Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spouted bed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Spent Active Coke Properties by Spouted Bed Technique
100%
EN
Samples of active coke, fresh and spent after cleaning flue gases from communal waste incinerators, were studied. The outer layers of both coke particles were separately removed by comminution mechanism in a spouted bed. Analyses included density, mercury porosimetry and adsorption. The remaining cores were examined to determine the degree of consumption of coke by adsorption of hazardous emissions (SO2, HCl, heavy metals) through its bed. The differences in contamination levels within the porous structure of the particles were estimated. The study demonstrated the effectiveness of active coke in the cleaning of flue gases.
EN
Samples of active coke, fresh and spent after cleaning flue gases from communal waste incinerators, were studied. The outer layers of both coke particles were separately removed by comminution mechanism in a spouted bed. Analyses included density, mercury porosimetry and adsorption. The remaining cores were examined to determine the degree of consumption of coke by adsorption of hazardous emissions (SO2, HCl, heavy metals) through its bed. The differences in contamination levels within the porous structure of the particles were estimated. The study demonstrated the effectiveness of active coke in the cleaning of flue gases.
3
Content available Suszenie nasion gorczycy w złożu fontannowym
63%
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy zmiennej temperaturze czynnika suszącego w zakresie 50-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 4 m.s-1, a początkowa grubość warstwy surowca 0,12 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 50 do 90°C spowodował w warunkach doświadczenia zwiększenie średniej szybkości suszenia oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania o ok. 55%.
EN
The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 50-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 4m.s-1, and initial material layer thickness - 0.12m. In experimental conditions, increase of drying medium temperature from 50 to 90°C caused growth in average drying rate and rise of the value of average volumetric evaporation stream by approximately 55%.
EN
A gliding-discharge plasma reactor with a spouted bed of granular materials was developed for the study of the methane conversion into C2 hydrocarbons. It was found that the presence of ceramic grains moving across the discharge zone increased the methane conversion into acetylene and decreased the unit energy consumption.
PL
W pracy przedstawiono wpływ prędkości przepływu powietrza przez cylindryczną komorę suszarki ze złożem ziarna kukurydzy na wielkość jego oporów hydraulicznych. Opory przepływu wyznaczono dla trzech grubości złoża. Określono krytyczną i minimalną prędkość fontannowania. Zależność minimalnej prędkości fontannowania oraz maksymalnego spadku ciśnienia od statycznej grubości warstwy opisano formułami empirycznymi.
EN
Paper analyzed the effect of air flow velocity through the cylindrical drying chamber with the bed of corn grain – on their hydraulic rsistance. Resistance of flow was determined for three depths of stationary and spouting beds. Both the critical and minimum spouting velocity were determined. The minimum spouting velocity and maximum hydraulic resistance as offected by the static bed depth were described by empirical formulas.
PL
W laboratoryjnej suszarce fontannowej przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem miąższu dyni zmieszanego z suchymi wytłokami z jabłek. Celem pracy była ocena dynamiki wysychania zgranulowanej mieszaniny odpadowej miazgi z miąższu dyni olbrzymiej i suchych rozdrobnionych wytłoków z jabłek w warunkach złoża fontannowego Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 40, 60, 70ºC. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 5,5 m.s-1, a początkowa grubość warstwy 0,07 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 40ºC do 70ºC spowodował wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania wody od 4 do 11 kg H2O.h-1 w przeliczeniu na 1 m3 objętości komory suszenia.
EN
The trials were carried out in laboratory spouted dryer. The aim of this study was to assess the dynamics of dry granular mixture of waste pulp from the flesh of winter squash and dried apple pomace crushed under the fountain bed. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=5,5 m.s-1) and theree temperaturas 40, 60, 70ºC. Interesting of the temperaturę of drying medium from 40 to 70ºC caused in the experiment conditions growth of average volumetric moisture flux value of ca 2,5 time.
PL
Monografia zawiera podsumowanie postępów w rozwoju teorii i techniki fluidyzacji w czasie ostatniego trzydziestolecia. Opracowanie obejmuje hydrodynamikę, wymianę ciepła i masy podczas fluidyzacji ciecz-cialo stałe, gaz-ciało stałe i fluidyzacji fontannowej. Ponadto scharakteryzowano poszczególne rodzaje układów fluidalnych gaz-ciało stałe oraz omówiono właściwości cyrkulacyjne-go złoża fluidalnego. Przedstawiono opisy modelowe poszczególnych typów złóż fluidalnych. Dokonano analizy fontannowych układów fluidalnych oraz omówiono charakterystykę zraszanych złóż fontannowych. Podane zostały również przykładowe zastosowania w przemyśle poszczególnych rodzajów aparatów fluidyzacyjnych.
EN
The monograph contains a summary of the advances made in fluidization theory and technique over, the last thirty years. In particular, the work comprises hydrodynamics, heat and mass transfer in solid-liquid fluidized beds, gas-solid fluidized beds and in spouted beds. Moreover, particular types of fluidized beds are characterized and a circulating fluidized bed system is discussed. Model descriptions of different fluidized bed systems are presented. Spouted beds are analyzed and characteristics of wetted spouted beds are discussed. Also examples of application of the various types of fluidizing apparatus are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.