Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postmodernizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
PL
Czym jest postmodernizm? Zadrukowano wiele już o nim papieru, poświęcono też wiele czasu w dyskusjach na jego temat. Sam wyraz „postmodernizm” zrobił zawrotną karierę i na stałe zadomowił się w języku kulturowym na Zachodzie, w mniejszym stopniu na gruncie polskim. Najogólniej mówiąc, „postmodernizm” służy na oznaczenie popularnego, silnie oddziaływującego nurtu w zachodnioeuropejskiej kulturze.
PL
Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje. Red. A. Gildner, M. Ochniak, H. Waszkielewicz.Kraków: Collegium Columbinum 2007,
3
Content available Tolerancja i jej granice
63%
PL
Aczkolwiek tolerancja jest dziś powszechnie uważana za pozytywną postawę jednostek i instytucji, a w szczególności państwa, to jednak stanowi ona ciągle skomplikowany problem. Wynika on z natury samej tolerancji, koniecznych ograniczeń, jakim poddane są jednostki, by społeczeństwo mogło przetrwać i względnie łagodnie funkcjonować. Stąd rodzi się bardzo ważne pytanie o granicę tolerancji: czy taka istnieje, a jeśli tak to kto lub co ją wyznacza.
PL
Moralność w postmodernizmie i wyzwania kierowane pod adresem Kościoła i moralnej chrześcijańskiej
EN
Postmodernism is a general term used to describe the changes, developments and tendencies taking place in literature, art, music, architecture and philosophy. One of the more prevalent characteristics of postmodernist literature is metafiction, a literary device used to explore the relationship between fiction and reality by making the reader aware that they are, in fact, reading fiction. The emergence of metafiction in postmodernist literature changes the foundation of the story and thus jeopardizes its shape, especially when considering that metafiction is not about the story, but the author. This article will examine the basic shape of the story both in traditional and metafictional perspectives using Hunter S. Thompson's, Kurt Vonnegut's, and Stephen King's The Dark Tower books.
6
Content available Prezentacja
63%
PL
Prezentacja numeru 2(3) (1998) Sympozjum poświęconego tematowi "Ewangelizować czy tolerować? Wartości ewangeliczne w kulturze postmodernistycznej"
7
63%
PL
Relacja z sympozjum poświęconego tematowi "Ewangelizować czy tolerować? Wartości ewangeliczne w kulturze postmodernistycznej"
PL
Współczesny katolik porusza się w szeroko pojętej kulturze postmodernistycznej, która już w swoich założeniach nie da się pogodzić z myśleniem katolickim, zwłaszcza ze względu na negację istnienia prawdy obiektywnej. Musi on więc zadbać sam o swoją wizję rzeczywistości. Erich Przywara przedstawia światopogląd, który może być odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Z jednej strony jest on bowiem głęboko osadzony w tradycji katolickiej, a z drugiej strony otwarty na myślenie współczesne. Uwzględnienie historyczności podmiotu i przedmiotu sprawiło, że analogia entis Przywary nie zamyka się w jakimś statycznym systemie, ale jest dynamicznym ujęciem, które pozwala wchodzić w dialog lub polemikę z gorącymi kwestiami bieżącymi.
9
51%
EN
Many contemporary thinkers perceive modernity as the “end of the grand narration idea”. God, as an universal idea, has disappeared. He is being replaced with aesthetics, citizenship, national flags, rationality or nature. What they mean with this phrase is the fading of religious beliefs as a explanations of events, a process that is accompanied by a loss of the sense of life, in a world that can now be scientifically analysed. Marcel Gauchet, a French philosopher, believes that the reasons for the end of a society organized by religion are embedded within Christianity itself. He also believes that religion as an institution has no future but will remain in existence through culture and individual experience. Religion and Faith? How do they stand before us today? Do they still have something to tell us in an already post-modern society? Many contemporary thinkers are worried about the future of a society where, on the one hand, spiritual values are denied any importance and the other, we observe violent reactions of religious groups willing to affirm their identity threatened by globalization. We can observe two trends in modern western society: ‘humanization of the divine’ and ‘divinification of the human’. In both cases humanism gets rid of metaphysical values and God is replaced by an “earth absolute”. At the same time there are those who, while observing these signs of secularization, notice that the Church, despite what statistics and polls indicate, is able to re- act thanks to in-depth thinking. They hope that Christianity can not only become useful to society again but can also “become the soul of society”. How this will materialize remains however to be considered with caution because, next to the dynamic growth of new communities that were so dear to John Paul II, we also observe the revival of sects, the return of various forms of paganism, as well as a new “cult” of organic products. Looking forward, three important questions come to mind: Can a modern society, aimed at economic utilitarianism, afford not to rely on its historical religious foundations? Can it live and define itself without common values or beliefs? Can it be built on values that are exclusively secular without any reference to transcendence?
