Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
1998
|
tom Nr 547
193-196
PL
W Polsce zużywa się od 100 do 200 ton rocznie stopowego katalizatora żelazowego. Po redukcji zawiera on obok żelaza 3,3% Al2O3; 3,2% CaO; 0,8% K2O. Jego powierzchnia właściwa wynosi około 11 metrów kwadratowych na gram, współczynnik porowatości równa się 0,5, a średnia wielkość krystalitów około 30 nm. Właściwości te wpływają na dużą reaktywność z amoniakiem i łatwe otrzymywanie drobnokrystalicznych azotków żelaza. Azotki żelaza są odporniejsze na korozję chemiczną i posiadają większą wytrzymałość na ścieranie w porównaniu do żelaza. Ze wzrostem zawartości azotu w żelazie maleje namagnesowanie właściwe azotków, lecz ciągle mają one właściwości ferromagnetyczne. Badano kinetykę reakcji azotowania i równolegle zachodzącego procesu katalitycznego rozkładu amoniaku. Kinetykę procesu azotowania badano metodą termograwimetryczną, a rozkładu amoniaku w reaktorze różniczkowym z wewnętrznym mieszaniem.
EN
In Poland is produced about 100-200 Mg of wasted iron catalyst from ammonia synthesis. This catalyst has interesting magnetic and electrical properties, what caused it was used as a filler for epoxy resin and polyethylene. Plastics, in combination with metals, herald new industrial applications, which are not contenplated from either plastics or metals alone. These combinations may lead to synergistic results enhancing properties of both classes of materials. Mechanical, electrical and rheological properties of composites as function of fillers grains size have been investigated. The fillers fine increase resulted mechanical strenght and electrical conductivity increases.
PL
W Polsce powstaje rocznie ok. 100-200 Mg odpadowego katalizatora żelazowego z produkcji amoniaku. W formie zredukowanej zawiera on obok żelaza 3,3% Al2O3; 3,2% CaO; 0,8% K2O. Średnia wielkość jego krystalitów wynosi około 30 nm, powierzchnia właściwa około 11 m kwadratowych na gram, a współczynnik porowatości równa się 0,5. Właściwości te wpływają na łatwość otrzymania drobnokrystalicznych azotków żelaza w wyniku reakcji katalizatora z amoniakiem. Interesujące własności elektryczne i ferromagnetyczne, a także odporność na korozję chemiczną spowodowały, że postanowiono wykorzystać katalizator żelazowy i otrzymane z niego azotki jako napełniacze do tworzyw sztucznych. Sporządzono kompozycje żywicy epoksydowej i polietylenu z rozdrobnionym katalizatorem żelazowym. Badano wpływ rozmiaru ziaren napełniacza na własności mechaniczne, elektryczne i reologiczne kompozytów.
EN
Plastics, in combination with metals, herald new industrial applications, which are not contenplated from either plastics or metals alone. These combinations may lead to synergistic results enhancing properties of both classes of materials. In Poland is produced about 100-200 Mg of wasted iron catalyst from ammonia synthesis. This catalyst has interesting magnetic and electrical properties, what caused it was used a filler for epoxy resin and polyethylene. Mechanical, electrical and rheological properties of composites as function of fillers grains size have been investigated. The fillers fine increase resulted mechanical strenght and electrical conductivity increases.
PL
Opracowano metodę badania składu fazowego i chemicznego katalizatorów o r/óżnym stosunku R=Fe2+/Fe3+, oraz metodę ilościowego oznaczania promotorów w poszczególnych fazach stopowych katalizatorów żelazowych do syntezy amoniaku. Stodsując dyfrakcję promieni rentgenowskich wykreślono zależność stosunku intensywności refleksów FeO(200) i Fe3O4(400) od stopnia utleniania żelaza. Dla katalizatorów magnetytowych jest to zależność liniowa, której kierunkowa wynosi 1,71, zaś dla katalizatorówwustytowych 3,57. Z przeprowadzonych badań wynika, że w utlenionej formie stopowego katalizatora magnetytowego dla którego R=0,63, na powierzchni znajduje się 28% wapnia i 9% glinu w formach nie związanych z żelazem, 36% wapnia zawartego w katalizatorze umiejscowiona jest w przestrzeniach między ziarnowych w fazie szklistej i CaOFe2O3. Zawartość wapnia w Fe3O4 wynosi 0,63% wag., co stanowi 21% całego wapniazawartego w badanym katalizatorze. Natomiast faza FeO zawiera 4,9% wag wapnia, stanowi to 15% wapnia całkowitego. Zbadanie zawartości glinu w fazie Fe3O4 po całkowitym usunięciu fazy FeO pozwoliło stwierdzić, iż w tej fazie znajduje się 91% glinu. W fazie FeO nie steierdzono obecności glinu.
EN
New controlling method of melting of fused catalysts, their final composition and quantitative distribution of promotors in crytalographic phases was worked out. It was found that close correlation between promotors distribution in and oxidation state R (Fe2+/Fe3) exists.
EN
The carbonization and carbon depositing process is a major problem for the industrial exploiting metallic catalysts. Carbon depositing on the catalysts occurs as a result of catalytic reactions involving organic reactants. The resulting carbon deposits have a form of soot, carbon microfibres, tarring layers [1-3]. They can also react with the catalyst surface to produce carbides[4]. The carbonization and carbon depositing process was studied for the case of an interaction between CO/CO2 (being introduced into a flow of hydrogen or of a mixture H2-N2) and an iron catalyst. Such a catalyst is used in the ammonia synthesis. Carbon oxides are impurities of the ammonia synthesis gas and, like other oxidic compounds, they are reversible catalyst deactivators. The interest in this study follows its possible applications to the iron catalyst deactivation process.
PL
Proces zwęglania katalizatorów metalicznych jest ważnym problemem występującym podczas eksploatacji katalizatorów przemysłowych. Do zawęglenia katalizatorów dochodzi w wyniku prowadzenia reakcji katalitycznych, w których reagentami są związki organiczne. Powstające depozyty węglowe występują w postaci: sadzy, mikro-włókienek węglowych, smolistej otoczki. Proces zawęglania badano na przykładzie oddziaływań CO i CO2 (wprowadzonych do strumienia wodoru lub gazu mieszaniny H2-N2) z katalizatorem żelazowym używanym w syntezie amoniaku. Tlenki węgla są zanieczyszczeniami gau do syntezy amoniaku i tak jak inne związki tlenowe są odwracalnymi truciznami katalizatora. Zainteresowanie tymi badaniami wynika z możliwości wykorzystania ich w procesie pasywacji katalizatora żelazowego. W wyniku tlenonawęglania katalizatora tlenkiem węgla produktami reakcji są: w fazie gazowej dwutlenek węgla, a w fazie stałej tlenek i węglik żelaza oraz bezpostaciowy depozyt węglowy. W przypadku zastosowania dwutlenku węgla produktem gazowym jest tlenek węgla, a produktami w fazie stałej są tlenek i węglik żelaza. W procesie pasywacji korzystniejsze jest zastosowanie dwutlenku węgla ze względu na mniejsze ilości powstającego depozytu węglowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.