Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  guzowatosc korzeni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article reviews the literature concerning the most important aspects connected with origin, development, severity and control of crown gall, the neoplastic disease of many plant species. The disease creates a significant economic problem, particularly in nursery production of fruit trees and roses. Besides general information on the disease and its causal agent, the course of pathogenesis was described. The infection of plants is of an unique character and consists of transfer of the part of bacterial Ti plasmid into attacked plant cell and its incorporation with genome. This leads to the formation of tumorous tissue. Signalisation and communication system on a molecular level between pathogen and plant was pointed out. The crown gall occuring on roots restricts transport of water and nutrients into above-ground-parts of plant, reduces plant growth and sometimes causes its dead. From among many means of diseaese control described the biological method seems to be most promising, especially for stone fruits and roses. In some countries, including Poland, the commercial preparations based on K84 strain of A. radiobacter were developed.
EN
The effect of 10 fungicides on survival of A. tumefaciens in various types of soils was studied. In fertile, nonsterile soil Dithane M-45 (mancozeb), Euparen 50 WP (tolyfluanid), Kaptan 50 WP (captan) and Ridomil Gold 80 WP (metalaxyl) at concentration of 1000 ppm showed the highest antibacterial activity. Similar trends in activity of these fungicides occurred in fertile, sterile soil, however a little lower in case of Kaptan and Euparen. In most of investigated soils Befran 25 SL (imimnoctadyne), Syllit 65 WP (dodine) and Thiram Granulfo 80 WG (thiram) increased bacteria number. In sandy acidic soil (pH 3.5) all tested fungicides totally eliminated bacteria. On the other hand in sandy neutral soil only Dithane, Euparen, Kaptan and Ridomil showed such activity. Ten fold decrease of fungicides concentration generally did not influence Kaptan and Ridomil effectiveness but it decreased the activity of Dithane and Euparen.
PL
Badano wpływ 10 fungicydów na przeżywalność A. tumefaciens w różnych rodzajach gleb. W glebie żyznej niejałowej największe działanie antybakteryjne w stężeniu 1000 ppm substancji aktywnej wykazały: Dithane M-45, Euparen 50 WP, Kaptan zaw. 50 WP i Ridomil Gold 80 WP. Podobne tendencje w działaniu tych fungicydów wystąpiły w glebie żyznej jałowej, przy czym nieco słabsze w przypadku Kaptanu i Euparenu. W większości badanych gleb, fungicydy: Thiram Granuflo 80 WG, Syllit 65 WP i Befran 25 SL powodowały wzrost liczebności populacji bakterii. W glebie piaszczystej kwaśnej (pH 3,5) wszystkie badane fungicydy całkowicie eliminowały bakterie. Natomiast w glebie piaszczystej o odczynie zbliżonym do obojętnego aktywność taką wykazały tylko Dithane, Euparen, Kaptan i Ridomil. Dziesięciokrotne zmniejszenie dawki wybranych fungicydów nie wpłynęło w zasadniczy sposób na obniżenie działania Kaptanu i Ridomilu, słabiej natomiast działały Dithane i Euparen.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.