Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biochemical change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A Yarrowia lipolytica JII1c yeast strain, isolated from the Polish ‘Rokpol’ mould cheese, was used as an adjunct culture in the production of a Dutch-type cheese. Its effect on the microbiological and biochemical characteristics of the cheese was evaluated in this research study. Milk used to produce the cheese was inoculated with 105 cfu/mL yeast cells. During the ripening process, the yeast population grew systematically to reach a maximum level of 7.9 log cfu/g in the sixth week of maturation, whereas the number of lactic acid bacteria increased until the fourth week of ripening. Thereafter, the number of microorganisms in the both groups decreased. After 8 weeks of ripening, the pH value of cheese inoculated with yeasts was significantly higher than that of the control cheese sample (produced without those microorganisms) and reached the levels of 6.37 and 5.47, respectively. In the experimental cheeses, it was also found that the utilization rate of lactic and citric acids was higher. Additionally, the concentration levels of water-soluble nitrogen (WSN) and free amino groups (FAG) in the experimental cheeses were about twice as high as in the control cheese sample. A more intensive proteolysis in the experimental cheese was accompanied by a higher accumulation of biogenic amines, especially of tyramine, putrescine, and 2-phenylethylamine; in the experimental cheese, after 8 weeks, their contents amounted to: 167.01, 77.90, and 69.54 mg/100 g, respectively. In contrast, the concentration of histamine was similar in both cheeses (9.47 and 9.81 mg/100 g in the control and experimental cheese samples, respectively). Also, the experimental cheese revealed more pronounced lipolysis resulting in a higher accumulation of free fatty acids, especially of butyric, myristic, palmitic, stearic, and oleic acids. It can be concluded that the Y. lipolytica JII1c grew well in the cheese causing the ripening process of the cheese to significantly accelerate.
PL
Szczep drożdży Yarrowia lipolytica JII1c wyizolowany z sera Rokpol z przerostem pleśni zastosowany został jako kultura wspomagająca do produkcji sera typu holenderskiego. W pracy oceniano jego wpływ na właściwości biochemiczne wyprodukowanego sera oraz na rozwój mikroflory. Mleko użyte do produkcji sera zostało zaszczepione komórkami drożdży w ilości 105 jtk/mL. Podczas dojrzewania liczba drożdży systematycznie wzrastała, osiągając w szóstym tygodniu dojrzewania poziom maksymalny 7,9 log jtk/g, natomiast liczba bakterii mlekowych wzrastała jedynie do czwartego tygodnia dojrzewania. W kolejnych tygodniach dojrzewania liczba obu grup drobnoustrojów stopniowo malała. Po 8 tygodniach dojrzewania pH sera, do którego wprowadzono drożdże, było znacząco wyższe w porównaniu z serami kontrolnymi wyprodukowanymi bez udziału tych mikroorganizmów i osiągnęło wartość odpowiednio 6,37 i 5,47. W doświadczalnych serach obserwowano także intensywniejsze przemiany kwasu mlekowego i cytrynowego, a oznaczone wartości azotu rozpuszczalnego (WSN) i wolnych grup aminowych (FAG) były około 2-krotnie wyższe. Intensywniejszej proteolizie w serach otrzymanych przy udziale drożdży Yarrowia lipolytica towarzyszyła także wyższa zawartość amin biogennych, zwłaszcza tyraminy, putrescyny i 2-fenyloetylaminy. Ich ilości, w przeliczeniu na 100 g sera, wynosiły w 8. tygodniu dojrzewania odpowiednio 167,01, 77,90 i 69,54 mg. Stężenie histaminy w serach badanych i kontrolnych było zbliżone i wynosiło 9,81 i 9,47 mg w 100 g sera. Intensywniejszą lipolizę odnotowano w serach eksperymentalnych, co spowodowało większe stężenie wolnych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza masłowego, mirystynowego, palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Wykazano, że szczep drożdży Y. lipolytica JII1c wprowadzony do sera wpływał na przyspieszenie procesu jego dojrzewania.
