Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 259 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 259 next fast forward last
EN
Internet meaning in work of designer, performer, investor and everybody who works in building industry. Internet services, e-mail and www pages. Internet as a reference revolution.
2
Content available remote Internet w polskich firmach
100%
PL
Według najnowszych badań ABC Rynek i Opinia, blisko 93% firm twierdzi, że dostęp do internetu jest niezwykle przydatny w prowadzeniu działalności. Ponad połowa badanych uważa, że znacznie polepszył jej wydajność.
3
Content available remote Polskie platformy drzewne i papiernicze
89%
4
89%
FR
La rue est devenu un lieu de passage. Elle n'est plus, ou en tout cas de moins en moins, un lieu de rencontre(s). C'est l'espace virtuel avec l'avènement d'Internet qui est désormais l'endroit où l'on échange des informations, où l'on consomme, communique, mais avant tout où l'on peut se rencontrer... Assis derrière leur écran, devant leur clavier, en se rendant visible, les individus influencent réciproquement les représentations de l'amour, des désirs, des espoirs... «Les réseaux du cśur», sujet de cet article, nous disent beaucoup sur la véritable transformation des formes de citoyenneté et des nouvelles formes de consommation mais aussi sur les aspirations et les stratégies de l'homme du XXIème siècle. Ce phénomène montre comment il est difficile aujourd'hui de séparer les pratiques sociales et les usages informatiques. Etudier le phénomène des sites de rencontres (p. ex.: adopteunmec.com ; meetic.com) permet de mieux comprendre leur fonctionnement et les prestations qu'offrent ces plateformes d'échanges multiples. Le but n'est pas d'analyser les sentiments à l'ère des liaisons numériques mais de voir plutôt ce qu'elles disent sur l'individu et le citoyen d'aujourd'hui. On estime à 7 millions le nombre des personnes inscrites en France. On peut donc parler d'un véritable marché du sexe, de l'amour et de la séduction. Il est intéressant de se poser la question sur la signification du mot «relation » qui prend un nouveau sens dans ce contexte. Comment existe-t-on à travers ces sites? Existons-nous ou plutôt coexistons-nous dans les réseaux du cśur? Que signifie «tester les produits» ou «accéder au stock», pour reprendre le langage de l'un des sites de rencontres? Que veulent dire ces expressions par rapport à la société du choix, celle l'immédiateté et du passionnel et finalement par rapport à l'Autre?
5
Content available remote "Les reseaux du coeur"... Sur les sentiments (post)modernes
89%
XX
La rue est devenu un lieu de passage. Elle n'est plus, ou en tout cas de moins en moins, un lieu de rencontre(s). C'est l'espace virtuel avec l'avènement d'Internet qui est désormais l'endroit où l'on échange des informations, où l'on consomme, communique, mais avant tout où l'on peut se rencontrer... Assis derrière leur écran, devant leur clavier, en se rendant visible, les individus influencent réciproquement les représentations de l'amour, des désirs, des espoirs... «Les réseaux du cśur», sujet de cet article, nous disent beaucoup sur la véritable transformation des formes de citoyenneté et des nouvelles formes de consommation mais aussi sur les aspirations et les stratégies de l'homme du XXIème siècle. Ce phénomène montre comment il est difficile aujourd'hui de séparer les pratiques sociales et les usages informatiques. Etudier le phénomène des sites de rencontres (p. ex.: adopteunmec.com ; meetic.com) permet de mieux comprendre leur fonctionnement et les prestations qu'offrent ces plateformes d'échanges multiples. Le but n'est pas d'analyser les sentiments à l'ère des liaisons numériques mais de voir plutôt ce qu'elles disent sur l'individu et le citoyen d'aujourd'hui. On estime à 7 millions le nombre des personnes inscrites en France. On peut donc parler d'un véritable marché du sexe, de l'amour et de la séduction. Il est intéressant de se poser la question sur la signification du mot «relation » qui prend un nouveau sens dans ce contexte. Comment existe-t-on à travers ces sites? Existons-nous ou plutôt coexistons-nous dans les réseaux du cśur? Que signifie «tester les produits» ou «accéder au stock», pour reprendre le langage de l'un des sites de rencontres? Que veulent dire ces expressions par rapport à la société du choix, celle l'immédiateté et du passionnel et finalement par rapport à l'Autre? (abstrakt oryginalny)
6
Content available remote Problemy związane z tworzeniem zdalnych zespołów
89%
XX
Gwałtowny rozwój Internetu i związanych z nim technologii komunikacyjnych pozwolił firmom na wprowadzenie grup działających w różnych strefach czasowych,w dużej odległości od siebie, w różnym kontekście kulturowym i ramach organizacyjnych. Zdalne zespoły jako rozwiązanie nie są idealne dla każdego typu organizacji, ale właściwie wprowadzone są narzędziem pozwalającym uzyskać wyższą konkurencyjność na zmieniającym się rynku globalnym. Celem tej pracy jest krótki opis elementów potrzebnych w celu właściwego wprowadzenia zdalnych zespołów oraz potencjalnych barier stojących im na drodze(fragment tekstu)
EN
