Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 178

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono na tle warunków agroklimatycznych Polski oraz zapotrzebowania i niedoborów w wodę niektórych roślin uprawnych, nowe elementy wykorzystania i ochrony zasobów wodnych przez rolnicze wykorzystywanie ścieków oczyszczanych metodą amerykańskiej firmy projektowej Future Water International /FWI/. W metodzie tej nie odprowadza się ładunków zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i wykorzystuje się związki biogenne w produkcji roślinnej oraz zmniejsza się deficyt zasobów wodnych w okresach suszy. Metoda ta rozwiązuje również problem unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych. Istotnym zagadnieniem staje się problem norm jakości wód stosowanych do nawodnień roślin uprawnych zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej.
EN
New elements of utilisation and protection water resources by agricultural availing of purified water wastes using a method of on American project firm - Future Water International have been presented basing on the agriclimatic conditions of Poland and also requirement and deficiency in water by some cultivated plants. In the method pollutants are not carried into the surface water and biogenetic compounds are adopted in vegetable production as well as the shortage of water reserves diminishes during the time of drought. Neutralisation and cultivation of sewage deposits are being solved owning to the method. Norms of water quality applied for irrigating cultivated plants in accordance with European Union’s recommendation become a substantial issue.
PL
Omówiono systemy kanalizacyjne na terenach wiejskich oraz wymagania rolniczego wykorzystania ścieków z mleczarni. Przedstawiono również ilość i jakość ścieków mleczarskich. W wyniku dokonanej analizy sprecyzowano wnioski w odniesieniu do całości omówionego problemu.
EN
Problems connected with the rural sewage systems and demands concerning the dairy wastes utilizationn have been dealt with. Data concerning amount and quality of this kind sewage as well as results of carried out by the author proper suggestions have been also presented.
RU
Рассматриваются канализационные системы в сельской местности а также требования по сельскохозяйственному использованию сточных вод молочных заводов. Приводятся также данные по количеству и качеству сточных вод молочного производства. В результате проведенного анализа сделаны выводы по всей рассматриваемой проблеме.
Aura
|
2003
|
nr 10
13-15
EN
The status quo and the changes stemming from the water management are obtained from the analysis of information concerning the water usage and the amount of waste water released. The author discusses the problems in regional terms - river catchments, and administrative - county, districts and selected cities. She then moves on to discuss the domestic industrial and agricultural water consumption.
PL
Istniejący stan i zmiany zachodzące w gospodarowaniu wodą uzyskuje się z analizy informacji o poborach wody, jej zużyciu i ilości zrzucanych ścieków Autorka referuje problem w ujęciu regionalnym - zlewni rzek, i administracyjnym - województwa, powiatu i wybranych miast. Następnie omawia pobór wody na potrzeby gospodarki komunalnej oraz przemysłowe i rolnicze wykorzystanie wód.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.