Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty w legach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
During the 25 seasons (1974-1998), the breeding success of Collared Doves was determined by tracing the fates of 7882 nests found in Słupsk, Northern Poland. The kind of losses recognized were: complete nesting failures (CNR and partial losses (PL), where only one nestling left the nest. Total breeding losses (TBL), were estimated by comparing the estimated total number of eggs laid (TNEL), with the total number of young fledged. In different years CNF varied from 51.8 to 75.7% (x = 61.1, SD = 5.1, n = 25 seasons, CV = 8%) while PL accounted for between 4.3 and 11.8% (x = 8.2, SD = 1.6, n = 25, CV = 19.5 %) of all eggs laid. TBL amounted to between 60.9 and 80% (x = 69.3, SD = 4.3, n = 25, CV = 6.2 %) of TNEL, and was highest at the beginning (February-April) of the breeding season, and at the end (September-October). The losses suffered during incubation (x = 70.6%, SD = 10.3, n = 25, CV = 15%) were much higher than at the nestling stage (x = 29.4%, SD = 10.3, n = 25, CV = 35%). Rooks and Jackdaws were the main nest predators of the Collared Dove population in Słupsk, while Magpies and domestic cats were less effective predators.
PL
Sukces lęgowy miejskiej populacji sierpówki w Słupsku (54°28'N, 17°10'E, 80-100 tysięcy mieszkańców) badano w latach 1974-1998 śledząc losy łącznie 7882 gniazd zakładanych przez te ptaki na dwóch alejach obsadzonych lipami Tilia sp., usytuowanych w śródmieściu. Ostateczny wynik lęgu określano na podstawie wychowania bądź braku podlotów. Gniazda obserwowano z ziemi co 2-3 dni w okresie od lutego do listopada. Na podstawie bezpośredniego określenia wielkości zniesienia w próbie obejmującej 63 gniazda (Górski & Górska 1995) ustalono, że sierpówki składały 2 jaja i wynik ten przyjęto za stały dla całej populacji. Stwierdzono 3052 gniazda z sukcesem, przy czym w 1328 sukces był niepełny — wychował się tylko jeden młody. Łączna liczba wyprowadzonych młodych wynosiła 4776. Na podstawie tych rezultatów wyliczono kolejne wskaźniki: 1) oszacowaną całkowitą liczbę jaj złożonych w badanych gniazdach (TNEL); 2) liczbę jaj i piskląt utraconych w nieudanych lęgach (CNF); 3) liczbę jaj i piskląt utraconych w gniazdach o niepełnym sukcesie (PL), w których wychował się jeden podlot; 4) całkowite straty lęgowe (TBL), obejmujące zarówno straty jaj i piskląt w nieudanych lęgach, jak i w lęgach o niepełnym sukcesie. Nieudane lęgi (CNF) obejmowały łącznie ponad 61% całkowitej liczby złożonych jaj, podczas gdy straty częściowe (PL) tylko 8,2% (Tab. 1). Procentowy rozkład całkowitych strat lęgowych (TBL) w trakcie sezonu lęgowego pokrywał się z rozkładem liczby złożonych jaj (Fig.l a). Nieudane lęgi (CNF) występowały częściej w pierwszej połowie (w kwietniu i maju) sezonu lęgowego a straty częściowe (PL) wykazywały największe nasilenie w okresie od maja do sierpnia (Fig. 1b). Wzorzec rozkładu w czasie strat powodowanych przez Corvidae — najważniejsze drapieżniki gniazdowe sierpówki w Słupsku (Fig. lc) był bardziej zbieżny z wzorcem charakterystycznym dla strat całych lęgów (CNF) niż dla strat częściowych (PL). Obydwa rodzaje strat wykazywały odmienną dynamikę, co rzutowało na ich udział w kształtowaniu całkowitych strat (TBL) w trakcie sezonu lęgowego (Fig. 2). Nie stwierdzono zależności między zagęszczeniem populacji lęgowej a wysokością TBL (r = -0,0063, ns), natomiast TBL były negatywnie skorelowane z produkcją młodych (Fig. 3). Gniazda, w których straty nastąpiły w pierwszych 15 dniach (składanie i wysiadywanie jaj) zawierały 70,6% ogółu utraconych lęgów, podczas gdy straty poniesione na etapie wychowywania młodych w gnieździe (lęgi utracone po 15 dniu od rozpoczęcia wysiadywania) obejmowały 29,4% nieudanych lęgów. Pierwszy rodzaj strat dominował w trakcie całego sezonu lęgowego, najbardziej na początku i pod koniec lęgów (Fig. 4). Obydwa rodzaje strat wykazywały odmienną dynamikę — straty jaj wykazywały wyraźny szczyt ilościowy w pierwszej połowie sezonu lęgowego, w kwietniu i maju, natomiast straty piskląt utrzymywały się na wysokim poziomie od kwietnia do sierpnia, z kilkoma wierzchołkami w tym okresie (Fig. 5). Straty jaj kształtowane są głównie przez drapieżnictwo gniazdowe (do najważniejszych drapieżników lęgów sierpówki na powierzchni należały gawron Corvus frugilegus i kawka Corvus monedula), podczas gdy na straty piskląt obok drapieżnictwa wpływają także czynniki pogodowe rzutujące na dostępność pokarmu i rozwój chorób. Pomimo, że straty gniazdowe kształtują w znacznym stopniu wielkość produkcji młodych w populacji sierpówki w Słupsku, nie wpływają one jednak na długoletnie wahania liczebności tej populacji, które nie zależą od wysokości rocznej produkcji młodych na parę lęgową a od wielkości ubytku letniego obejmującego śmiertelność i emigrację pogniazdową lotnych młodych i ptaków dorosłych (Górski 1989,1993, Górski & Górska 1995).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.