Rapid development of the Internet and connected communication technologies allowed companies to implement teams working across time, distance, cultural context and organizational boundaries. Virtual teams as a solution are not suitable for every type of an organization but properly implemented can be a tool to achieve higher competitiveness in changing global market. The aim of this paper is to shortly discuss elements needed for success of virtual teams and potential barriers in their way(original abstract)
7
Content available remote Twórcza destrukcja w gospodarce internetowej
89%
XX
Twórcza destrukcja jest cechą systemu kapitalistycznego i sprawcą jego rozwoju. Stanowi ona punkty przełomowe między okresami względnej stabilności. W erze Internetu mechanizm twórczej destrukcji jest równie znaczący jak w erze przemysłowej, z tym, że obecnie następuje nagłe przyśpieszenie procesów twórczo-destrukcyjnych, co związane jest właśnie z Internetem. Główna teza niniejszego opracowania głosi, że Internet stanowi akcelerator twórczej destrukcji. W obszarach gospodarki, które związane są ściśle z Internetem, można zaobserwować nagły wzrost twórczości, która szybko wypiera twory będące relatywnie aktualnymi. Proces ten dotyczy zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak rynków oraz mechanizmów konkurencji, a nawet wymiany. Dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorstwa nie tylko konkurują między sobą, lecz same ze sobą - dopuszczając się kanibalizmu na własnych produktach. Ta ciągła spirala budowania oraz burzenia zastanego ładu, choć ogólnie przyjęło się, że prowadzi do ewolucji systemu gospodarczego, obciążona jest kosztami utopionymi tworów, które uległy destrukcji. Koszty tego procesu stają się bardziej odczuwalne ze względu na przyśpieszenie wywołane wejściem gospodarki w erę Internetu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji twórczej destrukcji w kontekście rewolucji informacyjnej, a w zasadzie upowszechnienia się Internetu. Istotne w tym kontekście będą czynniki charakterystyczne dla gospodarki wirtualnej, gdyż to ich właściwości wpływają na możliwości twórcze, co z kolei prowadzi do szybkiej destrukcji. Jednocześnie rozważone zostaną konsekwencje przyśpieszonej ewolucji gospodarki internetowej, co prowadzi do konfliktu poglądów między grupami uczestniczącymi w jej budowaniu. (fragment tekstu)
EN
This paper dealt with issue of creative destruction in the context of the modern Internet economy. An attempt was made to present the concept of creative destruction with the recognition of changes related to the information revolution and the spread of the Internet. The main thesis of studies assumed a statement declaring that the internet is the accelerator of creative destruction. As part of this thesis considers the implications of the acceleration of creative destruction for actors of Internet economy. Theoretical considerations are supported by the statistical data collected by The Linux Foundation and the financial results of selected dot-coms. (original abstract)
8
Content available remote Zachowywanie treści stron przez użytkowników internetu
89%
XX
Deklarowane w badaniu zachowania studentów są bardzo różne, nie można dostrzec jednego schematu dominujących zachowań. Najczęstsze działanie w celu zapamiętania strony lub artykułu internetowego to wykonanie kopii na własnym komputerze lub innym nośniku. Jednak niektóre wskazane preferencje poszczególnych osób są wręcz całkowicie odmienne. Szczególnie interesujące obserwacje dotyczą drukowania zawartości stron. W tym wypadku istotną rolę pełni czynnik ekonomiczny, częściej drukowały te osoby, które miały możliwość darmowego drukowania, korzystając z zasobów w swojej pracy. Można domniemywać, że gdyby więcej respondentów miało dostęp do taniego drukowania, liczba osób wykonujących to działanie byłaby większa. Wydaje się więc, że dla użytkowników dokumenty wydrukowane są wygodne do przechowywania i późniejszego wykorzystania.(fragment tekstu)
EN
The purpose of the study presented in this paper was to examine the behavior of internet users when saving information found on a web page for the future use. Although the most popular action taken is to make a copy on a disk or other electronic medium, the significant percentage of respondents prints interesting content, particularly if it does not require to pay for it. On the other hand, some answerers do not take any action assuming that they can always find the content again(original abstract)
9
Content available remote Niekomercyjne zachowania w sieci - wybrane zagadnienia
89%
XX
Sieć powstała na zasadzie gospodarki daru. Rozwijana w środowiskach akademickich podlega etyce hakerskiej: "Informacja chce być wolna". Metafora kłącza Deleuze'a i Guattariego trafnie opisuje niekomercyjne aktywności w sieci. Nadmiar informacji stwarza paradoksy podczas próby określenia jej wartości. Pracując na komputerach przyswajamy proste czynności, jak "copy-paste" (kopiuj-wklej) - tę zasadę zaczynamy stosować w życiu codziennym. Koszt powielania i rozsyłania produktów wirtualnych jest prawie zerowy. Kosztem surfowania w sieci jest przede wszystkim czas jej użytkowników. Przebywając tak dużo czasu w Internecie, zaczynamy tworzyć "wirtualne wspólnoty epistemiczne". Aby ustabilizować więzi wewnątrzgrupowe i przedłużyć ich "życie", potrzebna jest bezinteresowna wymiana "darów" w postaci informacji, uwagi, czasu, szacunku, wsparcia. Mimo prób komercjalizacji sieci jesteśmy świadkami obfitości produktów wirtualnych i informacji. Zarażeni tym memem daru zaczynamy również zacho-wywać się bezinteresownie. Każdy otrzymany dar obliguje do dalszego obdarowania.(fragment tekstu)
