Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gutenberg Jan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Kultura druku i jej wpływ na zmiany cywilizacyjne
80%
PL
W artykule przedstawiono genezę technik drukarskich i ich zastosowanie w produkcji książki od najdawniejszych dokonań w tym zakresie w chinach aż po początki sztuki typograicznej w europie w połowie Xv w. Uwagę skierowano również na techniczne aspekty wynalazku Jana Gutenberga oraz komponenty sztuki drukarskiej, takie jak materiał typograiczny, farba i prasa drukarska. przedstawiono rozwój typograii w europie i na pozostałych kontynentach oraz jej wykorzystanie w powstaniu cenzury, odkrywaniu na nowo antyku, wykształceniu się warstwy zawodowych literatów, prawa autorskiego, rozwoju krytycznych badań naukowych, standaryzacji i unarodowieniu pisma drukowanego oraz pisowni i ortograii języków narodowych. Zwrócono też uwagę na ukształtowanie się właściwej dla typograii formy książki, na zmiany w sposobie lektury oraz na wpływ drukarstwa na zwiększenie moż- liwości komunikacyjnych tkwiących w piśmie i w słowie drukowanym.
EN
The author presents the origins of printing techniques and their application to production of books dating from the earliest achievements in this ield in china until the beginning of typographic art in europe in the mid-iteenth century. Attention was focused on technical aspects of the Johannes Gutenberg’s invention and the art of printing components, such as typographic material, ink and printing press. he evolution of typography in europe and other continents was presented as well as its efects on the rise of censorship, rediscovery of antiquity, forming of the profession of qualiied writers, copyright law, development of critical research, standardization and nationalization of the print, spelling and orthography of national languages. Attention was also paid to the process of constituting the form of a book adequate for typography, to changes in the way of reading, and to impact of printing on the increase in communications capabilities inherent in written and printed word.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.