Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2928

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 147 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Europa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 147 next fast forward last
1
Content available Perspektywy dla zjednoczonej Europy
100%
PL
Idea zjednoczonej Europy nie jest ideą nową. Ożywia ona utopie i projekty polityczne na dziesiątki lat przed Chrystusem. Między wiekiem V i XIV po Jego narodzeniu, właśnie w ramach chrześcijaństwa, etniczna jedność narodów europejskich krystalizuje się wokół dwóch centrów, mianowicie Rzymu i Bizancjum. Nawet jeśli jawią się konflikty między władzami, zawsze jednak w tej samej mentalności. Mimo wszystko Europa jest zjednoczona. „Trudno ściśle określić, czym jest europejska tożsamość – podkreśla Jan Paweł II. Odległe i zróżnicowane są początki cywilizacji. Pochodzą one z Grecji i z Rzymu, z rodów celtyckich, germańskich i słowiańskich oraz z chrześcijaństwa, które jest dogłębnie ukształtowane. (...) Różnorodne są języki, kultury oraz tradycje prawne ze strony tych narodów, regionów, różne instytucje. Jednakże w porównaniu z innymi kontynentami Europa jawi się jako całość. (...) W ciągu bez mała dwudziestu wieków chrześcijaństwo uczestniczyło w tworzeniu koncepcji świata i człowieka, z którym wciąż pozostaje związane, mimo podziałów, słabości i różnych odstępstw nawet samych chrześcijan”.
PL
W przeciągu ostatnich 20 lat można było zaobserwować znaczną dynamikę zmian wykorzystywania czynników chłodniczych. Najpierw zostało ograniczone użytkowanie czynników z grupy CFC, następnie czynników z grupy HCFC. Obecnie Unia Europejska zmierza do ograniczenia wykorzystanie HFC. Co prawda nie ma jeszcze regulacji prawnych zakazujących stosowanie czynników z grupy HFC, ale wszystko na to wskazuje, iż w przyszłości się one pojawią. Powoduje to, że na rynku niezagrożone pozostają jedynie naturalne czynniki chłodnicze.
EN
In the European civilization an attempt to interlink religion and politics very often was a source of conflicts. Historically, this conflict could have been resolved by the way of theocracy or political dictatorship. Today we tend to more democratic outputs. We live in a time of an idealization of democracy and quite often we forget its limits. P. Ricoeur has always underlined provisional character of politics and democracy drifting between idealism and utopia. Nevertheless, democracy in the occidental world becomes step by step a normative value to which the notion of truth has to refer in the politics as well as in the ethics. ”The problem” of democracy consists on being no more than an instrument and not the truth itself. Democracy will never play the role of a symbol or myth on which the foundations of a civilization or a culture can be built. Hervieu-Léger says even about a democratic deformation of the symbolic and religious system of European culture. A radical separation of religion and politics which is a split between the truth and the reality runs a risk of an anarchy. Facing the lack of an unquestionable value of truth and order democracy slowly takes the shape of a dictatorship. Paradoxically this absolutism of democracy preaches its rights by criticizing similar to itself: conservatism and extremism. Nowadays, politics needs a wider support from a constructive dogmatism, needs axioms, truths in a way to avoid sloping down into a totalitarian utopia. There is no question to give privileges to any religion or confession. The point is rather to break up the code of a negative interpretation of religious implications in politics. A positive symptom in this area is that the European Commission tends to set up a permanent dialogue with churches and religions.
4
100%
PL
The Treaty of Lisbon, which became effective on December 1 2009, provides for the transformation of the European Union into a more democratic, efficient and united community. This paper attempts to assess to what extent its provisions are reflected in the current reality of a united Europe. On the one hand, democratic legitimization of the EU is growing as a result of increasing competencies of the European Parliament, the rights of national parliaments, and so-called citizens’ initiatives. However, the turnout in the last European elections, the increasing popularity of extremist right-wing parties, the work of the European Convention and restrictions imposed on the free movement of persons show that EU practice is far from the complete implementation of democratic values. Secondly, the Lisbon Treaty provides for higher EU efficiency in the international arena. This cannot be achieved, though, by electing people devoid of charisma, experience and a vision of a united Europe to the highest positions, such as EU president or chief of diplomacy. Last but not least, the new treaty provides for energy solidarity. Yet the work of the European Parliament, which is expected to translate these words into practice, is burdened by an increasing number of doubts and difficulties.
PL
W nawiązaniu do już istniejących regionów współpracy transgranicznej w Europie Zachodniej przedstawiona została własna koncepcja trzech osi współpracy transgranicznej na powiązania Morza Północnego ze Śródziemnym, Bałtyku z Adriatykiem oraz Bałtyku z Morzem Czarnym.
