Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2467

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciagniki rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę określania drgań skrętnych wirnika alternatora na podstawie przesunięcia fazowego dwóch elektrycznych przebiegów prostokątnych. Analiza teoretyczna pracy układu sprężarka- alternator w ciągniku MF-235 wykazała, że wzbudzane są drgania skrętne wirnika alternatora, które mogą powodować uszkodzenia układu. Wyniki obliczeń teoretycznych oraz pomiarów wykonanych eksperymentalnie na stanowisku badawczym wykazały zgodność w 70%. Wysoki stopień zgodności danych z obliczeń i wyników badań eksperymentalnych wykazały przydatność opracowanej metody do określania drgań skrętnych w przypadkach, gdy pomiary z zastosowaniem tensometrów nie mogą być wykonane.
EN
Paper presents the method determining torsional vibrator of alternator rotor on the basis of phase displacement of two rectangular electric runs.Theoretical analysis of compressor-alternator assembly operation in MF-235 tractor showed that induced torsional vibration of alternator rotor may cause some failures of the assembly. The results of theoretical computation and experimental tests on a testing rig obtained as high as 70% agreement. The high agreement of theoretically computed and experimentally measured results showed the usability of developed method to determine torsional vibration in cases when the application of strain gauges is not possible.
PL
Przedstawiono polowe badania oporu penetracji gleby lekkiej w płaszczyźnie prostopadłej do kolein utworzonych oponami kół przednich i tylnych ciągników rolniczych do głębokości 0,4 m i szerokości wykraczającej poza koleinę. Wykazano, że badane opony powodują głównie znaczne zwiększenie oporu penetracji w koleinie i tylko niektóre z nich bezpośrednio obok koleiny. W większych odległościach od koleiny na ogół obserwuje się zmniejszenie oporu penetracji gleby zwłaszcza w tzw. podeszwie płużnej do badanej głębokości 0,4 m.
EN
Field investigations were carried out concerning the penetration resistance of the light soil in plane perpendicular to wheel tracks left by passing tyres of either, front and rear wheels of agricultural tractors, up to 0.4 m depth and the width exceeding wheel track. It was found that the tyres used in experiment significatly increased soil penetration resistance in the wheel track, while only some of them - just close by the track. At longer distances from wheel track the decrease of soil penetration resistance was generally observed, especially in subsoil (so-called plough - footing) layer, up to investigated depth od 0.4 m.
14
80%
PL
Niezawodność ciągnika określana jest jako prawdopodobieństwo poprawnego jego funkcjonowania w określonym czasie i ma szczególne znaczenie w warunkach sezonowej produkcji. Czynnikami wpływającymi na niezawodność ciągników i ich zdolność do wykonywania pracy są uszkodzenia i zużycia. W pracy przedstawiono badania uszkodzeń nowoczesnych ciągników rolniczych w aspekcie ich niezawodności.
EN
The reliability of tractor is defined as the probability of his correct functioning in the determinate time and has a special significance in conditions of the seasonal production. The damages and waste are the factors influencing reliability of tractors and ability to carry out the work. The investigations of the damages of modern agricultural tractors were presented in this article, in the aspect of their reliability.
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.