10
51%
EN
The presented text is a translation of the first chapter of Eshelman’s book Performatism, or the End of Postmodernism (2008). Its main thesis is based on the assumption that along with the exhaustion of postmodernism a new aesthetic paradigm emerges, namely – performatism. Deriving his project from a new notion of sign (grounded on the anthropological theory of ostensivity by Eric Gans) and the description of a crucial aesthetic device called ‘double framing’, Eshelman tracks down symptoms of the epochal change in literary and visual works as well as in movies and architecture. The text also lays foundation for new monist concepts of subjectivity, time and history.
PL
Victor Pelevin’s novel Buddha’s Little Finger (known in Russia as Chapayev and Void), first published in 1996, is the subject of an analysis in this article. The book is set in two different times: after the October Revolution and in modern Russia (Moscow in the nineties of the 20th century). The novel is written as a first-person narrative of Pyotr Void. In the post-revolutionary period Pyotr unexpectedly finds himself in the midst of the 1918–1919 civil war in Russia, serving as a commissar to the legendary Bolshevik commander Vasily Ivanovich Chapayev. In Moscow in the 1990s Pyotr is a patient of a psychiatric hospital. Pelevin is creating alternative personalities of true people. In Pelevin’s version the legendary Red Army commander Vasily Chapayev is the philosopher, the expert of Buddhism, after all he appears as Buddha’s reincarnation. Legendary Pet’ka, a batman of the red commander, an infantile enthusiast of the revolution, is transforming into Pyotr Void, a poet-modernist. The main purpose of the paper is to present some philosophical truth (“Pelevin’s philosophical theory”) based on assumptions of solipsism, sending to Immanuel Kant’s views, but also referring to Buddhism (in particular to Zen Buddhism), above of all to the Buddhist concept of emptiness – “sunyata” which refers to the absence of inherent existence in all phenomena.
12
Content available remote Postmodernistyczny obraz współczesnego menedżera
51%
PL
Postmodernizm jest to termin o nieprzejrzystym i nie do końca zdefiniowanym znaczeniu. Pojawiają się głosy, iż to właśnie ten brak definiowalności jest jego główną cechą. Jest pojęciem niezmiennie pojemnym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Postmodernizm jest jednym z najbardziej znaczących nurtów w naukach o kulturze, socjologii, sztuce, czy w końcu w biznesie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest postmodernizm, inaczej ponowoczesność? Czy postmodernizm to fascynująca mieszanka stylów, kultur i wartości?
XX
Alessandro Mendini’s exhibition was a review of his artistic output in the areas of design and architecture. The Italian artist’s works ranging from redesigned furniture to the newest versions of the Proust armchair were introduced. The part of the exposition were also models and photograms of the executed architectural works, including the Groningen Museum. The exhibition showed also a model of a sculpture representing a harlequin, which is going to be executed on one of the squares in Wrocław. On 1st December 2014 Mendini was awarded the title of doctor honoris causa of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.
15
Content available Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii
51%
PL
Teologia si trova da qualche tempo di fronte a una sfida legata alla questione dell'identita de l cristianesimo e della Chiesa nel contesto del postmodemismo, del pluralismo nonche della molteplicita delle religioni, il quale fatto richiede a livello teologico un'interpretazione adeguata della situazione. L' articolo pone al centro della riflessione la persona di Gesu Cristo in quanto inseparabilmente legata alla Chiesa. L'agire del Cristo al di fuori dei confini visibili della Chiesa ha anche il carattere ecclesiale, dato che il ruolo del Capo della Chiesa descrive la sua identita propria come lo indicano la Lettera agli Efesini e ai Colossesi. Pertanto il ruolo teologico della Chiesa non e stato mai visto, a partire dal testo del NT, in base ai dati statistici riguardanti la comunita ecclesiastica, non e stato mai dipendente dalle coordinate quantitative, ma scaturisce esclusivamente dal suo legame con Cristo-Capo, il che deve essere preso in considerazione a qualsiasi tentativo di reinterpretare lo status teologico della Chiesa e delle religioni non-cristiane.
16
51%
PL
The paper discusses changes in the Polish model of politeness caused by the postmodernist way of life and thinking. Starting with the observation of polite phrases from the 1970s, the author of the article has pointed out the main elements of a new model of politeness: the simplification of realisational variants of individual functions of politeness, an inclination towards the ease of manner, word-game, a feeling of communicational freedom, the elimination of formulae which reflect connections between interlocutors, their hierarchy and social group.
