Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Origanum vulgare
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie zmienności wewnątrzgatunkowej wybranych dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej pod kątem zawartości i składu chemicznego olejku eterycznego. W 2011 roku wytypowano 8 populacji lebiodki pospolitej występujących na stanowiskach naturalnych, głównie na terenie wschodniej Polski. Z kwitnących roślin pozyskano ziele, które po wysuszeniu w temperaturze 35°C poddano ocenie chemicznej. Ogólną zawartość olejku określono metodą destylacji z parą wodną, a jego skład chemiczny oznaczono przy wykorzystaniu chromatografi i gazowej. Badane populacje lebiodki różniły się zarówno pod względem zawartości, jak i składu chemicznego olejku eterycznego. Ogólna zawartość olejku wahała się od 0,20% do 0,73%. W olejku zidentyfi kowano 21 składników, przy czym w największej ilości wystąpiły: sabinen (5,24–30,49%), tlenek kariofi lenu (6,07–19,21%) i β-kariofi len (3,29–12%).
EN
Studies on diversity of fungi colonizing and damaging different plant parts of oregano (Origanum vulgare L.) were carried out in 2012–2014 on production plantations grouped in south-eastern Poland. Fungi were isolated from superficially disinfected roots, stems and leaves using mineral medium. Fungi from Fusarium spp., Boeremia exigua var. exigua and Rhizoctonia solani were obtained from the roots and stems showing necrosis and tissue disintegration. Alternaria alternata and Stemphylium botryosum were isolated from the leaves with symptoms of irregular, necrotic spots. Colletotrichum fuscum was commonly obtained from the leaves showing symptoms necrotic, concentrically zoned spots with lighter center and the slightly raised edge. This species had not been found in Poland earlier.
PL
W latach 2012–2014 na plantacjach produkcyjnych zgrupowanych w południowo-wschodniej Polsce przeprowadzono badania nad grzybami zasiedlającymi i uszkadzającymi nadziemne i podziemne organy lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.). Grzyby izolowano przy użyciu pożywki mineralnej z powierzchniowo odkażonych korzeni, podstawy łodyg do 10 cm od podstawy oraz z liści. Z korzeni oraz z łodyg wykazujących objawy nekrozy oraz dezintegracji tkanek uzyskano gatunki Boeremia exigua var. exigua i Rhizoctonia solani oraz Fusarium spp. Z liści z objawami nekrotycznych, nieregularnych plam otrzymano kultury Alternaria alternata oraz Stemphylium botryosum. Colletotrichum fuscum powszechnie izolowano z liści z symptomami regularnych, nekrotycznych, koncentrycznie strefowanych plam z jaśniejszym środkiem i lekko wzniesionym brzegiem. Gatunek ten nie był notowany wcześniej w Polsce.
EN
Many years' studies on germination of Origanum vulgare L. seeds in the first year after harvest showed that their germination capacity in laboratory conditions is from 60 to 75% with unimportant fluctuations. The studies were carried out on the seed material derivating from the garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań. Hie seeds stored in the conditions of nonheated room keep their germination capacity during 4-5 years. Tlie seeds stored over 5 years germinate only a little bit over a dozen percentage. Ten years old seeds lose their vitality. For seed material estimation the germination analysis can be carried out either on Petri dishes or in the Jacobsen apparatus. The first control is after 6, the last after 14 days.
PL
Wieloletnie badania nad kiełkowaniem nasion lebiodki pospolitej w warunkach laboratoryjnych wykazały, że w pierwszym roku po zbiorze zdolność ich kiełkowania jest dobra - w granicach od 60 do 75%. Badania prowadzone były na materiale siewnym pochodzącym z upraw Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. Materiał nasienny przechowywany w warunkach magazynu nieogrzewanego utrzymuje zdolność kiełkowania w ciągu 4-5 lat. Nasiona przechowywane ponad 5 lat kiełkują tylko w kilkunastu procentach, a dziesięcioletnie tracą żywotność. Ocenę materiału siewnego należy przeprowadzać na płytkach Petriego lub na kiełkowniku Jacobsena, stosując jako podłoże bibułę. Pierwszą kontrolę przeprowadził się po 6, a końcową po 14 dniach.