EN
The Net was founded on the principle of the gift-economy. Developed in academic society is subject to the hacker ethic: "Information wants to be free". Working on computers with simple operations like "copy-paste" we begin to apply this principle in everyday life. The cost of duplication and distribution of virtual products is nearly zero. Spending so much time on the Internet begins to create "virtual epistemic communities". To stabilize them and prolong their "life" you need a gratuitous exchange of "gifts" in the form of information, attention, time, respect and support.(original abstract)
10
Content available Twórcza destrukcja w gospodarce internetowej
89%
EN
This paper dealt with issue of creative destruction in the context of the modern Internet economy. An attempt was made to present the concept of creative destruction with the recognition of changes related to the information revolution and the spread of the Internet. The main thesis of studies assumed a statement declaring that the internet is the accelerator of creative destruction. As part of this thesis considers the implications of the acceleration of creative destruction for actors of Internet economy. Theoretical considerations are supported by the statistical data collected by The Linux Foundation and the financial results of selected dot-coms.
11
Content available remote Obraz Internetu w oczach wielkomiejskiego non-usera
89%
XX
Dla problemu cyfrowych nierówności istotne znaczenie ma motywacja do użytkowania Internetu, która jest związana z postrzeganiem tego medium. Celem badania przeprowadzonego za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych i technik projekcyjnych wśród osób niekorzystających z Internetu była rekonstrukcja tego obrazu. Wyniki pokazują, że non-userzy mieszkający w dużych miastach mają sporą wiedzę o Internecie, który jest stałym elementem ich życia codziennego. Często w zdobyciu informacji korzystają z pomocy internautów. Postrzegają Internet jako narzędzie wyszukiwania informacji, lecz obawiają się trudności związanych z jego użytkowaniem, techniki projekcyjne ukazały, że dla badanych non-userów Internet jest przestrzenią zimną emocjonalnie, w której kontakt międzyludzki jest bezosobowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Digital divide raises the question of non-users' lack of motivation for going online. This is deeply connected with an image of the Internet as seen by non-users. Article presents key findings of research conducted among two groups of non-users. Research methods applied were focus interviews and projection techniques. Study shows that non-users seen internet as a part of their every-day life and have broad knowledge of the online world. They often benefits from users, who help them in gaining information from the internet. Non-users perceive internet as a useful tool for finding information, but worry about difficulties in use. Projection techniąues showed, that for interviewed non-users internet was space of emotional cold, in which human interactions are impersonal. (original abstract)
XX
Przewodnik po najlepszych stronach internetowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
EN
A guide to Central Europe's best internet offerings
XX
Internet, stanowiący olbrzymi zasób informacji, powiększa się bezustannie. Prowadzi to do przeładowania informacyjnego, gdy ludzie nie są w stanie zapanować nad nadmiarem dostępnych treści. Pewnym rozwiązaniem problemu są agregatory wiadomości - narzędzia, które filtrują wiadomości pochodzące z wielu źródeł internetowych i prezentują wybrane informacje w jednym miejscu. Proces selekcji dokonywany jest przez dziennikarzy wspieranych przez algorytmy uczenia maszynowego, co prowadzi do personalizacji treści prezentowanych poszczególnym odbiorcom.(abstrakt oryginalny)
EN
Internet, which is a tremendous resource of information is growing constantly. This leads to information overload, when people are not able to control the excess of available content. One of the solutions to the problem are news aggregators - tools that filter news from multiple web sources and present selected information in one place. The selection process is carried out by journalists supported by the machine learning algorithms, which leads to personalize content presented to the particular customers.(original abstract)
EN
