Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1849

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
PL
W artykule omawia się ewolucję systemu dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce. Zmiany systemu dystrybucji wyrobów hutniczych wywołane były przemianami społeczno - gospodarczymi, jakie wystąpiły w Polsce w latach 80. i 90. Omawia się czynniki kształtujące strategię dystrybucji w sektorze hutnictwa żelaza. Szczególną uwagę zwraca się na zmiany zachodzące w Centrali Zbytu Stali Centrostal i jej rejonowych oddziałach. Następnie przedstawia się aktualną sieć dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce. Prezentuje się największych dystrybutorów wyrobów hutniczych i ich sieci sprzedaży. Przedstawione są także aktualne formy współpracy hut z pośrednikami.
EN
This paper presents development of the system of distributing steel products in Poland. It has varied with economical as well as political changes which took place in the 80-ties and the 90-ties in Poland. The authors' aim was also to introduce main distributors in the Polish steel market and various kinds of co-operation between steelworks and intermediaries.
3
Content available remote Dystrubycja materiałów budowlanych
100%
4
Content available Wizja banku przyszłości
87%
EN
Recenzowana publikacja jest efektem pogłębionej refleksji, związanej z prowadzeniem interaktywnej dyskusji w ramach blogu poświęconego aktualnym problemom globalnych rynków . Zawartość merytoryczna książki koncentruje się wokół dwóch obszarów: pierwszy z nich prezentuje poglądy Skinnera, jak może wyglądać cyfrowy bank, a drugi poświęcony jest ocenie 9 przykładów (cases) opisujących działania instytucji bankowych, które zdecydowały się na ryzykowne, ale już wielce obiecujące kreowanie nowego kształtu bankowości w XXI wieku.
PL
Dystrybucja jest jednym z elementów działalności marketingowej firm sektora mięsnego, umożliwia fizyczne przemieszczanie towarów od producenta do finalnego odbiorcy. Wzrastająca rola dystrybucji wynika z pozycji rynkowej i rozwoju sieci supermarketów oraz ich marek, a także nowych koncepcji w zakresie zarządzania dystrybucją. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z dystrybucją mięsa i jego przetworów w kontekście wzrostu znaczenia nowoczesnych kanałów dystrybucji> czynników sukcesu zagranicznych sieci detalicznych oraz uwarunkowań wspomagających dystrybucję mięsa w placówkach wielkopowierzchniowych.
EN
Distribution of final products is treated as an element of marketing activities on meat and meat products market. The growing importance of distribution is observed in relation to higher share of modern distribution in volume and value sales of meat products. The aim of this study was to present selected aspects of distribution in meat sector with special attention given to structure of retail sales, factors influencing development of retail trade as well as distribution in hypermarkets and supermarkets.
PL
Popularyzacja dostępu do globalnej sieci, coraz większa prędkość transmisji, innowacyjne sposoby bezpośredniego dotarcia do ostatecznego użytkownika oraz rozwój algorytmów sztucznej inteligencji prowadzą do dynamicznego rozwoju rynku e-commerce. Z punktu widzenia użytkownika końcowego jest to bardzo pozytywny trend. Jednak ze strony dostawców, zwłaszcza przy skracaniu łańcuchów dostaw, rozwój e-commerce oraz rosnąca konkurencja stanowią nie lada wyzwanie. Nic dziwnego, że wszystkie inicjatywy, mające na celu redukcję kosztów dystrybucji oraz minimalizację czasu dostawy, są rozchwytywane. Na konkurencyjnym rynku nie wystarcza już poprawnie dostarczyć towar na następny dzień po zamówieniu, ale trzeba zaproponować krótsze terminy dostaw i zapewnić wygodny zwrot. Mimo, iż z punktu widzenia logistyki jeszcze 10 lat temu wydawało się to niemożliwe, aktualnie wymagający klient żąda dostawy w dniu zamówienia.
PL
Zmiany strukturalne w handlu przyczyniły się do reorganizacji sieci dystrybucji firm działających na rynku dóbr szybkozbywalnych - FMCG, w tym także producentów lodów.