EN
The aim of the present trial was to investigate the efficacy of Virbamix PEⓇ (Virbac SA, France) an appetite enhancer and feed flavouring material containing plant extracts of Origanum vulgaris and Allium sativum, added to the feed at one single dose in the control of proliferative enteropathy (PE) in weaning pigs, in comparison to reference treatment with tiamulin (TiamutineⓇ 6.5 Premix / Ceva Animal Health) group and a negative control group. The trial was conducted on a farm with a previous history of ileitis outbreaks. At weaning day (25 ± 3 days old / day 0 of the trial) a total of 288 (144 male + 144 female) piglets were selected and allocated into three experimental groups, each group comprising of four pens with 24 piglets in each pen. Group 1 (T1 group) served as negative control group (unmedicated), group T2 received medication in feed at the dose of 1kg Virbamix PEⓇ per tonne of feed and T3 group received 32 ppm of tiamulin. Treatments lasted for six weeks (up to the age of 67 ± 3 days), and no other antibacterial or growth promoter was added to the feed or drinking water in the same period. Administration of VirbamixⓇ PE was found to be effective for the control of PE, as shown by the reduction of prevalence of Lawsonia intracellularis in the intestine at the end of the treatment period, as determined by PCR method comparatively with the T1 group, while no significant difference was found between T2 and T3 groups. The diarrhoea score (DS) was significantly higher (P < 0.05) in the control group in comparison with T2 and T3 groups. However, no significant differences were noticed between T2 and T3 groups during the treatment period (P > 0.05). Treatment of piglets with Virbamix PEⓇ and TiamutineⓇ 6.5 Premix resulted in significantly higher body weight and average daily gain (ADG) than in T1 group for the total treatment period (P < 0.05). Conclusively, the results of present study indicate that the use of Virbamix PEⓇ, could be an alternative and economic method for the control of PE. Moreover, the use of this product is in accordance with the contemporary consumer demands for more environmentally friendly pig production, satisfying at the same time the producer needs for increased and cost-effective performance.
18
67%
EN
During 2012–2014 in southeastern Poland the species Colletotrichum fuscum was isolated from the leaves of oregano (Origanum vulgare L.) showing the symptoms of necrotic, concentrically zoned spots with a lighter center and a slightly raised edge. Morphology of nine randomly chosen isolates from the fungus population and reference isolate CBS obtained from CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre were studied. Each isolate was cultured on PDA medium, at the temperatures 24°C for 14 days. The character of the cultures, the color of the averse and the reverse, the formation of morphological structures of the fungus, i.e. acervuli, conidia, appressoria and chlamydospores were studied. Ultrastructural observations of morphological structures were undertaken using scanning electron microscopy. The presence of setose acervuli, conidia, chlamydospores and appressoria was visible. Moreover, studies on the biotic effect between C. fuscum and other species of phyllosphere fungi of oregano showed that all tested fungi inhibited the growth of C. fuscum, but the size of the limiting effect was different. Fungi from genera Trichoderma and Clonostachys were found out to be the most effective and positive antagonists. Alternaria alternata, Botrytis cinerea and Fusarium spp. – despite the high values of IBE were considered negative antagonists.
PL
W latach 2012–2014 w południowo-wschodniej Polsce z liści lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) z nekrotycznymi, koncentrycznie strefowanymi plamami z jaśniejszym środkiem i lekko wzniesionym brzegiem wyizolowano Colletotrichum fuscum. Przebadano morfologię wybranych losowo z własnej kolekcji kultur dziewięciu izolatów grzyba oraz izolatu referencyjnego otrzymanego z CBS-KNAW. Izolaty hodowano na pożywce PDA w temperaturze 24°C przez okres 14 dni. W przypadku każdego izolatu określano charakter wzrostu kolonii, kolor awersu i rewersu, tworzenie struktur morfologicznych, tj. acerwulusów, konidiów, apresoriów oraz chlamydospor. Ponadto przeprowadzon badania wyżej wymienionych struktur morfologicznych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Przeprowadzone badania wskazały na tworzenie przez C. fuscum charakterystycznych struktur niezbędnych do prawidłowej identyfikacji patogena, tj. konidiów, acerwulusów ze szczecinami, chlamydospor oraz apresoriów. Ponadto wyniki badań nad biotycznym oddziaływaniem C. fuscum na gatunki grzybów występujące w fyllosferze roślin lebiodki wykazały, że wszystkie grzyby w różnym stopniu ograniczały wzrost C. fuscum. Grzyby z rodzajów Trichoderma i Clonostachys uznano za najbardziej efektywnych antagonistów C. fuscum. Alternaria alternata, Botrytis cinerea oraz Fusarium spp., pomimo wysokich wartości IBE, uznane zostały za negatywnych antagonistów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.