Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  licytacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Przybicie w toku egzekucji z nieruchomości
100%
EN
The article analyzes real estate execution with particular emphasis on the arguments for restoring the regulation of post-litigation institutions in the Civil Procedure Code of 1930. The purpose of the study was to show that a return to these regulations would eliminate informal agreements between bidders and give the potential buyer more time to take decision to purchase real estate. The article also attempts to show that compliance with the postulates by the legislator in this respect would allow obtaining a higher price for the real estate being the subject of the auction.
PL
W artykule analizie poddano skutki wydania postanowienia o przybiciu w toku egzekucji z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji za przywróceniem regulacji dotyczących instytucji nadlicytacji obowiązujących w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. Cel badania stanowiło wykazanie, że powrót do tych regulacji wyeliminowałby zawieranie nieformalnych porozumień pomiędzy licytantami oraz dałoby potencjalnemu nabywcy więcej czasu na podjęcie decyzji o nabyciu nieruchomości. W artykule podjęto również próbę wykazania, że spełnienie postulatów de lege ferenda przez ustawodawcę w tym zakresie pozwoliłby na uzyskiwanie wyższej ceny za nieruchomość, będącą przedmiotem przetargu.
EN
In the Kingdom of Poland, auctions were an important element of commerce, both with regard to state, territorial authority and private property, and to the attainment of other purposes, including protection of creditor interests. Investigation of the issue requires examination of not only legislation but also practice. No conclusions must be made prior to the examination of operation of this important tool of acquiring and selling property. Instead it is best to examine materials concerning practice, a great deal of which have been preserved. The documents of interest concern the preparation of auctions (announcement, bidding conditions), their conduct (auction protocols), and the subsequent consequences (contracts). Examination of the files on practice allows to determine the objects of auction, the reasons why the auctions were conducted, as well as economic, social and legal factors that influenced auctions. The wealth of legislative material, which can be combined with the plentiful files on of auction practice, opens a broad field for researching issues associated with the use of this procedure.
PL
W Królestwie Polskim licytacja była istotnym elementem obrotu gospodarczego, zarówno w odniesieniu do eksploatacji własności państwowej, samorządowej, prywatnej, jak i realizacji innych celów, w tym ochrony interesu wierzycieli. Analiza zagadnienia wymaga zbadania nie tylko ustawodawstwa, ale i praktyki. Nie można formułować wniosków, wydawać ocen, przed poznaniem funkcjonowania tego ważnego narzędzia nabywania i zbywania własności. Trzeba zatem sięgnąć po materiały praktyki, których zachowało się bardzo dużo. Interesować nas będą dokumenty dotyczące przygotowywania licytacji (obwieszczenia, warunki licytacyjne), jej przeprowadzenia (protokoły licytacyjne) oraz skutków (umowy). Zbadanie akt praktyki umożliwi ustalenie przedmiotu licytacji, powodów, dla jakich ją przeprowadzano, a także czynników gospodarczych, społecznych, prawnych, które miały na nią wpływ. Bogactwo materiału normatywnego, z którym można łączyć zasobne akta praktyki licytacji, otwiera obszerne pole dla badań problemów, jakie wiązały się z wykorzystywaniem tej procedury.
EN
This paper presents an overview of four selected solutions addressing problem of bidding in card game of contract bridge. In the beginning the basic rules are presented along with basic problem size estimation. Brief description of collected work is presented in chronological order, tracking evolution of approaches to the problem. While presenting solution a short description of mathematical base is attached. In the end a comparison of solution is made, followed by an attempt to estimate future development of techniques.
PL
Artykuł przedstawia cztery wybrane podejścia do rozgrywania licytacji w brydżu. W części pierwszej przybliżane są zasady brydża, stanu wiedzy na jego temat oraz krótkie oszacowanie poziomu komplikacji problemu. W części zasadniczej przedstawiono krótkie opisy podejść badaczy do problemu licytacji, badania przedstawione są w kolejności chronologicznej, ukazując ewolucję podejść do problemu. W trakcie opisywania rozwiązań, przybliżane są po krótce matematyczne zasady działania wykorzystanych mechanizmów uczenia maszynowego. Część końcowa podsumowuje przedstawione porównanie rozwiązań i oszacowanie kierunku przyszłego rozwoju.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.