Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości adaptacyjnego regulatora neuronowego sterowanego online dla napędu bezpośredniego w warunkach mechanicznych zmian parametrów obiektu. Opisano algorytm RPROP, który porównano z wybranymi algorytmami uczenia sieci neuronowych sterowanych online, takich jak: algorytm wstecznej propagacji, momentowa metoda wstecznej propagacji i Quickprop. Algorytmy zostały zaimplementowane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper presents selected properties of adaptive neural network controller trained online with direct drive for mechanical conditions change object parameters. In the work was described algorithm RPROP and it was compared with the selected training algorithms of neural networks trained online, such as: BackPropagation, Momentum BackPropagation and Quickprop. The algorithms were implemented on a laboratory stand.
PL
W przeciwieństwie do złóż konwencjonalnych złoża łupkowe ze względu na odmienną formę występowania geologicznego oraz parametry zbiornikowe wymagają specyficznej strategii poszukiwania i rozpoznawania. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę tego rodzaju złóż oraz omówiono techniczne aspekty związane z procesem ich udostępniania. Konieczność wykonania dużej ilości otworów horyzontalnych, w których przeprowadzane są zabiegi wieloetapowego szczelinowania hydraulicznego pociąga za sobą duże nakłady finansowe. W celu opłacalnego przemysłowego wydobycia gazu ze złóż łupkowych oraz optymalizacji całego procesu udostępniania niezbędne jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii dostępnych w przemyśle naftowym.
EN
In contrast to conventional, shale gas deposits due to their different form of geological occurrence and reservoir parameters, require a specific prospecting and recognizing strategy. The article presents a general description of such deposits and discusses the technical aspects associated with the process of sharing. The need for a large number of horizontal holes, in which multi-stage hydraulic fracturing treatments are carried out, entails large financial outlays. In order to achieve a cost-effective indus-trial extraction of gas from shale depositsandoptimize the entire process of sharing, it is necessary to use a cutting-edge technology available in the oil industry.
16
Content available remote The transverse arch collapse correction as a path to foot toes alignment
45%
EN
The study presents a fragment of pilot studies showing the reconstruction of the transverse arch of the foot using a specially constructed orthosis for this purpose. It involves the mechanical reinforcement of the effect by an orthosis, which pushes down the I, IV, and V metatarsal bones while elevating or blocking the fall of the near-immobile II and III metatarsal bones according to the “three-force” rule. The correction of the transverse arch of the foot runs simultaneously with the correction of hallux valgus (HV). As a result, the significant correction of HV and associated toe deformities was achieved. In stage I foot deformity, the reduction of HV was reduced from 19.1° before to 15.1° after putting on orthosis (p = 0.024). In stage II, the reduction was from 20.1° (before) to 16.2° (after; p = 0.032). Equally satisfactory results were obtained for the remaining angles of the metatarsal bones. In the future, the method can be suitable for patients undergoing preparation for corrective HV surgery and for maintaining postoperative HV results. It can be used preventively, for example, by women who frequently wear high-heeled shoes and by those who need to remain standing for prolonged periods of time.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.