Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzytkowanie wod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Aura
|
2007
|
nr 10
17-21
EN
Water resources in Poland have been managed by National Water Management Authority. It supervises regional boards in Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Szczecin, Warsaw and Wrocław. The author presents their scope of operations using the Kraków Regional Water Management Authority. The area covered by operations, water resources of the region, their water use and threats are presented. The planned water resource utilisation is presented, with account taken to constraints imposed by the Framework Water Directive.
PL
Od 2006 r. zasobami wodnymi w Polsce zarządza Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Podlegają mu regionalne zarządy w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Autor przedstawia zakres ich działania na przykładzie RZWG w Krakowie. Charakteryzuje teren jego działania, omawia zasoby wodne regionu i ich użytkowanie i zagrożenia. Przedstawia planowe wykorzystanie zasobów przy ograniczeniach stawianych przez unijną Ramową Dyrektywę Wodną.
PL
W pracy przedstawiono wybrane problemy gospodarki wodnej zbiornika wodnego Młyny zlokalizowanego w km 6+968 rzeki Julianpolki, w gminie Rudniki, w województwie opolskim. Po przeprowadzeniu oceny stanu użytkowania zbiornika Młyny w aspekcie założonych dla niego funkcji: rolniczej (wykorzystanie wody do nawodnień rolniczych), hodowli ryb i rekreacyjnej, do głównych problemów gospodarki wodnej w jego zlewni zaliczono jakość wody (przeprowadzone badania wykazały, że zanieczyszczenie wód dopływających do zbiornika jest duże) oraz niewłaściwe użytkowanie zlewni bezpośredniej zbiornika. W pracy podano propozycje zmian w użytkowaniu na obszarze zlewni analizowanego zbiornika, m.in.: wprowadzenie stref ochronnych w pasie wokół zbiornika, założenie przekrojów wodowskazowych na dopływach do zbiornika, zainstalowanie urządzeń pomiarowych, w tym wodowskazów. Przeprowadzone badania dostarczają ważnych informacji na temat zarówno stanu użytkowania zbiornika Młyny, jak i czystości jego wód. Przyczyni się to do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych związanych z użytkowaniem wód retencjonowanych w zbiorniku.
EN
The paper presents selected issues related to water management of the water reservoir Młyny located at km 6 + 968 of Julianpolka river, in the municipality of Rudniki, in the province of Opole. In this paper, an evaluation concerning the exploitation of the water reservoir Młyny was carried out. The research focuses on the functions of water reservoir Młyny, which are: agricultural (use of water for agricultural irrigation), fish farming and recreational functions. The main problems of water management in it’s catchment area include: water quality (according to the research, pollution of the water that flows into the reservoir is large) and improper use of the direct catchment of the reservoir. This paper outlines proposed changes to the use of the catchment area of the Młyny reservoir, including: implementation of protection zones in the belt around the river reservoir, put of gauge sections on tributaries to the reservoir, install of measurement devices, including water gauges. The research provides important information about the condition of the Młyny reservoir. Moreover, it examines if the water is clean. This study will help with future decisions related to the use of impound water in the reservoir.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.