The article presents the phenomenon of net neutrality and its impact on the development of the global telecommunications network, the Internet. It indicates examples of approaches related to the introduction of the open network principle into the legal system and areas in which the implementation of this principle may face problems. The author characterised the zero rating phenomenon against the background of EU legal regulations and indicated its potential threats to the open Internet and entities operating in the online ecosystem.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest próba uporządkowania i zarysowania mapy problemów, powstających wskutek nieumiarkowanego korzystania z ICT oraz konsumowania nieograniczonych treści medialnych w sieci. Nadmierne zaangażowanie uwagi i czas spędzony w przestrzeni wirtualnej zmieniają styl życia, jak i kulturę.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to organize and outline a map of the problems, which are a result of overuse of ICT and unlimited consumption of media content on the Web. The excessive involvement of attention and time spent in the virtual space are changing lifestyle and culture.(original abstract)
XX
Niniejszy tekst jest próbą opisania pewnego fragmentu nowej rzeczywistości stworzonej przez pojawienie się Internetu. Niezależnie od dzisiejszych analiz z pogranicza socjologii, kultury czy ekonomii, technologiczny (a dokładniej: elektroniczny) rodowód Internetu jest faktem, który determinuje jego rozwój oraz kształt dzisiejszy i jutrzejszy. Oznacza to, że znaczący (a może decydujący?) nań wpływ mają producenci i dystrybutorzy narzędzi do obsługi Internetu, właściciele łączy różnego typu, autorzy oprogramowania, właściciele internetowych pasaży handlowych itp. Ich zachowania biznesowe, sposoby działania, mentalność, dążenia i oczekiwania mają wielki wpływ na rozwój medium, które z kolei oddziałuje i będzie coraz silniej oddziaływać nie tylko na sposoby komunikowania, ale na całą strukturę tkanki społecznej. Ta predykcja nakazuje dokładniejsze zlokalizowanie, a następnie usystematyzowanie grup podmiotów, tworzących Internet dzisiaj; nakazuje prześledzenie najważniejszych cech procesu "stawania się" Internetu; nakazuje wreszcie bliższe przyjrzenie się relacjom pomiędzy grupami podmiotów biznesowych, biorących udział w opisywanych procesach. Ta tematyka - i w tej kolejności - będzie treścią niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The article is description of business mutual dependencies built inside and around of new media. Digital roots of Internet have caused that producers and distributors of IT are the most influent subjects to web content and development. The article is pointing then grouping all subjects building Internet web today, it also shows relationship among of the groups of subjects taking part in the process of creating Internet nowadays. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje zarys historyczny sieci darknet oraz legalne i nielegalne zastosowania anonimowej technologii opartej o sieć TOR. W kolejnych rozdziałach została opisana historia powstania, zalety i wady rozwiązania oraz potencjalne kierunki rozwoju i wykorzystania technologii w przyszłości w kontekście działań służb zwalczających przestępczość w Internecie, a także po stronie zwykłego użytkownika pragnącego zachować anonimowość w sieci. (abstrakt oryginalny)
EN
Article describes the legal and illegal uses of anonymous technology based on the Tor network. The following chapters describe the history of uprising, the advantages and disadvantages of the solution, and the potential trends for the development and use of technologies in the futures in context of the customs service to fight cybercrime, as well as for the ordinary user wishing to remain anonymous online. (original abstract)
18
Content available remote Internetowy rynek metali: ce-market.com
89%
XX
Kluczem do efektywnej i skutecznej polityki marketingowej jest poznanie potrzeb klienta. Także i w przypadku działalności firmy w Internecie niezbędne jest dopasowanie się do jego potrzeb i oczekiwań. W artykule omówiono metodologię pozwalającą analizować zachowania klientów firm, które prowadzą działalność w Internecie. (fragment tekstu)
EN
The article describes the Web Mining methodology with its concepts and problems as a way to understand customers' behaviors in an Internet based economy. (original abstract)
XX
W artykule użyto teorii neotrybalizmu Michela Maffesoliego do opisu trzech wybranych społeczności fanów twórców: zespołów muzycznych Queen i Sabaton i pisarza T. Pratchetta. Wszystkie te grupy powstały w świecie online na bazie internetowych for dyskusyjnych, ale po pewnym czasie stworzyły społeczność, która wykracza poza świat wirtualny. Mimo różnic między poszczególnymi fanklubami sposób ich funkcjonowania wydaje się być podobny.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, Michel Maffesoli's theory of neotribes is used to describe three selected communities of artists' fans: Queen and Sabaton fans as well as the writer Terry Pratchett's fans. Originally, all these groups incorporated the members of Internet discussion forums, and after some time they developped into communities which go far beyond the virtual world. In spite of the differences between the three fan clubs, they all seem to function in a similar way. (original abstract)
first rewind previous Strona / 259 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.