Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mszyce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
EN
Properly performed nitrogen fertilization determines the amount and quality of the yield. Excessive nitrogen treatment favours appearances of pests, particularly sucking ones in cultivated crops. The investigations were undertaken to determine the effect of nitrogen fertilization, diversified both as to its quantity and the form of application, on aphid harmfulness in spring wheat, Zebra and Bryza cvs. The higher fertiliser doses applied increased the harmfulness of aphid in spring wheat cultivation. However, damage due to aphids did not affect significantly a decline in wheat grain yield. Considering the harmfulness of aphid, it turned out more beneficial to determine the top dressing nitrogen dose on the basis of chlorophyll content than to determine the content of mineral nitrogen in soil to the depth of 90 cm.
PL
Właściwie przeprowadzone mineralne nawożenie azotowe decyduje o wysokości i jakości plonu pszenicy. Przenawożenie azotem sprzyja pojawom szkodników w uprawie szczególnie szkodników kłująco-ssących. Podjęte badania miały na celu określenie wpływu różnorodnego zarówno pod względem ilości, jak i formy zastosowania nawożenia azotowego na szkodliwość mszyc w uprawie pszenicy jarej odmia-ny Zebra i Bryza. Większe z zastosowanych dawki mineralnego nawożenia azotowego sprzyjały szkodliwości mszyc w uprawie pszenicy jarej, jednak uszkodzenia powodowane przez mszyce nie wpłynęły znacząco na spadek plonu ziarna pszenicy. Uwzględniając szkodliwość mszyc, korzystniejsze okazało się wyznaczanie dawki pogłównej azotu na podstawie oznaczenie zawartości chlorofilu w liściach w porównaniu do testu zawartość azotu mineralnego w glebie do głębokości 90 cm.
16
Content available remote Obce gatunki mszyc w Polsce (Hemiptera: Aphidoidea)
75%
PL
W Polsce stwierdzono występowanie około 800 gatunków i podgatunków mszyc (Hemiptera: Aphidoidea), z których prawie 40 taksonów jest obcych dla rodzimej fauny. Liczba nowych gatunków wzrasta, fitofagi te często są transportowane przypadkowo, z roślinami sprowadzanymi do Polski. Wzrost średniej rocznej temperatury przyczynia się do poszerzania zasięgów występowania ciepłolubnych gatunków mszyc, wpływa na cykle życiowe oraz na ich bionomię.
EN
There are around 800 species and subspecies of aphids (Hemiptera: Aphidoidea), of which nearly 40 are alien to the local fauna. The number of new species has been growing, with phytophages often transferred accidentally with plants imported to Poland. Increase in the average annual temperature contributes to the widening of the occurrence range of thermophilic species of aphids influencing their life cycle and bionomy.
EN
The effect of selected heavy metals [Cd, Ni(II), Cu(II), Zn, and Pb(II)] on the growth and development of seed fodder beet and its seed quality was investigated in field and laboratory experiments. Plant infestation with Aphis fabae Scop. was also assessed. The seeds were subjected to chemical analysis for heavy metal contents as well as evaluation of their energy and germination ability. The soil contamination strongly reduced the beet growth. Their seed yield was also reduced. The contaminated plants were more infested by aphids in the final period of their feeding. No significant differences were noted in the seed germinating power of plants contaminated and grown in natural soil.
PL
W warunkach polowych i laboratoryjnych badano wpływ metali ciężkich zastosowanych do gleby w formie roztworów soli (2 mg Cd, 15 mg Ni, 30 mg Cu, 70 mg Zn i 80 mg Pb/kg s.m. gleby) na wzrost i rozwój roślin buraka pastewnego nasiennego oraz plon i jakość nasion. Określono również opanowanie roślin przez mszycę trzmielinowo-burakową (Aphis Jabae Scop.). Nasiona poddano analizie chemicznej na zawartość metali ciężkich oraz ocenie energii i zdolności kiełkowania. Skażenie gleby silnie osłabiło wzrost roślin buraka. Plon nasion z tych roślin był 2-krotnie mniejszy. Rośliny zanieczyszczone były silniej opanowane przez mszyce w końcowym okresie ich żerowania. Nie stwierdzono istotnych różnic w sile i zdolności kiełkowania nasion z roślin skażonych i uprawianych w glebie naturalnej.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.