Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpuse – The purpose of the study is to assess people's knowledge of air quality and its effects on health. We are also interested in actions taken by people to improve air quality. Methodology – The study used the data from a study conducted by Legionów in 2017, in a group of more than 250 people. We used parametric and non-parametric statistical methods to inference: parametric and non-parametric ANOVA, Mann-Whitney U test, median test, chi-squared independence test and clustering analysis. Findings – Researchers are interested in the quality of air in their environment and are convinced that it has an impact on their lives. They are convinced that cars and trucks moving nearby and central heating chimneys are affected by it. They note that air quality has an impact on their health, especially in respiratory diseases. It is interesting to note that younger people are more likely to be affected, which may suggest that the knowledge they come from outside is not the result of a life experience.
PL
Cel. Jakość powietrza ma istotny wpływ na wiele aspektów ludzkiego życia, w tym jeden z najistotniejszych, czyli jego zdrowie. Jakość życia, samopoczucie, predyspozycje do zachorowań, intensyfikacja objawów chorobowych a nawet śmierć może być związana z jakością powietrza i zanieczyszczeniami w nim zawartymi. Wpływ ten jest nieraz trud-ny do oceny, a związki przyczynowo-skutkowe mało uchwytne. Wiedza na temat tego zagadnienia nie zawsze jest pełna, a jej źródła – bardzo różne i czasami mało wiarygodne. Celem badania jest próba oceny stanu wiedzy na temat jakości powietrza oraz jego wpływu na stan zdrowia. Przedmiotem zainteresowania są również działania podejmo-wane przez badanych w celu przeciwdziałania złej jakości powietrza. Metoda. W analizie wykorzystano dane pochodzące z badania przeprowadzonego w Le-gionowie w 2017 roku, na grupie blisko 250 osób. Do wnioskowania wykorzystano me-tody statystyczne, zarówno parametryczne jak i nieparametryczne. Wykorzystano testy ANOVA, U Manna-Whitneya, mediany, niezależności chi-kwadrat oraz analizę skupień. Wyniki. Badani interesują się jakością powietrza w swoim otoczeniu i są przekonani, że ma ono wpływ na ich życie. Są przekonani, że negatywnie na nią wpływają samocho-dy osobowe i ciężarowe poruszające się w okolicy oraz dymy z kominów centralnego ogrzewania. Zauważają, że jakość powietrza ma wpływ na ich zdrowie, szczególnie w przypadku chorób układu oddechowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.