Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest próba włączenia perspektywy krytyczno-dyskursywnej do refleksji nad edukacją zawodowo-językową  w Niemczech i naszkicowanie zrębów krytycznej dydaktyki języków obcych, czerpiącej z krytycznej i postfoucaultowskiej analizy  dyskursu. Pierwsza część artykułu to rekonstrukcja uwikłania edukacji zawodowo-językowej w szereg kontekstów (politycznych,  migracyjnych i integracyjnych). Krytyczna dydaktyka języków obcych, stanowiąca transformatywną odmianę dydaktyki językowej,  mająca za przedmiot swoich dociekań edukację zawodowo-językową, postrzegana będzie jako program badawczy nawiązujący do refleksji nad edukacją i wychowaniem (w ramach pedagogiki krytycznej), nad nauczaniem i uczeniem się (w ramach dydaktyki ogólnej  o nachyleniu krytycznym) oraz nad edukacją językową i jej specyfiką w nauczaniu i uczeniu się poszczególnych języków (w ramach  dydaktyki języków obcych). W ostatniej części artykułu przedstawione zostaną implikacje metodologiczne poprzez wskazanie potencjalnych kierunków i poziomów analizy edukacji zawodowo-językowej oraz próba ich dalszej specyfikacji zmierzająca w kierunku  krytycznej analizy formowania podmiotu oraz form subiektyfikacji.  
EN
The paper offers an attempt at including the critical-discursive perspective in the reflection  on vocational language education in Germany; its aim is to outline a base for critical foreign language didactics drawing on the critical and post-Foucauldian discourse analysis. The first part of the paper forms  a reconstruction of the enmeshment of vocational language education in a number of contexts (political,  migrational, and integrative). Constituting a transformative variant of language didactics and examining vocational language education, critical foreign language didactics will be perceived as a research  program pertaining to the reflection on education and pedagogical activity (under the framework of critical pedagogy), teaching and learning (from the standpoint of the critical trend in general didactics), and  language education and its specificity within teaching and learning particular languages (in the context  of foreign language didactics). The final part of the paper will present methodological implications by  indicating potential directions for – and levels of – vocational language education analysis. It will also  offer an attempt at their further clarification aimed at a critical analysis of subject formation and forms  of subjectification.
EN
The aim of the article is to outline the foundations of critical foreign language didactics, which refers to critical and post-Foucauldian discourse analysis as well as dispositive analysis. The first part of the paper forms a reconstruction of the enmeshment of vocational language education in a number of contexts (political, migrational, and integrative). Constituting a transformative variant of language didactics and examining vocational language education, critical foreign language didactics will be perceived as a research program pertaining to the reflection on education and pedagogical activity (under the framework of critical pedagogy), teaching and learning (from the standpoint of the critical trend in general didactics), and language education and its specificity within teaching and learning particular languages (in the context of foreign language didactics). The final part of the paper will present methodological implications by indicating potential directions for – and levels of – vocational language education analysis. It will also offer an attempt at their further clarification aimed at a critical analysis of subject formation and forms of subjectification that draws from the dispositive analysis.
DE
Der folgende Beitrag setzt sich zum Ziel, das Feld der linguistisch fundierten Diskursforschung zu rekonstruieren, die aus der foucaultschen Diskurskonzeption schöpft. Es wurden drei linguistische Zugänge zum Diskurs erfasst: (1) Diskurs vom Text her gedacht, (2) Diskurs als Korpus/Textkorpus, (3) Diskurs als wissenskonstituierendes Phänomen. Vor diesem Hintergrund wird auf die Probleme bei der linguistischen Interpretation des foucaultschen Werkes sowie auf die daraus resultierenden methodologischen Herausforderungen hingewiesen.
4
Content available remote Warum Diskurs? Zum Potenzial der postfoucaultschen Diskursforschung
100%
EN
The article looks critically at these areas of discourse studies that employ the Foucauldian notion of discourse. It also shows the strengths and weaknesses of the mentioned approach as applied to the analysis of linguistic, social and political phenomena. Thus, it discusses the following issues: problems with reception of Foucauldian thought in academic discourse, possibilities of and restraints on the models based on Foucauldian notion of discourse, controversies concerning the interpretation of Foucauldian thought in discourse analysis and potential of the so called “post-Foucauldian discourse analysis” in the creation of an interdisciplinary research programme.