EN
Chloramine-T is a widely used disinfectant for the treatment of gill diseases of fish in freshwater, and more recently attention has turned to its use in seawater. However, despite the wide use of chloramine-T, few studies have examined its toxicity to fish. Therefore, the aim of the current study was to examine the effects of disinfection by Chloramine-T on the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) using oxidative stress biomarkers (levels of 2-thiobarbituric acid reactive substances and derivatives of oxidatively modified proteins) and biochemical enzymes’ activity (alanine- and aspartate aminotransferases (ALT and AST), lactate dehydrogenase (LDH)) to observe the its toxic effects. The endpoints obtained from this study will be useful to monitor the effects of disinfectant bathing with Chloramine-T for this species of fish. In the disinfectant group, rainbow trout (n = 11) were exposed to Chloramine-T in final concentration of 9 mg per L. Control group of trout (n = 11) was handled with water from basin in the same way as Chloramine-T exposed group. Fish were bathed with Chloramine-T for 20 min and repeated three times every 3 days. Two days after the last bathing fish were sampled to study. Our results showed that Chloramine-T bathing caused the decrease of the lipid peroxidation as well as ALT and AST activity and significant decrease of LDH activity (by 339%, p = 0.017) compared to controls. Chloramine-T markedly affects on lactate and pyruvate metabolism and resulted to decrease of LDH activity. Correlative analysis revealed that the lipid peroxidation level is correlated with ALT and AST activity in the muscle tissue of unhandled control group. In the muscle tissue of trout disinfected by Chloramine-T, LDH activity is correlated positively with ALT and AST activity. Thus, the skeletal muscles of fish play an important role in the processing of lactate through the gluconeogenic and glycogenic pathways including a greater potential for biosynthesis. Our studies indicated that Chloramine-T in dose of 9 mg per L could at least partly attenuate oxidative stress and can be used for prophylactic disinfecting treatment of rainbow trout. Oxidative stress and biochemical alterations could be effectively used as potential biomarkers of Chloramine-T toxicity to the fish in the warning signal for pharmaceutical exposure to aquatic organisms. However, more detailed studies on using of these specific biomarkers to monitor the disinfectant treatment in aquaculture are needed.
PL
Chloramina-T jest szeroko stosowanym środkiem dezynfekcyjnym i terapeutycznym do leczenia chorób skrzeli ryb w wodach słodkich i morskich. Jednak pomimo szerokiego stosowania tego środka, tylko w niewielu badaniach analizowano jego toksyczność dla ryb (Powell i Harris 2004). W związku z tym celem pracy było zbadanie wpływu dezynfektanta chloraminy-T na tkankę mięśniową pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum) z wykorzystaniem biomarkerów stresu oksydacyjnego (poziom produktów reagujących z kwasem 2-tiobarbiturowym, aldehydowe i ketonowe pochodne oksydacyjnej modyfikacji białek) oraz przemian metabolicznych (aktywność aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej, dehydrogenazy mleczanowej, stężenie mleczanu i pirogronianu). Uzyskane wyniki końcowe będą przydatne do monitorowania skutków dezynfekujących kąpieli z chloraminą-T dla tego gatunku ryb. Nasze wyniki wskazują, że chloramina-T znacznie obniża peroksydację lipidów na tle zmniejszenia aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej oraz dehydrogenazy mleczanowej. Ponadto obniżona aktywność dehydrogenazy mleczanowej spowodowała zmniejszenie aktywności aminotransferaz. Zatem mięśnie szkieletowe ryb odgrywają ważną rolę w obróbce mleczanu przez glukoneogenezę i glikogenezę. Chloramina-T w dawce 9 mg na litr może przynajmniej częściowo złagodzić stres oksydacyjny w tkance mięśniowej pstrąga tęczowego i może być stosowana do dezynfekcji tego gatunku ryb. Konieczne są jednak bardziej szczegółowe badania dotyczące korzystania z tych specyficznych biomarkerów do monitorowania dezynfekcji w akwakulturze.
