Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cechy morfometryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Terasy rolne w Górach Sowich
100%
EN
Creation or agricultural terraces is one of the main method of anti-erosional protection in the mountain regions. In the Sudetes Mountains the terraces are in many places relict landforms, which developed during previous centuries, when the extent of settlements and agricultural land use was much more widespread. The article presents the agricultural terraces in the Sowie Mts in the context of other, very few studies, which were conductcd in the Sudetes referring to agricultural terraces. Terracing leads to changes of slope longitudinal profiles, dividing them into separate units with erosion dominating in their upper parts and accumulation in lower parts, behind the upper edge of every terrace. The steeper and the longer is the slope, the higher is the terrace. Also the thickness of agricultural sandy-silty layer, which originates from slope wash and ploughing, and accumulates over the terrace edge, increases according to the increase or slope inclination and slope length. The material which is stored within the terraces is enriched with fine-grained particles (sandy-silty), due to the selective character or surface wash. In contrast, the upper parts of slope are left more coarsegrained. The material accumulated within the terraces allows for estimation of the minimum anthropogenic denudation from slopes under present or former ploughing. The values of denudation for the Sudetes range from 0,09 to 2,7 mm year⁻¹ and depend strongly on lithology, slope inclination and length.
PL
Badaniami objęto 4 gatunki ryb słodkowodnych: szczupak (Esox lucius L.), sandacz (Sander lucioperca L.), karp (Cyprinus carpio L.) i leszcz (Aramis brama L.), odławianych po 6 sztuk w odstępie miesięcznym, od września do listopada 2007 roku. Oceniono cechy morfometryczne ryb oraz zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w ich mięsie. Zawartość składników odżywczych w mięsie ryb zależna była od pory połowu – ich udział malał w kolejnych miesiącach. Największy udział nasyconych kwasów tłuszczowych oznaczono w tłuszczu mięsa leszczy oraz szczupaków. Najmniej kwasów wielonienasyconych zawierało mięso karpi, najwięcej natomiast szczupaków i sandaczy. Również najbardziej korzystnym, z punktu widzenia żywieniowego, stosunkiem kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 do n-6 charakteryzowało się mięso szczupaków i sandaczy. Największy udział kwasu EPA stwierdzono w lipidach leszczy i szczupaków, zaś najwięcej DHA zawierał t łuszcz szczupaków i sandaczy. Zawartość metali ciężkich była mniejsza od dopuszczonych norm prawnych, przy czym nie stwierdzono istotnych różnic determinowanych okresem odłowu ryb.
EN
Four species of freshwater fish were included into the research project, namely: pike (Esox lucius L.), zander (Sander lucioperca L.), carp (Cyprinus carpio L.), and bream (Aramis brama L.). Six fish of each species were fished every month from September to November 2007. Morphometric features of fish were assessed as was the content of nutrients and mineral components. Furthermore, a profile of fatty acids was analysed. The content of nutrients in fish depended on the fishing period and its level diminished during the consecutive months of fishing. The highest amount of saturated fatty acids was determined in the fat of bream and pike flesh. The flesh of carp had the lowest level of polyunsaturated fatty acids, whereas the flesh of pike and zander – the highest. From the nutritional point of view, the flesh of pike and zander was characterized by the most beneficial n-3 to n-6 fatty acids ratio. The highest level of EPA was found in the lipids derived from bream and pike, and the fat from pike and zander flesh had the highest level of DHA. The content of heavy metals did not exceed the permissible levels as pointed in relevant standards, and no significant differences depending on the fishing period were found.
EN
The purpose of this study was to determine the effect of age on the macro- and microscopic characteristics of the female reproductive tract in Polbar hens. Additionally, the authors of the study decided to verify whether this unique breed of polbar hens possesses specific characteristics of the reproductive tract, distinct from those presented in specialist literature. The research was conducted on the left ovary and oviduct extracted from 10 female birds from 6 age groups (one day old and 8, 12, 18, 24, 33 and 64 weeks old). The ovary and sections of the infundibulum, magnum, isthmus, shell gland and vagina were taken for preparation in order to define the histological characteristics. In the examined hens the weight of the left ovary increased until the 33rd week of life and then underwent considerable atrophy, which was reflected in the percentage of the proportion of the examined organs in the overall mass of the body. A continued lengthening of the left ovary until the 64th week of life was noted. The ovary length by body weight index had the highest value in the first day of life, after which it decreased until the 18th week of life, while after becoming fertile, this index value rapidly rose. The microscopic analysis of the reproductive organs of the polbar breed did not reveal any specific characteristics for this breed.
EN
The purpose of the study was to examine male reproductive organs of the Polbar breed of chickens with regard to age and with particular emphasis on morphometric values. In addition, an analysis was undertaken to check if this unique polbar breed of chickens had specific characteristics of the reproductive tract, distinct from those presented in specialist literature. Testicles and vas deferens were extracted from 10 males in 6 age groups (one day old and 8, 12, 18, 24, 33 and 64 week old) as material for analysis. A right testicle with epididymis and part of the semen duct (its middle section) were taken for histological examination. The weight of testicles as well as their percentage in the overall body weight grows along with age and increase in body weight. The length of vas deferens grew in relation to age and body weight until the 18th week of life, after which a reduction in length took place. No specific characteristics for the Polbar breed were observed in the microscopic analysis of their reproductive organs.
PL
W artykule dokonano analizy konstrukcyjnych możliwości zwiększenia technologicznej wydajności operacji maszynowego płatowania ryb karpiowatych. Przedstawiono również wyniki pomiarów morfometrycznych niektórych parametrów ciała ryby, przeprowadzonych dla potrzeb analizy. W oparciu o otrzymane wyniki pomiarów i analiz przedstawiono koncepcją czteronożowej płatownicy o zwiększonej wydajności.
EN
The paper presents the well-known solution of the semifilleting machine, analyses constructional possibilities of increasing its yield, and depicts in a graphic form the results of a theoretical analysis of these possibilities. These results have served to construct a new, improved version of the semi-filleting machine, described in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.