średnicy grzybni, a aktywność fungistatyczną B. subtilis określono w oparciu o indeks tempa wzrostu grzybni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż w próbach kontrolnych indeks tempa wzrostu był na zbliżonym poziomie niezależnie od źródła węgla zawartego w podłożu. W próbach badanych nie odnotowano znaczącego zahamowania wzrostu grzybni w obecności glukozy. Wartości indeksu tempa wzrostu dla prób badanych były niższe jedynie o 0,2-1,7 jednostki w porównaniu do prób kontrolnych. Natomiast w hodowlach prowadzonych na podłożu zawierającym sacharozę uzyskano około 20% zahamowanie po zastosowaniu supernatantu i ponad 40% w obecności hodowli bakteryjnej B. subtilis.
EN
The aim of the investigations was an assessment of the impact of the pulsed high magnetic field on a concentrated spore suspension of F. culmorum fungus, which is a dangerous pathogen of many crops. 5, 10, 15 and 20 pulses of 9 Tesla induction were applied. The pulsed magnetic field limited germination of the tested strain. A significant difference was found for 15 and 20 pulses. Mycelial linear growth was also reduced, as was found both for the inoculation and logarithmic phase of growth in Petri dish culturing, however, no limited mycelium sporulation was observed. There is a potential for the application of the tested physical method – the pulsed high magnetic field to limit the development and harmfulness of F. culmorum.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływ impulsowego, wysokiego pola magnetycznego na skoncentrowaną zawiesinę zarodników grzyba F. culmorum, groźnego patogena wielu roślin uprawnych. Zastosowano 5, 10, 15 i 20 impulsów pola magnetycznego o indukcji 9 Tesli. Impulsowe pole magnetyczne ograniczyło kiełkowanie badanego szczepu. Istotną różnicę stwierdzono dla 15 i 20 impulsów. Wzrost liniowy grzybni również ulegał ograniczeniu, co stwierdzono zarówno dla inokulacji, jak i fazy logarytmicznej wzrostu w hodowli szalkowej. Nie zaobserwowano jedynie ograniczenia sporulacji grzybni. Istnieje możliwość wykorzystania testowanej metody fizycznej - impulsowego wysokiego pola magnetycznego - do ograniczania rozwoju i szkodliwości F. culmorum.
PL
Badano uzdolnienia pięciu szczepów antagonistycznych bakterii (Ervinia herbicola ID25, Erwinia herbicola IIA1, Bacillus subtilis ID20, Nocardia sp.37C/IV i Streptomyces sp. 5B/IV) do produkcji substancji typu regulatorów wzrostu roślin w zależności od warunków hodowli. Bakterie te wyizolowane z ryzosfery zbóż wykazywały działanie antagonistyczne w stosunku do fitopatogennych grzybów Fusarium culmorum i Fusarium avenaceum. Aktywność biologiczną metabolitów oceniono w teście z sałatą, a wyodrębnienie i wstępną identyfikację metabolitów typu regulatorów wzrostu (auksyn i giberelin) przeprowadzono metodą TLC. Stwierdzono, że testowane szczepy nie tylko ograniczają porażenie roślin, ale i stymulują ich wzrost. Najlepszy efekt stymulacji wykazał szczep promieniowca Streptomyces sp. 5B/IV. Wytwarzał on szereg metabolitów typu auksyn (Rf 0,07÷0,87) i giberelin (Rf 0,08÷0,88) o różnych wartościach Rf i różnych barwach.
EN
The abilities of five bacteria strains (Erwinia herbicola ID25, Erwinia herbicola IIA1, Bacillus subtilis ID20, Nocardia sp. 37C/IV and Streptomyces sp. 5B/IV) to produce plant growth regulators according to the medium and methods of cultivation were examined. These bacteria isolated from cereals rhizospheres were antagonistic to phytopathogenic fungi: Fusarium culmorum and Fusarium avenaceum. The biological activity of the microbial metabolites was determined using lettuce seedlings bioassay and the identification of metabolites was achieved using TLC. The most active was strain stimulated the growth of lettuce - Streptomyces 5B/IV. It was shown that strains Streptomyces 5B/IV produced auxin (Rf 0.07÷0.61) and gibberellin - like substances (Rf 0.08÷0.88). Among these metabolites was detected 3-indole propionic acid (IPA).
PL
Badano uzdolnienia pięciu szczepów antagonistycznych bakterii (Erwinia herbicola ID25, Erwinia herbicola IIA1, Bacillus subtilis ID20, Nocardia sp. 37C/TV i Streptomyces sp. 5B/IV) do produkcji substancji typu regulatorów wzrostu roślin w zależności od warunków hodowli. Bakterie te wyizolowane z ryzosfery zbóż wykazywały działanie antagonistyczne w stosunku do fitopatogennych grzybów Fusarium culmorum i Fusarium avenaceum. Aktywność biologiczną metabolitów oceniono w teście z sałatą, a wyodrębnienie i wstępną identyfikację metabolitów typu regulatorów wzrostu (auksyn i giberelin) przeprowadzono metodą TLC. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że testowane szczepy nie tylko ograniczają porażenie roślin, ale i stymulują ich wzrost. Najlepszy efekt stymulacji wykazał szczep promieniowca Streptomyces sp. 5B/IY. Wytwarzał on szereg metabolitów typu auksyn (Rf = 0,07÷0,87) i giberelin (Rf = 0,08÷0,88) o różnych wartościach Rf i różnych barwach. Wśród nich wykryto kwas indolilo-3-propionowy, który był syntetyzowany przez ten szczep, w zależności od warunków hodowli, w ilości 22,30÷143 ug˙cm-3 podłoża hodowlanego.
EN
The abilities of five bacteria strains (Erwinia herbicola ID25, Erwinia herbicola IIA1, Bacillus subtilis ID20, Nocardia sp. 37C/IY and Streptomyces sp. 5B/IV) to produce plant growth regulators according to the medium and methods of cultivation were examined. These bacteria isolated from cereals rhizospheres were antagonistic to phytopathogenic fungi: Fusarium culmorum and Fusarium avenaceum. The biological activity of the microbial metabolites was determined using lettuce seedlings bioassay and the identification of metabolites was achieved using TLC. The most active was strain stimulated the growth of lettuce - Streptomyces 5B/IV. It was shown that strains Streptomyces 5B/IV produced auxin (Rf = 0.07÷0.61) and gibberellin - like substances (Rf = 0.08÷0.88). Among these metabolites was detected 3-indole propionic acid (IPA) amount of 22.30÷143 ug˙cm-3 of medium.
EN
Salicylic acid (SA) applied at concentrations from 1–10 µg·ml⁻¹ to germinating seeds of 8 barley cultivars reduced the disease rating of seedlings. Seedlings of barley not treated with SA and inoculated with Fusarium culmorum exhibited disease rating of root on avarage 76 %. Seedlings treated before inoculation with solution of SA 1, 2, 5 and 10 µg/ml exhibited significantly lower disease rating: on average 66, 58, 44 and 38 %. Disease score of leaf decreased in similar extent: from 30 % to 20, 11, 7 and 0 %.
EN
The paper showed the applicability of the PCR method to an early identification of Fusarium avenaceum and Fusarium culmorum in infected tissues of selected crops. The polymerisation chain reaction used species-specific SCAR primers. There was observed a discrepancy between the size of multiplied DNA of Fusarium avenaceum fragment and that of Fa-U17f 5’, Fa-U17r earlier described by authors of primers. The present research product size for F. avenaceum was 950 bp, while for F. culmorum - 472 bp which confirmed the reports by other authors.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.