EN
Axes of transborder co-operation are proposed which be based on the existing trans- border regions in Western Europe. The links would draw upon historical, geographical, geopolitical, social and economic traditions. The proposed axes are: - North Sea - the Mediterranean running along the borders of Germany, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland and Italy; - Baltic Sea - Adriatic running along the borders between Western European Countries and former eastern bloc countries. The authors believe this has an excellent potential for success, despite political, social and economic obstacles; - Baltic Sea - Black Sea along the borders between former Soviet Union countries and former eastern bloc countries. The paper discusses preconditions for such links following the transformation of the Soviet Union juxtaposed with increasing integrative trends in the region. The concept of creating a Bug Euroregion is briefly introduced and foundations for regional collaboration between Ukraine, Poland, Belorus, Estonia, Lithuania and Latvia are proposed. Borderland physical development programmes are being designed by IGPiK, Warsaw, Dipromisto Institute, Kiev and the Urban Design Research Institute, Minsk. Similar efforts are made in Slovakia at the Urbion Institute, Bratislava and the KAII Institute, Budapest.
7
Content available remote Czy potrzebny jest system ubezpieczeń budowlanych ?
100%
PL
W artykule zwrócono uwagę, że poza definicją muzeum regionalnego jako placówki opowiadającej o regionie, można także sięgnąć po koncepcję holistyczną. W tym ujęciu każda (bez wyjątku) placówka muzealna kształtując kulturowe oblicze regionu, wpływa na jego rozwój, wizerunek, atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. Z tej perspektywy działalność każdego muzeum posiada wymiar regionotwórczy. Tradycyjne muzea regionalne mają współczesnej Europie wiele do zaoferowania. Działają na rzecz integracji rozumianej jako wzajemne poznanie. Mogą swoimi wystawami i działaniami edukacyjnymi osłabiać negatywne zjawiska związane z globalizacją, takie jak kryzys tożsamościowy i deficyt kapitału społecznego.
PL
Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma pomóc państwom członkowskim i władzom lokalnym w zakresie ochrony środowiska miejskiego. Strategia ta jest jednym z siedmiu przedsięwzięć przewidzianego w ramach 6 Programu Ramowego dla ochrony środowiska. Jego celem jest wprowadzenie w Unii polityki i ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na lokalnym poziomie poprzez wymianę doświadczenia i dobrej praktyki pomiędzy władzami lokalnymi Europy.
14
Content available Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych
80%
PL
The article discusses the possible ecological and environmental threats that Europe can be faced with in the nearest future, along with the possible scenarios of the damage. The analysis presents several ideas for dealing with the threats, as well as problem-solving models, with special attention paid to Jeremy Rifkin’s ‘Third Industrial Revolution Concept’. The basis of the concept is the social aspect of the ecological change that the future may bring about. The demands and challenges that will have to be met as a result of the change are central for this article.
EN
The article presents briefly constitutional reflection of Zygmunt Cybichowski (1879-1946), a world-famous expert in law who became a radical Polish nationalist in 1930s and unsuccessfully tried to collaborate with the Third Reich during WW II. His thought concentrated particularly on two types of democratic system: liberał democracy and so-called 'nationalist democracy’. As a scholar, Cybichowski was following the 'national method’ in law studies. According to his method, every legał system, including constitution, rose from a specific, particular culture of its own nation. The same rule or institution could have different meaning in various cultures of law - there were no two similar constitutions among the nations of the world. Understanding legał and political system of any country depended entirely on profound knowledge of local history and traditions. Cybichowski was considered that during interwar period political systems of all European countries underwenta process of totalizing - a rapid expansion of government power and functions. This phenomenon was the most advanced in 'national democracies’: fascist Italy and the Third Reich. Cybichowski maintained thatthese two states were truły democratic (but not liberał) because, in his opinion, democra­cy existed in every political system in which authorities were accepted by their people and followed the people’s will. For Cybichowski democracy and dictatorship were not contradictory to each other - a dictatorial government could have democratic base. According to him, pre-war Poland had an intermediate regime which contained elements of the both types of democracy. This regime formally retained liberał institutions, but in political practice it started to create institutions typical for 'nationalist democracy’ such as 'national political organization’ and a 'national chieftain’.
PL
Stało się już tradycją, że kraje, które w ramach rotacyjnego przywództwa w danym roku sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, organizują konferencje poruszające ważkie sprawy dotyczące środowiska. Kiedy w drugim półroczu 2010 r. - roku ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej - przewodnictwo objęła Belgia, było oczywiste, że tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą właśnie zagadnienia z tego kręgu.
PL
Opisano emisję dwutlenku siarki ,tlenków azotu ,metali ciężkich.Przedstawiono współpracę krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem Europy Zachodniej.Pokazano wpływ otwarcia granic dla przesyłu energii elektrycznej.
EN
The autors report on the emission of sulfar dioxide,nitric oxides and heavy metals.The co-operation between the domestic electric power system and such system in the West Europe is presented.The influence of the opening of borders upon the transmission of electrical energy is discussed.
first rewind previous Strona / 147 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.