Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2974

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 149 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrozenia zdrowia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 149 next fast forward last
Aura
|
2004
|
nr 07
14-15
EN
Beneficial effects of sunlight have been known to the oldest medical schools. However, a long exposure to sunlight may result in adverse effects on health. The author discusses the nature of solar radiation, its positive and negative effects and how we can enjoy the benefits of the sunlight without any risk.
PL
Pozytywne oddziaływanie światła słonecznego znane jest najstarszym szkołom medycznym. Jednak długotrwała ekspozycja na promienie słońca może powodować niekorzystne zmiany zdrowotne. Autorka omawia charakter promieniowania słonecznego, jego pozytywne i negatywne działanie oraz zasady bezpiecznego korzystania ze słońca.
EN
Cadmium is one of the most harmful chemical elements which adversely affect the environment. Technological development in this century has resulted in a rapid increase in cadmium content in the surface layer of Earth’s crust, waters and air. Cadmium is listed as one of the most toxic elements to the environment. The author discusses the forms of this element in nature and various types of cadmium poisoning; she also stresses that data on daily cadmium intake in Poland are very disturbing.
PL
Kadm należy do najgroźniejszych w skutkach toksykologicznych pierwiastków środowiskowych. W ostatnim stuleciu na skutek rozwoju techniki nastąpił gwałtowny wzrost zawartości tego pierwiastka w zewnętrznej warstwie skorupy ziemskiej, w wodach i powietrzu. Kadm znajduje się na liście najbardziej toksycznych substancji dla środowiska naturalnego. Autorka omawia formy jego występowania oraz rodzaje zatruć, podkreślając, iż dane dotyczące dziennego pobierania kadmu w Polsce, na tle innych krajów europejskich, są wysoce niepokojące.
EN
At present, the exposure of the population to electromagnetic radiation, including radio waves, exceeds many times the level of exposure caused by natural sources. Estimating potential threat to human health caused by exposure to radiation from electromagnetic waves and fields faces difficulties resulting from great complexity of relationships between the conditions of exposure and the amount of energy absorbed. That is why the decision on human exposure standards related to harmful electromagnetic fields, although based on exhaustive studies, are still, to a large extent, administrative and political.
PL
Narażenie ludności na promieniowanie elektromagnetyczne, w tym i fale radiowe, przekracza obecnie wielokrotnie narażenie pochodzące ze źródeł naturalnych. Ocena potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego w wyniku narażenia na promieniowanie fal i pól elektromagnetycznych napotyka na trudności ze względu na ogromną złożoność zależności między warunkami narażania a pochłanianą energią. Dlatego normy ekspozycji dla człowieka w nie sprzyjających polach elektromagnetycznych, choć ustalone w wyniku wszechstronnych analiz, są w przeważającej mierze decyzjami administracyjno-politycznymi.
first rewind previous Strona / 149 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.