PL
Dlaczego dyskurs? O potencjale postfoucaultowskich badań nad dyskursem Poniższy artykuł poddaje krytycznej refleksji obszar badań nad dyskursem, które odwołują się do foucaultowskiej koncepcji dyskursu i które są wykorzystywane do analizy zjawisk językowych, społecznych oraz politycznych. Artykuł wskazuje na mocne i słabe strony tego podejścia i porusza szczegółowo następujące kwestie: problemy z recepcją myśli Foucaulta w dyskursie naukowym, możliwości i ograniczenia modeli nawiązujących do foucaultowskiej koncepcji dyskursu, spory o interpretacje myśli Foucaulta w obszarze badań nad dyskursem oraz pytanie o potencjał tzw. postfoucaultowskich badań nad dyskursem do wypracowania interdyscyplinarnego programu badawczego.
5
63%
EN
The paper aims at introducing this special issue on interdisciplinary discourse studies. The editors of the volume locate the titular problem in the context of challenges that discourse analysis has to face as a research perspective in the 21st century. Firstly, it is about explicating an analysis’ heuristic goal, which is connected with the unveiling of the mechanisms that serve to force heterogenous and discursively constructed facts and moral truths. Secondly, there is a dilemma – both ideological and methodological – as to whether discourse researchers should orient themselves towards a neutral analysis, or if they should undertake engaged research projects aiming at social and communicational change. Thirdly, another challenge concerns a choice between disciplinarily homogeneous and heterogeneous research conduct, and using the latter to reinforce critical responsiveness in discourse studies. In the final part of this paper, the authors present articles published in the volume herein as well as their central methodological premises.  
PL
Celem artykułu jest wprowadzenie w tematykę numeru poświęconego interdyscyplinarnym badaniom dyskursu. Redaktorzy tomu umiejscawiają tytułową problematykę w kontekście wyzwań, jakie w XXI wieku stoją przed analizą dyskursu jako perspektywą badawczą. Po pierwsze, chodzi o wyeksplikowanie poznawczego celu analizy, związanego z odsłanianiem mechanizmów forsowania różnych i konstruowanych dyskursywnie faktów oraz prawd moralnych. Po drugie, dylematem zarówno ideologicznym, jak i metodologicznym jest opowiedzenie się badaczy i badaczek dyskursu za analizą neutralną wobec swojego przedmiotu lub zaangażowaną w projekt zmiany rzeczywistości komunikacyjnej i społecznej. Po trzecie, wyzwaniem jest wybór między dyscyplinarnie jednorodnym a różnorodnym postępowaniem badawczym i wykorzystanie tego drugiego do wzmacniania wrażliwości krytycznej w badaniach dyskursu. W końcowej części artykułu prezentowane są teksty zebrane w tym tomie i ich główne przesłanki metodologiczne.
EN
The article is an attempt to reconstruct the field of German-language discourse studies and to analyse them critically. Owing to very strong references, in the discourse analysis models examined in the article, to Michel Foucault’s concept, they are regarded as post-Foucault. The authors present the main threads in German-language discourse studies: (1) approaches the objective of which is to formulate a theoretical-methodological basis of a post-Foucault discourse analysis (these are primarily “discipline-specific” schools of discourse analysis: linguistic and sociological, as well as the programme of the so-called critical discourse analysis); (2) “dispositive” approaches, which constitute a novelty in the debate over the discourse category and regard the dispositive category as a possibility of finding a supradiscursive “system.” The authors also reflect on the critical remarks about the various threads in the studies, including those formulated by scholars themselves. The main conclusion from the authors’ reconstruction is that there is a tendency in German-language discourse studies to understand the category of discourse quite narrowly, with regard to specific disciplines, and thus that there is a lack of an integrated and interdisciplinary model of discourse analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.