PL
W artykule zaprezentowano, jak pośrednicy handlowi zajmujący się dystrybucją wyrobów mleczarskich mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności tych wyrobów oraz jak realizują te zalecenia w praktyce. Wnioski z przeprowadzonych badań uzyskano na podstawie analizy przedsiębiorstw z województwa lubuskiego. Wskazano na to, że w tym zakresie hurtownicy oraz detaliści mają jeszcze dużo do zrobienia.
EN
In this article the way of commercial agents in distribution of dairy industry products may to do and make competitiveness was presented. The show which realise this in practice. It was presented analyses of companies in lubuskie provice. In this article was showed which changes on this field may take wholesalers and retailers.
PL
Na przestrzeni trzech minionych dekad, pochodząca z Polski firma LPP, dynamicznie sie rozwijała i dalej kontynuuje ekspansję. Tylko w ostatnich kilku latach poszerzyła swój zasięg działania, wykraczając poza swoje dotychczasowe rynki w Europie Środkowej i Wschodniej. Marki takie jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay pojawiają się juz w ponad 2000 miejsc, w sklepach zlokalizowanych na głównych ulicach, retail parkach i w centrach handlowych w prawie 40 krajach. Taka ekspansja przekłada sie na zwiększone obciążenie i presję na łańcuchy dostaw oraz sieci dystrubucyjne. Firma musiała znaleźć roziwązania, które pozwolą jej skutecznie zarządzać całą logistyką - od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po dostępność poszczególnego asortymentu w każdym z salonów sprzedaży.
15
Content available remote Analiza dystrybucji w sklepach internetowych
80%
PL
W artykule przedstawiono istotniejsze zagadnienia z dziedziny dystrybucji w sklepach internetowych. Omówiono formy dystrybucji, a także przeanalizowano problemy dotyczące dystrybucji z osobistym odbiorem klienta. W dalszej części artykułu przedstawiono i omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 616 polskich sklepach internetowych. Badania dotyczyły skali dystrybucji, rodzajów dystrybucji, monitoringu stanu i dostarczanych paczek oraz podziału kosztów dystrybucji między klienta i sklep internetowy.
EN
In this article main issues concerning distribution in internet shops were analysed. The kinds of distribution were described and the problem with personal receipt of bought goods was examined. Also the problem of division concerning delivery costs between consumer and internet shop were analysed. The second part of the article contains presentation of the survey conducted in 616 Polish internet shops. The investigation concerns distribution problems, such as: kinds of distribution used in Polish e-shops, monitoring of deliveries and analysis who usually pays delivery costs.
PL
Dystrybucja towarów na obszarach zurbanizowanych stanowi obecnie, obok transportu osobowego, jeden z podstawowych problemów logistyki miejskiej. Rozwiązanie problemów wymaga współpracy niezależnych operatorów logistycznych oraz administracji lokalnej. Doświadczenia miast europejskich w tym zakresie pokazują na duży wpływ warunków lokalnych oraz brak uniwersalnego rozwiązania.
EN
Urban logistics UL deals with people conveying and consumable goods flow throughout a tight network of dense and independently traffic controlled network of streets connecting a large number of destination points and pick-up points, at daily, weekly and seasonal traffic fluctuation. City logistics CL is a very crucial part of the UL logistics. City logistics CL is being derived because of the downtown specific traffic conditions influenced by crowded pedestrians areas, narrow streets, concentration of services and shops, area pollution and aesthetics of the representative area. Organizational and technical solutions planned for City of Gdynia are presented.
PL
Logistyka odzysku ma szczególnie coraz większe znaczenie w krajach uprzemysłowionych. To efekt nadpodaży produktów codziennego użytku, krótsze cykle życie produktów, zmieniająca się moda, rozwój opakowalnictwa, nadmierny konsumpcjonizm, handel internetowy. To powoduje, że logistyka odzysku rozwija się w szybkim tempie.
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.