Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnesium fluoride
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The use of magnesium fluoride support for ruthenium active phase allowed obtaining new catalysts of high activities in the hydrogenation of toluene and ortho-chloronitrobenzene. Ruthenium colloid catalysts (1 wt.% of Ru) were prepared by impregnation of the support with the earlier produced polyvinylpyrrolidone (PVP)-stabilized ruthenium colloids. The performances of the colloidal catalysts and those obtained by traditional impregnation were tested in the reactions of toluene hydrogenation to methylcyclohexane and selective hydrogenation of ortho-chloronitrobenzene (o-CNB) to ortho-chloroaniline (o-CAN). It was shown that the use of chemical reduction method allows obtaining highly monodisperse ruthenium nanoparticles of 1.6–2.6 nm in size. After reduction in hydrogen at 400oC, the colloidal ruthenium nanoparticles were found to strongly interact with MgF2 surface (SMSI), which decreased the catalyst ability to hydrogen chemisorption, but despite this, the colloid catalysts showed higher activity in o-CNB hydrogenation and higher selectivity to o-CAN than the traditional ones. It is supposed that their higher activity can be a result of high dispersion of Ru in colloid catalysts and the higher selectivity can be a consequence of the lower availability of hydrogen on the surface.
EN
The effect of chlorine precursor of ruthenium on the dispersion of the metal on the surface of Ru/MgF2 type catalysts has been studied. Results of the dispersion measurements performed by the static method of hydrogen chemisorption have shown that, similarly as for the majority of the known metallic catalysts, the dispersion decreases with ruthenium loading. The results permitted a determination of the optimum conditions for chemisorption measurements on ruthenium catalysts that is the measurement temp. of 100C and equilibrium time of 22 min. The size of the crystallites determined in the chemisorption study was compared with that following from electron microscope observations, and the mean size determined by the latter method proved much smaller than that found by the chemisorption method.
EN
The study has been undertaken to establish the effect of steam on the activity of copper oxides or manganese oxides supported on MgF2 in the reaction of NO + C3H6 + O2. The results were compared with those obtained for similar catalysts supported on commonly used g-Al2O3. For the systems with copper and manganese oxides, a decrease in the activity was noted after introduction of steam to the reaction mixt. The catalyst CuOxMnOx/MgF2 was found more resistant to steam (a ~ 15% decrease in activity) than CuOxMnOx/g-Al2O3 (~30% decrease in activity).
4
Content available remote Nanocolloidal Ru/MgF2Catalyst for Hydrogenation of Chloronitrobenzene and Toluene
100%
EN
The use of magnesium fluoride support for ruthenium active phase allowed obtaining new catalysts of high activities in the hydrogenation of toluene and ortho-chloronitrobenzene. Ruthenium colloid catalysts (1 wt.% of Ru) were prepared by impregnation of the support with the earlier produced polyvinylpyrrolidone (PVP)-stabilized ruthenium colloids. The performances of the colloidal catalysts and those obtained by traditional impregnation were tested in the reactions of toluene hydrogenation to methylcyclohexane and selective hydrogenation of ortho-chloronitrobenzene (o-CNB) to ortho-chloroaniline (o-CAN). It was shown that the use of chemical reduction method allows obtaining highly monodisperse ruthenium nanoparticles of 1.6–2.6 nm in size. After reduction in hydrogen at 400oC, the colloidal ruthenium nanoparticles were found to strongly interact with MgF2 surface (SMSI), which decreased the catalyst ability to hydrogen chemisorption, but despite this, the colloid catalysts showed higher activity in o-CNB hydrogenation and higher selectivity to o-CAN than the traditional ones. It is supposed that their higher activity can be a result of high dispersion of Ru in colloid catalysts and the higher selectivity can be a consequence of the lower availability of hydrogen on the surface.
EN
The paper reports the study on the activity of the catalysts containing mixed oxides: CuO, MnO and CuO, MoO3 supported on magnesium fluoride in the NO+C3H6+O2. The results were also compared to those obtained for mono-oxidic catalysts (Cu, Mn, Mo). The preparation method was found to determine the catalytic properties of the double-oxide samples. The copper-manganese catalysts, when prepared by the co-impregnation method show almost 100% steady state activity. Also the selectivity of these catalysts as well as other double-oxide systems towards molecular nitrogen formation, was equal to 100%.
PL
Głównym źródłem emisji NOx są gazy spalinowe pochodzące z pojazdów samochodowych oraz instalacji przemysłowych. Największy udział wśród wszystkich emitowanych tlenków ma NO - aż 95%. W ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań jest redukcja NO węglowodorami. Zastosowanie węglowodorów ma szczególne znaczenie dla procesów usuwania tlenków azotu ze spalin silników Diesla. Jak dotychczas nie uzyskano skutecznego katalizatora i mimo, że próby użycia węglowodorów do redukcji NO rejestrowano już w latach 70-tych. W naszych badaniach koncentrujemy się na układach, w których fazę aktywną stanowią tlenki metali przejściowych. Przeprowadzono badania aktywności katalizatorów zawierających dwie fazy tlenkowe: CuO, MnO oraz CuO, MoO jako składnik aktywny, osadzone na MgF2 w reakcji NO+C3H6+O2 i porównano je z aktywnością preparatów jednoskładnikowych (Cu, Mn, Mo). Stwierdzono, że sposób preparatyki wpłynął na właściwości katalityczne układów dwuskładnikowych. Preparat miedziowo manganowy uzyskany metodą współimpregnacji odznaczał się prawie 100% stabilną aktywnością w powyższej reakcji. Również selekywność tego katalizatora jak i wszystkich pozostałych preparatów wynosia 100% w kierunku azotu cząsteczkowego.
EN
Thanks to high activity of ruthenium phase and unique properties of magnesium fluoride used as a support Ru/MgF2 system, shows excellent activity in tiophene HDS reaction. It was found to be more active than the commercial CoMo/Al2O3 system or Ru/Al2O3 catalysts. The strong effect of the activation conditions on the activity and selectivity of the catalysts was also established. The sulfidation in H2S/He mixture significantly increased the activity, however, the selectivity decreased at the same time (a greater number of saturated hydrocarbons formed). The catalysts activated in a H2S/H2 mixture showed lower activity, but only a small amount of saturated hydrocarbons were detected in the reaction products.
PL
W związku z wzrastającymi wymogami jakości uzyskiwanych paliw, coraz większego znaczenia nabierają procesy hydroodsiarczania. W ostatnim czasie uwaga badaczy zwróciła się w kierunku katalizatorów uzyskiwanych na bazie metali szlachetnych i ich połączeń. Wysoką aktywnością w procesie HDS charakteryzują się siarczki metali szlachetnych, a szczególnie RuS2. Układ Ru/MgF2 dzięki połączeniu wysokiej aktywności rutenu i unikalnych właściwości nietypowego nośnika - fluorku magnezu - wykazuje bardzo wysoką aktywność w procesie HDS tiofenu. Okazał się on aktywniejszy niż komercyjny katalizator CoMo/Al2O3 czy układy Ru/Al2O3 i Ru/SiO2. Stwierdzono silny wpływ warunków aktywacji w atmosferze siarkowodoru na aktywność i selektywność katalizatorów Ru/MgF2. Wstępna obróbka siarkowodorem w atmosferze helu bardzo wyraźnie podwyższa aktywność preparatów, natomiast obniża selektywność procesu (obserwuje się większe ilości węglowodorów nasyconych.). Z kolei katalizatory aktywowane w atmosferze H2S/H2 posiadają niższą aktywność, lecz w produktach reakcji obserwuje się niewielkie ilości węglowodorów nasyconych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.