Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article is devoted to the description of material recycling of whole waste tires, including a new method of pyrolysis process, resulting in the final products: technically oil fractions (rubber plasticizer of rubber compounds) or diesel fuels (light, medium and heavy), activated carbon, gas fuel and steel scrap. Operational and performance tests of the first version of the pilot plant, consisting of three contributions cooperating with one pyrolytic reactor confirmed that this technology is applicable but has still some flaws and errors, both structural and technological. Usually such errors in the first test of technology development cannot be avoided. This paper describes: pyrolysis processes which occurs in the pilot plant, protected by a patent application design of continuously working prototype installation for recycling of tire and identifies future directions of research in this field
PL
Artykuł poświęcony jest opisowi recyklingu materiałowego całych opon samochodowych z uwzględnieniem nowej metody procesu pirolitycznego, w wyniku którego produktem końcowym są: frakcje oleju technicznego (plastyfikator mieszanek gumowych), opałowego lub napędowego (lekkiego, średniego i ciężkiego), węgiel aktywny, gaz opałowy i złom stalowy. Badania ruchowe i eksploatacyjne pilotażowej instalacji, składającej się z trzech wkładów współpracujących z jednym reaktorem pirolitycznym, wykazały, że technologia ta jest możliwa do zastosowania, ale posiada jeszcze pewne wady i błędy zarówno konstrukcyjne, jak i technologiczne, których zazwyczaj nie udaje się uniknąć w pierwszej próbie opracowywania technologii. W pracy opisano zachodzące w wysokich temperaturach procesy pirolityczne, chroniony zgłoszeniem patentowym projekt prototypowej instalacji do recyklingu opon w sposób ciągły oraz wskazano przyszłe kierunki badań w tym zakresie. W pracy opisano procesy pirolityczne zachodzące w pilotażowej instalacji oraz opracowany, na podstawie uzyskanych wyników i zebranych doświadczeń, projekt prototypowej instalacji do recyklingu opon w sposób ciągły, który jest chroniony zgłoszeniem patentowym. Na zakończenie wskazano przyszłe kierunki badań w tym zakresie.
2
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
100%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.