Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogazownie rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Antropogeniczne zmiany klimatu związane z szybkim wzrostem zużycia paliw kopalnych przyczyniają się do poszukiwań nowych form wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ograniczenia destrukcyjnego wpływu odpadów na środowisko naturalne. Znaczna ilość odpadów pochodzących zarówno z upraw rolniczych, jak i hodowli zwierząt gospodarskich stanowi poważny problem ich dalszego zagospodarowania. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie liczby biogazowni rolniczych, dzięki którym z odpadów rolniczych produkowany jest biogaz, a z pozostałości pofermentacyjnej wartościowy nawóz, poferment. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem masy pofermentacyjnej jako nawozu organicznego oraz omówiono korzyści środowiskowe wynikające ze stosowania tego typu nawożenia, szczególnie w gospodarstwach ekologicznych.
EN
Anthropogenic changes of climate, related to the rapid increase in consumption of fossil fuels, call for the search of new forms of energy and heat production, and reduction of the destructive impact of wastes on the environment. Growing amount of wastes from both agricultural and livestock production poses a major problem for further development of farming. One of solution of the problem might be an increase in the number of biogas power plants producing biogas from agricultural wastes and valuable fertilizer product - post-fermentation pulp. The article presents issues related to the use of the post-fermentation pulp as an organic fertilizer and discusses environmental benefits from use of this kind of fertilizer especially in organic farms.
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania biogazowej instalacji prosumenckiej oraz perspektyw rozwoju tej działalności. Stwierdzono, że przy obecnych cenach energii i funkcjonującym systemie wsparcia produkcji z odnawialnych źródeł (OZE), inwestycja w mikrobiogazownie ma niewielkie uzasadnienie ekonomiczne. Przewidywany okres zwrotu z inwestycji przekracza 15 lat, a wskaźnik IRR jest na poziomie 9,81%, nawet przy optymistycznym założeniu uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności w wysokości 500 000 zł. Rozwój mikrobiogazowni rolniczych wymaga więc zmian w systemie wsparcia tego typu OZE.
EN
The aim of the article is to present of economic determinants the functioning of a prosumer biogas plant and prospects of development of this activity. It was found that at current energy prices and a functioning system to support production from renewable energy sources (RES), the investment in the micro biogas plants have little economic justification. The expected payback period exceeding 15 years and the IRR is at 9.81%, even with the optimistic assumption of obtaining a grant to start operations in the amount of 500 000 PLN . The development of micro agricultural biogas plants therefore requires changes in the system to support this type of RES.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekonomiczne związane z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej. Przeprowadzono analizę poziomu bezpieczeństwa systemu pod kątem kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Ponadto przedstawiono skutki ekonomiczne braku dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w sytuacji awarii systemowej lub sieciowej.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.