EN
Increasing concentrations of chromium caused reduction in growth, chlorophyll contents and mineral mutrients of bhendhi. At increasing concentrations of chromium, all the attributes were found to be reduced. Chromium is one of the toxic elements discharging from tannery industry. The long disposal of tannery effluent to the agricultural land causes serious damages in the soil texture; reduce the growth of microorganisms and agricultural crops. Large areas of Vellore district of Tamilnadu was seriously affected by the tannery effluent irrigation to the agricultural land. The present study was conducted to identify the phytotoxic effect and physiological changes of Abelmoschus esculentus (L.) Moench under the treatment of different concentrations of chromium solutions (2.5, 5, 10, 25, 50, 75 and 100 mg/l). The result shows that there was a gradual reduction in the morphological parameters (root length, shoot length, fresh weight and dry weight). Similarly the photosynthetic pigments (Chlorophyll and carotenoid) and biochemical parameters such as protein, amino acid, and sugars were also gradually decreased with increasing concentrations of chromium.
EN
Seed priming is one of the potential physiological approaches to enhance the seed germination under the salinity stress. The present study examined the role of two seed priming molecules: salicylic acid (SA) and hydrogen peroxide (H2O2), in enhancing the salt tolerance of lentil seeds at germination stage. Salinity stress caused significant decrease in germination percentage and primary root elongation. This decrease was associated with significant increase in lipid peroxidation and total lipid (TL) contents in embryonic axis. The catalase (CAT), guaiacol peroxydase (GPOX) and superoxide dismutase (SOD) activities remained unchanged or decreased significantly under the influence of salt stress, in both embryonic axis and cotyledons. Starch mobilization was not affected by the salt stress. The two priming treatments effectively alleviated the negative effects of salinity stress. SA and H2O2 applications after dose optimization resulted in a significant enhancement of germination percentage and primary root elongation. No significant changes in starch, soluble sugars contents and SOD activity were detected following SA and H2O2 treatments. Seed priming treatments triggered the activities of GPOX and CAT and caused the reduction in lipid peroxidation, especially in embryonic axis. TL content and especially the fatty acid C18:3 increased after SA applications. Better performance under salt stress of primed lentil seeds was associated with lower lipid peroxidation, and activation of enzymatic antioxidative defense system. Obtained results confirm the potential for using SA and H2O2 to improve germination and plant growth under salt stress conditions.
EN
The relationship between growth and some enzymes of carbohydrate metabolism in developing cotton fibre were studied. Two respiratory pathways of glucose oxidation i.e. oxidative pentose phosphate pathway (OPPP) and glycolysis operates in the elongating cotton fibres and the extent of their operation varies with the demand for respiratory products. In this respect, hexokinase, G-6-PDH, 6PGDH, and MDH show increased activities during the period of rapid cell elongation and decreased activities when rate slows down. The conversion of PEP to malate and/or via a transhydrogenase system consisting of enzymes PEPC, MDH and NADP-MDH(d) may play a significant role in carbohydrate compartmentation of developing cotton fibre. As the rate of fibre growth slows down, a decline in enzyme activities, points to a shift in metabolic priorities.
EN
The aim of the study was to investigate the suitability of detomidine-midazolam-ketamine combination for umbilical surgery in calves. Fifteen calves subjected to umbilical surgery received detomidine (100 pg/kg b.w.), midazolam (0.5 mg/kg b.w.), and ketamine (10 mg/kg b.w.) intravenously (iv), as a mixture of the drugs. Rectal temperature, and heart, pulse, and respiratory rate were recorded before drug administration and at 5, 10, 15, 30, and 45 min after anaesthesia. Haematological and biochemical parameters were detected before drug administration, 15, 30, 45, and 60 min after drug injection and 24 h after anaesthesia. The combination of the compounds resulted in anaesthesia lasting about 45 min and a satisfactory immobilisation for umbilical surgery, although some hypoxaemia and respiratory acidosis occurred. The body temperature of the calves decreased significantly (P<0.05) during the anaesthesia from 38.5°C to 37.9°C. Haemoglobin, PCV, and RBC decreased significantly (P<0.05) for a short time. The values for plasma glucose, creatinine, and ALT increased significantly (P<0.05). However, they returned to the baseline at 24 h. Muscle relaxation was good and no complications were encountered.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.