Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1290

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dezynfekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
EN
It was showed that a liquid medium containing peptone, lactose and bromicresol purple, as an indicator, can be used for evaluation of the disinfection efficacy in animal lodgins, presuming that it concerns vegetative forms of bacteria having susceptibility to disinfecting preparations similar to that of E. coli or more.
EN
Conditions for effective drinking water disinfection. Requirements concerning microbiological quality of water, concentration of compounds used for disinfection and its side effects.
3
100%
OphthaTherapy
|
2014
|
tom 1
|
nr 4
272-276
EN
Nowadays, an increasing number of contact lensses users has caused development of soft contact lens care products. The effective disinfection process is a fundamental requirement for soft contact lens care products. The ISO 14729 specifies rules for registration of contact lens care products as a medical device. Recently created ISO 18259 evaluates the real-world disinfection efficacy of a multipurpose contact lens solution and efficacy against clinically relevant pathogens, including Acanthamoeba. We distinguish two setses of soft contact lenses solutions: multipurpose disinfecting solutions (MPDS) and those based on hydrogen peroxide (H2O2). An individual approach to a patient results in chosing a most appropriate solution.
PL
Wraz ze wzrostem liczby użytkowników soczewek kontaktowych rośnie potrzeba zwiększania skuteczności dezynfekcji płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych. Norma ISO 14729 określa zasady rejestracji płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych jako wyrobu medycznego. Niedawno powstały również dodatkowe standardy ISO 18259 oceniające skuteczność dezynfekcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz uwzględniające skuteczność dezynfekcji wobec mikroorganizmów z rodzaju Acanthamoeba. Wyróżnia się dwie grupy płynów przeznaczonych do pielęgnacji soczewek kontaktowych: wielofunkcyjne płyny dezynfekujące do soczewek kontaktowych (MPDS, multi-purpose disinfecting solutions) oraz te na bazie nadtlenku wodoru (H2O2). Dopasowanie odpowiedniego płynu wymaga indywidualnego podejścia do potrzeb pacjenta.
EN
Disinfectional qualities of superacetic acid, its mutation propensity and toxicity. Influence of acid's working on installation.
PL
Mając na względzie bezpieczeństwo człowieka i środowiska Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. już wielokrotnie przeprowadziły prace badawcze w kierunku właściwości biobójczych ozonu w wodzie. Badania odbywały się zarówno na stacjach uzdatniania wody pracujących w technologii ozonowania, jak i na sieci wodociągowej, która była dezynfekowana wodą wysokoozonowaną. Dodatkowo rozpoczęto badania nad zastosowaniem ozonu do podczyszczania ścieków, czyli dezynfekcji bakteriologicznej i usuwania farmaceutyków.
8
80%
13
Content available remote Metoda ograniczania mikrologicznej korozji księgozbiorów.
80%
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zanieczyszczeń mikologicznych książek, a także opracowanie taniej i skutecznej metody ograniczenia biologicznej korozji księgozbiorów znajdujących się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, która uległa zalaniu w czasie powodzi w 1997 roku. W zalanych księgozbiorach stwierdzono postępującą biokorozję wywołaną głównie grzybami w rodzaju: Aspergillus, Trichotecium, Mucor, Cladosporium, Rhizopus i Penicillium. Do odkażania książek wykorzystano grzybobójcze działanie dwutlenku siarki. Jak wynika z badań, już dwugodzinne działanie SO2 powodowało 98% redukcję ogólnej liczby grzybów na 1 cm2 wewnętrznych stron książek, a po 24 godzinach oddziaływania SO2 nastąpiło całkowite ich zniszczenie. Po rocznym przechowywaniu odgrzybionych książek nie stwierdzono wtórnego pojawienia się biokorozji.
EN
The aim of the study was to assess mycological corrosion of books as well as to work out a cheap and efficient method of the biological corrosion of the books gathered in the Main Library of the Opole University. The library was flooded in 1997. Advanced corrosion was ascertained in the collections of flooded books ascertained in the collections of flooded books. The corrosion was caused by fungi of these genera Aspergillus, Trichotecium, Mucor, Cladosporium, Rhizopus, and Penicillium. The fungicidal capacity of sulphur dioxide was used for decontamination. As the study has proved, only two-hour action of SO2 caused a 98% reduction of the total number of fungi per 1cm2 of the inside pages of the books. Within a 24-hour period complete destruction of the fungi was achieved. No recurrence of biological corrosion was ascertained after one year-period of storage of the decont aminated books.
PL
Przeprowadzono badania możliwości ogrzewania podłoża ogrodniczego (torfowo-korowego, o stos. obj. 1:1) za pomocą gazowego promiennika podczerwieni w celu niszczenia szkodników i patogenów. Wyznaczono minimalną (ze względu na określony czas ogrzewania) odległość promiennika od powierzchni podłoża. Określono dynamiki ogrzewania podłoża w zależności od grubości warstwy oraz rodzaju powierzchni pod podłożem. Stosowano gumę czarną, blachę stalową przeszlifowaną oraz folię aluminiową. Stwierdzono znaczne zmniejszenie zdolności przenikania promieni podczerwonych przez warstwę podłoża o grubości ponad 7 mm oraz znaczny wpływ promieni odbitych od powierzchni znajdującej się pod podłożem na szybkość jego ogrzewania. Stwierdzono także, że ogrzewanie podłóży ogrodniczych za pomocą gazowego promiennika podczerwieni umożliwia ogrzanie cienkiej warstwy podłóża do temp. 70 stopni C w stosunkowo krótkim czasie i może mieć zastosowanie przy odkażaniu podłoży ogrodniczych szczególnie w szklarniach z poletkami doświadczaThelnymi.
EN
The studies were carried out on heating horticultural substrate (moor peat - bark, 1:1 by volume) with a gas-fired infra-red radiator to destroy the pests and pathogens. Minimum distance between radiator and substrate surface was determined considering assumed time of heating. Dynamics of substrate heating was determined depending on its layer thickness and kind of surface under substrate layer; black rubber, ground steel sheet and aluminium foil were used as the surface. Considerable decreasing of infra-red radiation penetrability through the substrate layer above 7 mm thick was found as well as an significant effect of the radiation reflected from the surface under substrate layer on the intensity of its heating. It was also stated that heating horticultural substrates with the gas-fired infra-red radiator enables to rise the temperature of thin substrate layer up to 70 degree of C within relatively short time; thus, it may be applied to disinfection of horizontal substrates, especially in glasshouses with e
EN
Ecotoxicity of ultraacetic acid. Results of model research of water disinfection in Karlikowski Stream. Effectivity of the new disinfection method for superticial waters of significant organic and mechanic poliution.
EN
Research results for effectivity of water disinfection with UV rays, concerning three kinds of bacteria: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Sarcina lutea. Relative immunity of chosen microorganisms to UV rays. Compilation of results of checking bacteria amount in water disinfection process using UV Katadyn lamp.
20
Content available Dekontaminacja w walce z pandemią
80%
PL
Obecna sytuacja związana z pandemią wywołaną koronawirusem spowodowała okresowe trudności w dostępie do tradycyjnych środków dezynfekcyjnych i zmusiła placówki służby zdrowia z jednej strony do szukania alternatywnych metod dekontaminacji, a z drugiej do profilaktycznych działań w tym obszarze.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.