PL
Przedstawiono niektóre poglądy postmodernizmu. Dokonano krótkiej charakterystyki występujących w literaturze metafor organizacji. Ustosunkowano się zarówno do sposobu metaforycznego opisu rzeczywistości organizacyjnej, jak i możliwości praktycznego wykorzystania obrazów. Wskazano na zalety i niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą możliwość zastosowania postmodernizmu w zarządzaniu.
18
Content available Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne
51%
PL
Przedmiotem zmasowanej krytyki stało się u schyłku XX wieku pojęcie rozwoju jako modernizacji i postępu, wraz z jego różnymi odmianami, m.in. europeizacją. Zarzuca mu się traktowanie rozwoju jako procesu o charakterze teleologicznym, jednolitym, linearnym, normalizującym i instrumentalnym. U podstaw takiego ujęcia leżą często idee dychotomicznego podziału przestrzeni. "Post-rozwojowa" krytyka reprezentuje różne nurty, m.in. konserwatywny antymodernizm, neoliberalny sprzeciw wobec interwencji państwa i lewicowy relatywizm kulturowy. Autor twierdzi, że źródła krytykowanych słabości tkwią przede wszystkim w nadmiernej generalizacji przedmiotowej, czasowej i geograficznej procesów rozwoju. Możliwe jest ich przezwyciężenie bez przyjmowania skrajnego stanowiska postmodernistycznego, odrzucającego wartościowanie regionalnych trajektorii rozwojowych i sprowadzającego je do równoległych narracji. Proces rozwoju może mieć w studiach regionalnych charakter otwarty, nie musi oznaczać zmierzania do określonego stanu końcowego i upodabniania do regionów uznanych za bardziej rozwinięte. Istnieją różne ścieżki rozwoju, z których wiele nie stanowi procesu linearnego ani też odgórnego projektu, istotną rolę odgrywają czynniki endogeniczne, w tym aktywność podmiotów regionalnych.
EN
At the end of the XX-th century the concept of development as a synonym of modernization and progress has been heavily criticized. It has been said that such an approach defines the development as a teleological, uniform, linear, normalizing and instrumental process. This critique, known as post-development approach includes various ideologies, e.g. conservative anti-modernism, neo-liberal rejection of state's interventionism, and cultural relativism. The author claims that the main weaknesses of development concept are due to the unjustified generalizations with respect to the subject, time and space in which the processes are observed. Coping with those weaknesses do not necessarily require taking radical post-modernistic positions, rejecting any valuation of regional patterns of development. Regional studies may treat development as an open process, not necessarily leading to predetermined outcomes, and not always following the paths of the developed regions. There are development paths that are nonlinear processes in which the crucial role is played by the endogenous factors, such as activity of local actors.
PL
Artykuł stanowi próbę fragmentarycznego opisu zjawiska singli, czyli życia w pojedynkę z wyboru (singiel life) we współczesnej rzeczywistości. W Polsce funkcjonuje ponad pięć milionów singli i skala tego fenomenu rośnie. Zbiorowość singli nie stanowi jednorodnej grupy społecznej z przyczyn prawnych, ekonomicznych oraz różnych powodów życia poza stałym związkiem. Konsekwencje tego zjawiska są rozpatrywane nie tylko w perspektywie indywidualnej – funkcjonowania i rozwoju danego człowieka oraz jego poczucia szczęścia, ale także w kontekście długofalowych skutków społecznych, związanych z obniżeniem znaczenia roli wspólnoty małżeńsko-rodzinnej i kryzysu demograficznego, oraz ekonomicznych, politycznych i religijnych.The article attempts to give a fragmentary account of the phenomenon of singles, i.e. living alone by choice (single life), in contemporary reality. More than 5 million singles function in Poland and the scale of this phenomenon is growing. The community of singles does not constitute a homogenous social group for legal and economic reasons as well as various reasons to live beyond a steady relationship. The consequences of this phenomenon are examined not only in an individual perspective – of functioning and development of a particular person and their sense of happiness, but also in the context of long-term social effects connected with reducing the importance of the role of the marriage-family community and the demographic crisis as well as the economic, political and religious.
20
51%
PL
Jeśli prawdą jest, że żyjemy w czasie ponowożytnym, dającym się odpowiednio określić i wyraźnie oddzielić od czasu nowożytnego, trzeba dopuścić myśl, że podstawowe trendy postmodernistycznego myślenia są w jakiś sposób obecne w myśli chrześcijańskiej i katolickiej. Wychodząc z tego założenia spróbujemy poszukać śladów myślenia postmodernistycznego w katolickich ośrodkach pracy twórczej, takich jak uniwersytety i seminaria duchowne. Jasne uświadomienie sobie zagrożeń jest zawsze pierwszym warunkiem obrania właściwej terapii. Mam nadzieję, że wyrażony tu pogląd zostanie przyjęty jako głos w dyskusji w sprawie seminaryjnego ratio studiorum.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.