Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekosystemy lakowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań poziomów wód gruntowych w dwóch siedliskach: wilgotnym - В i okresowo posusznym - ВС, położonych na zmeliorowanym torfowisku niskim w dolinie rzeki Supraśli. Wykazano, że na kompleksie wilgotnym В wody gruntowe utrzymują się na poziomie zbliżonym do optymalnego, tj. 75 cm, natomiast na kompleksie okresowo posusznym układają się poniżej poziomu optymalnego, wynoszącego 50 cm. Właściwości fizyko-wodne gleb torfowo- murszowych na kompleksie wilgotnym są korzystniejsze dla produkcji biomasy niż na okresowo posusznym. Po okresie 5-letnim nie nastąpiło pogorszenie właściwości fizyko-wodnych gleby, co jest korzystne dla stabilności ekosystemu łąkowego. Wyższe i stabilniejsze plonowanie łąki stwierdzono na kompleksie wilgotnym - B.
EN
The current paper presents the results of studies on ground water levels in two habitats (moist - В and periodically dry - ВС) located on drained fen bog in Suprasl river valley. It was proved that the ground water of moist complex - В remains at almost optimum level (75 cm), while the ground water of periodically dry complex remains lower than the optimum level. Physical peat-moorsh soil properties in moist complex are more advantageous for biomass production. After 5 years' period the physical soil properties didn't change for the worse, what is of advantage to stability of meadow ecosystem. Higher and more stable yielding was found in the moist complex - B.
EN
In the years 1993 and 1994 were carried out geomagnetic researches on the selected plant communities of grassland near Krakow. The authors have received first of all the quantities data (nT) and graphic characteristics in selected places. Then were made phitosociological researches of the sward and graphic registration of plant cover by dominant plant species. It was found that on the experimental fields there were four types of plant associations. On the geomagnetic- fields in homogenous (with (he big anomalies) in the limits to 10000 nT there were always some dominant plants. Whereas on the homogenous fields, where the geomagnetic tensions was too higher (dozens thousants) nT there was only one dominant plant.
PL
W latach 1993 i 1994 przeprowadzono na terenach wybranych zbiorowisk użytków zielonych pomiary geomagnetometryczne. Szczegółowe pomiary wykonane zostały w miejscach, w klórych występowało zróżnicowane natężenie pola geomagnetycznego. Uzyskano w ten sposób charakterystyki ilościowe (nT) oraz graficzne (pola homogenne i inhomogenne). W miejscach badań geomagnetometrycznych dokonano następnie rejestracji runi oraz skartowano roślinność tworzącą zadarnienie. Stwierdzono występowanie 4 zespołów roślin: I. Arrhenatheretum elatioris, II. Lolio-Cynosuretum, III. Agrostidetum vulgare, IV. Zbiorowisko roślinności ruderalnej. Na polach geomagnetycznych inhomogennych (z dużymi anomaliami) w granicach 574 9333 nT oraz jednym słabym polu homogennym 44-51 nT w badanych zespołach roślinnych występowało po kilka roślin dominantów. Natomiast przy znacznie wyższych natężeniach pół homogennych od 19512-31453 nT stwierdzono tylko po jednej, różnej dla każdego pola roślinie dominancie. Badanie te sugerują, że istnieje pewna zależność składu botanicznego runi od należenia i typu pola geomagnetycznego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.